Home HR & Manangement 8 Checklist การพัฒนาคนและทักษะที่ HR ต้องมีในยุค New Economy

8 Checklist การพัฒนาคนและทักษะที่ HR ต้องมีในยุค New Economy

 

การมาของโควิด-19 ทำให้วิธีคิดและการทำงานจะไม่มีคำว่าเหมือนเดิมอีกต่อไป ไม่เว้นแม้แต่งาน HR เพราะโควิด-19 ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจและงานใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมากมาย ซึ่งหาก HR ยังคงใช้ทักษะการเสาะหาบุคลากรและพัฒนาคนในแบบเดิมๆ ก็อาจจะก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและยากจะได้คนที่มีศักภาพตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร จึงเป็น “โจทย์ท้าทาย” HR ในยุคนี้ ที่ต้องปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อรับมือให้อยู่หมัด

SEAC ได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนขององค์กรทั่วโลกเพื่อดูว่า HR ในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกมีการวางแผนการปรับองค์กรและพนักงานรับโลกยุค New Economy อย่างไร พร้อมเผย 8 Checklist จำเป็นที่ HR ยุคใหม่ต้องเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนให้ตอบโจทย์โลกยุค New Economy

Reskill – Upskill ทางออกของ HR ในยุคที่ไม่เหมือนเดิม

ในโลกใบใหม่ที่ไม่อะไรเหมือนเดิมแล้ว HR จะไม่สามารถยึดการทำงานในรูปแบบเดิมอีกต่อไป ในทางกลับกันต้องเน้นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ผ่าน Reskill และ Upskill มุ่งเน้นการพัฒนาและเข้าถึงพนักงานในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก”

คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ฉายภาพการเปลี่ยนแปลงของงาน HR ซึ่งจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาคนในโลกยุคใหม่ พบว่า องค์กรและแบรนด์ส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของ HR ใหม่ให้สอดรับกับงานและการเรียนรู้ในปัจจุบัน ดังเช่น

  • AIRA ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัลและ Inbound Marketing จากประเทศอังกฤษ

เชื่อว่าการสื่อสารคือหัวใจสำคัญ ผ่านการช่วยเหลือของ HR ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้นำองค์กรและพนักงานทุกระดับในบริษัท สร้างโอกาสในการพูดคุยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ลดความเครียดและความกดดันของพนักงาน พร้อมสร้างการปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมออนไลน์แม้ไม่ได้เจอหน้ากันเหมือนเช่นเคย

  • GOCO ผู้พัฒนาและคิดค้น HR Platform สำหรับ StartUp

มีการปรับแผนก HR ให้ทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง เน้นการ Reskill และ Upskill กระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนวิธีคิด พัฒนาทักษะเสริม พร้อมเน้นการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกัน

  • McDonald’s

คิดค้นโปรแกรมพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่กว่า 10,000 คน ให้มาช่วยต่อยอดสร้างไอเดียสำหรับอนาคตเมื่อสถานการณ์สงบลง ผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ นอกเหนือจากสายงานปฎิบัติเดิมที่ทำเป็นประจำ

และนี่คือ 8 Checklist สำคัญที่ HR ยุคใหม่ต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์ยุคปัจจุบัน

1.10x Communication

การสื่อสารระหว่างกัน แบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต้องถี่ สม่ำเสมอ และหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

2.Focus on Well-Being

เริ่มต้นใส่ใจสุขภาพของพนักงานให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นผลลัพธ์ในการทำงาน และถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะหมดไป สิ่งที่เคยทำให้ก็ยังต้องคงไว้อยู่

3.Plan Growth and Development for Your People

ปรับรูปแบบการพัฒนาคน เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

4.Build A Stronger Communication Regime

สร้างการสื่อสารของผู้นำมากขึ้น และให้พนักงานรับฟังและมีส่วนร่วมมากขึ้น

5.Recognize and Reward

สังคมจับถูก จัดกิจกรรมให้รางวัล สร้างความหมาย และจุดยืนให้พนักงาน มากกว่าที่เคยเป็น

6.Be More FLEXIBLE

ให้เวลาพนักงานได้มีเวลาส่วนตัวเมื่อต้องทำงานแบบ Social Distancing เข้าอกเข้าใจว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป

7.Take Team Building Online

จัดกิจกรรมสร้างทีมผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น และ HR จะต้องเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท

8.Develop Virtual Community for All Employees

สร้างสังคมออนไลน์ในบรรยากาศที่รีแล็กซ์ให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม

“แนวคิดทั้ง 8 ข้อนี้เปรียบเสมือนเป็นทางออกการทำงานของ HR ในยุคปัจจุบันที่กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ไม่แน่นอน การที่จะสร้างพลังบวกให้กับพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ ทั้งในแง่ของการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ตัวองค์กรเองต้องหมั่นบริหาร Mindset (วิธีคิด) และ Skillset (ทักษะ) อย่างต่อเนื่อง ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได้ทันท่วงที”

นอกจากนี้ SEAC ยังเผยว่า สิ่งสำคัญที่สุดไม่น้อยกว่าการสร้างคนในองค์กรคือ HR ต้องรีบปรับตัว และเสริม Essential Skill 3 ด้าน ที่จะช่วยให้ทำงานได้ก้าวหน้ากว่าที่ผ่านมา ได้แก่ 1.Agility การปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 2.Critical Thinking ความคิดเชิงวิพากษ์ 3.Social and Emotional Intelligence ความฉลาดทางสังคมและอารมณ์

“เพราะงานของ HR ขณะนี้อยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อน ความรู้เชิงเทคนิคในด้าน HR แบบเดิมๆ อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอ HR ยุค New Economy หรือ Next Normal นี้จึงต้องเก่งด้วย Technical Skill และพร้อมด้วย Essential Skill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลไปได้ถึงระดับองค์กร”

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม