Tag: SEAC

SEAC ชวนผ่า 3 หัวใจหลัก Digital Transformation พาองค์กรให้อยู่รอด

SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน สานต่อพันธกิจในการพัฒนาทักษะและความสามารถของคนด้วยการรีสกิล (Reskill) และอัพสกิล (Upskill) ล่าสุด ร่วมมือ “Simplilearn” สถาบันผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกฝึกอบรม Digital Skills 4.0 นำเข้าหลักสูตรที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิตอล จากการที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยในปีนี้มีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลกว่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือถือเป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง...

SEAC แนะ ทำธุรกิจต้องรู้…เคล็ดลับสร้างความสำเร็จ Growth VS Scale up

“อาเซียน” ถือเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถ มีโอกาสจากการลงทุนและประสบความสำเร็จในระดับโลกได้อีกมาก หากเลือกดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ ประเด็นสำคัญอยู่ที่การเตรียมความพร้อม ในเรื่องความสามารถของคนทั้งในด้าน Mindset และ Skillset และศึกษาข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง และลึกซึ้ง ขณะที่ “เมียนมา” หรือ “พม่า” เป็นหนึ่งในประเทศในอาเซียนที่มีสถิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 สูงถึง 7.2%...

SEAC เปิดรับสมัคร YourNextU YOUNG รุ่น 2 [PR]

กลับมาตามคำเรียกร้อง…SEAC เชิญชวนน้องๆ วัย 10-15 ปี ที่กำลังเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ มาเสริมสร้างพัฒนาทักษะวิชาชีวิต (life skill) ให้กลายเป็น “Global Citizen" เพราะทุกวันนี้แค่ทักษะทางวิชาการไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วแต่ต้องเพิ่มทักษะชีวิต หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคนด้วย ถึงจะอยู่รอดและเติบโตในยุคแห่งการแข่งขันนี้ได้ เพราะวิชาชีวิตนี้เองจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปนานที่สุด คอร์สเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายและกระตุ้นความสามารถทางความคิดของน้องๆ เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงวัยที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต ทั้งสภาวะทางจิตใจ สังคม จึงเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญ โดยจะฝึกฝนให้น้อง ๆ ทุกคนมีองค์ประกอบสำคัญ 6 ส่วน...

Outward Mindset เปิดใจ – ปรับมุมคิด – เปลี่ยนเลนส์ แนวทางพาองค์กร “รอด”...

เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) การผลักดันองค์กรและธุรกิจให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วจากกระแสดิสรัปชั่นในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ การทำงานในรูปแบบ “เรา” กับ “เขา” ระหว่างแผนก (Silo Mentality) ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป Mr. Michael Lazan ,Senior Vice President จากสถาบันอาร์บิงเจอร์ (Arbinger Institute) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)...

ครั้งแรกในไทย SEAC เปิดตัว ELSA Speak สุดยอด AI แอพฯ ช่วย Upskill ฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างล้ำๆ...

SEAC จับมือ ELSA สตาร์ทอัพซีรีส์ A ซิลิคอน แวลลีย์ เปิดตัว ELSA Speak สุดยอด AI แอพพลิเคชั่นฝึกภาษาอังกฤษครั้งแรกในไทย กระตุ้นคนไทยอัพสกิล รับมือดิสรัปชั่น หวังแก้ปัญหาให้ตรงจุด ลด Pain point เรื่องข้อจำกัดและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ยกระดับศักยภาพเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับคนในกลุ่มอุตสาหกรรมขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงร้านอาหาร โรงพยาบาล...

SEAC เปิด YourNextU Young สถาบันการเรียนรู้สำหรับน้องวัย 10-17 ปี ที่กำลังเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ เพื่อมุ่งเสริมสร้างให้เป็น “Global...

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมนอกห้องเรียน… การทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราค้นพบความชอบ ความถนัด และความต้องการที่แท้จริงของตนเอง เพราะเราสามารถเลือกลงมือทำสิ่งต่างๆ ตามความสนใจได้อย่างอิสระ ไม่ถูกจำกัดกรอบความคิดอยู่กับทฤษฎีหรือตำราเล่มหนา ซึ่งวันหนึ่งกิจกรรมที่ลองทำเล่นๆ อาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราก็ได้ รูปแบบการเรียนรู้ที่ YourNextU Young เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน โดยมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญคอยสังเกตการณ์และแนะนำตลอดกระบวนการของกิจกรรม อีกทั้งช่วยตั้งคำถามให้น้องๆ ได้ทบทวนตัวเองเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง สามารถดูรายละเอียดคลาสเรียนที่เปิดสอนได้ที่  https://bit.ly/2m8LlaO สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - Line@: @yournextuyoung - Phone: 065-9516069 หรือ 062-5900463 สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้...

SEAC x Stanford University ทำวิจัยระดับโลก The Stanford Thailand Research Consortium ทางหลุดพ้นธุรกิจไทยยุค...

“ตอนนี้โลกของการทำธุรกิจอยู่ในยุค Disruption คำถามคือ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ ให้ต่างไปจากเดิม ธุรกิจไทยทั้งบริษัทที่เป็นนำของประเทศไปจนถึงกลุ่มบริษัทขนาดกลาง และรายย่อย จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร?” จากจุดนี้เองทำให้ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) ผนึกกำลังกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกอย่าง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  และยักษ์ใหญ่ใน 3 อุตสาหกรรมแถวหน้าในไทย อย่าง AIS, AP Thailand และ KBank ร่วมเปิด...

SEAC แนะ “ไม่ปรับ ไม่รอด” Reskill – Upskill หนทางรอดของคนทำงาน ผ่ากระแส Digital Disruption

ผลจากกระแส Digital Disruption องค์กรชั้นนำในทุกๆ อุตสากรรมต้องปรับตัวในหลากหลายแง่มุม ทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า ปรากฏการณ์ดังกล่าว มีผลกระทบโดยตรงกับขีดความรู้ความสามารถของพนักงาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักและเป็นตัวตัดสินชี้ชะตาถึงความอยู่รอดขององค์กร เป็นเหตุให้องค์กรต้องปรับเพิ่มทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพของพวกเขาเหล่านี้ ขณะเดียวกัน ทักษะที่ตลาดต้องการมักจะพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเสมอ ดังนั้น กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การเสริมทักษะใหม่ (upskill) นั่นก็คือ การเสริมทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิมในบริบทใหม่ เพิ่มความสามารถของพนักงานในเนื้องานเดิมบทบริบทใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างมาก ขณะที่ การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (reskill) คือ...
- Advertorial - ADFEST 2020