SEAC ตอบรับสถานการณ์ COVID-19 ช่วยให้คนไทย Re-Skill และ Up-Skill บน Digital Platform ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

SEAC เดินหน้าพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย เปิดรูปแบบการเรียนรู้รีสกิล (Reskill) และอัพสกิล (Upskill) รูปแบบใหม่ผ่าน Digital Platform ภายใต้เทคโนโลยี Virtual Learning ช่วยให้การเรียนรู้ไม่มีสะดุด ทุกที่ทุกเวลา เร่งให้คนไทยฝึกเตรียมทักษะให้พร้อมทำงานเมื่อสถานการณ์ และเศรษฐกิจฟื้นตัวด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ ตั้งเป้าพัฒนาคนไทยกว่า 100,000 คนในปีนี้

- Advertisement -

จากบทสรุปผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน โดย สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ระบุว่า ปัจจุบัน ประเทศไทย มีดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) อยู่ในอันดับที่ 40 จากเดิมที่อันดับ 38 จาก 141 ประเทศทั่วโลก รายงานดัชนีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงตัวฉุดรั้งที่เด่นชัดและต้องเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนาทักษะของคนไทยให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อเป็นพลวัตรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยให้ไปข้างหน้า

SEAC ในฐานะผู้นำด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เดินหน้าชูพันธกิจใหม่ EMPOWER LIVING ด้วยความเชื่อที่ว่ามนุษย์ในทุกช่วงวัยจะมีชีวิตที่มีความสุข มีคุณค่า มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ถ้ามีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เร่งพัฒนาทักษะคนไทยผ่าน YourNextU กับหลักสูตรและพาร์ทเนอร์ใหม่ระดับโลก พร้อมเปิดรูปแบบการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยี Virtual Learning และคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อตอบรับสถานการณ์และเร่งสร้างทักษะ ให้พร้อม มั่นใจภายในสิ้นปีพัฒนาคนไทยอีกกว่า 100,000 คน

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์หลักของ SEAC ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถคนไทยรีสกิล (Reskill) และอัพสกิล (Upskill) ให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลดิสรัปชั่น เพิ่มขีดความสามารถประเทศไทยให้ก้าวสู่อันดับต้นของภูมิภาค ในปีที่ผ่านมา SEAC มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของคนไทยกว่า 50,000 คน รวมถึง องค์กรชั้นนำในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกกว่า 250 องค์กร ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งการเงิน การธนาคาร การโทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ FMCG ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอาหาร ฯลฯ

“การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในทุกช่วงวัยจะนำมาสู่ชีวิตที่มีความสุข มีคุณค่า มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ เราจึงเดินหน้าเน้นย้ำการดำเนินธุรกิจเพื่อการเรียนรู้ของคนไทย ทั้งในรูปแบบ Organizational and People Transformation และ Workforce Capability Development ผ่านทาง YourNextU รวมถึงเปิดตัวการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่าน Digital Platform รูปแบบต่างๆ ภายใต้เทคโนโลยี Virtual Learning และคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมทักษะให้พร้อม สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน” นางอริญญา กล่าว

ให้คำปรึกษา เดินหน้า และต่อยอด

สำหรับ Organizational and People Transformation เน้นให้คำปรึกษาและโซลูชั่นที่มีบริบทเฉพาะตัวเหมาะสมกับแต่ละองค์กรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ การสร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งสู่การทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่การแข่งขันในตลาดระดับสากลผ่านการพัฒนาผู้นำและบุคลากร

ถัดมา ได้แก่ Workforce Capability Development การเดินหน้า Reskill และ Upskill ทั้งเรื่องของวิธีคิด (Mindset) และทักษะที่จำเป็น (Skillset) ให้กับกลุ่มคนทำงานผ่าน YourNextU โมเดลการเรียนรู้แบบ Subscription ที่ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้เองไม่ว่าจะมาเข้าห้องเรียน เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือเรียนออนไลน์ นอกจากนั้นยังเรียนได้อย่างไม่จำกัด และเรียนได้บ่อยตามต้องการ

สุดท้าย คือ New Generation Capability Development ที่จะต่อยอดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นบิสสิเนสโมเดลใหม่ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ขยายการดำเนินธุรกิจสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนภายในปีนี้

Virtual Learning ห้องเรียนเสมือนจริง

เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากการเน้นไปที่การให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรและผู้เรียนที่เข้ามาใช้สถานที่ ล่าสุด SEAC ได้เปิดตัวนำ Digital Platform และเทคโนโลยี Virtual Learning เข้ามาประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นความตั้งใจที่เราต้องการให้การเรียนรู้ของคนไทยไม่หยุดชะงัก แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

LIVE Classroom Broadcast การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากห้องเรียนที่ SEAC (ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้ว เพราะศูนย์ฯ ปิด)

Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง เพิ่มความสะดวกสบาย แต่คงไว้ซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่าง เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม และการโต้ตอบระหว่างผู้เรียน-ผู้สอน

Simplilearn Virtual Seminar ห้องสัมมนาเสมือนจริง พัฒนาทักษะด้าน Technical Skill กับผู้เชี่ยวชาญจาก Simplilearn เรียนพร้อมกันกับเพื่อนๆ จากทั่วโลก

Job Survival Pack พัฒนาทักษะคนทำงาน

นอกจากนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนในปัจจุบัน สิ่งที่จะเกิดตามมาหลังจากวิกฤตการณ์คือสิ่งที่เรียกว่า New Normal ที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม การใช้ชีวิต การทำงานของเราทั้งสิ้น ซึ่งแปลว่า คนที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกการทำงาน หรือคนที่อยู่ในวัยทำงานแล้ว รวมถึงองค์กรต่างๆ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทำงานอยู่เสมอทั้งในเรื่อง ความรู้ ความสามารถ เพราะเมื่อสถานการณ์และเศรษฐกิจดีขึ้นจะได้สามารถเดินหน้าต่อได้ทันที และมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า นำมาซึ่งการออกหลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์ Job Survival Pack เน้นทักษะจำเป็น โดยเปิดตัว 4 หลักสูตรแรก ได้แก่

Data Analytics การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี AI และ IoT ในการทำธุรกิจ Digital Marketing การวางกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารดิจิทัล การเจาะตลาดแบบดึงดูด (Inbound Marketing) รวมถึงแบบแมส มาร์เก็ตติ้ง Creative การเข้าใจเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบ Agile และกระบวนการคิดแบบเชิงออกแบบ Design Thinking และ Sales กลยุทธ์การขายแบบ Stellar, CRM, CPS เป็นต้น และหลังจากนี้จะมีหลักสูตรอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

ในมุมขององค์กร แน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดจาก New Normal ครั้งนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานรูปแบบใหม่ ผู้บริหารต่างต้องพร้อมเปลี่ยนมายด์เซ็ท ทลายกับดักทางธุรกิจ ด้วยการไม่ยึดติดอยู่กับกรอบการทำงานแบบเดิมๆ ใช้เวลานี้คิดว่า เราในฐานะเจ้าของธุรกิจได้นำเสนอสินค้า บริการที่คนต้องการแล้วหรือยัง ธุรกิจของเรามีจุดเด่นมากพอที่จะสร้างความแตกต่างได้หรือไม่ คนของเราทำงานได้เต็มที่หรือยัง มีประสิทธิภาพพอ เร็วพอหรือเปล่า หากยังก็ควรใช้เวลาในช่วงวาระแห่งวิกฤตินี้มาเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป

โดยสำหรับผู้บริหารองค์กรที่มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องเร่งเสริมทักษะพนักงาน ให้คนสามารถทำงานได้ดีกว่าเดิม มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ นวัตกรรมใหม่ๆ ได้เร็วกว่าเดิม SEAC ก็ยังพร้อมเดินหน้าช่วยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และทรานส์ฟอร์มองค์กรอย่างไม่หยุดยั้งด้วยรูปแบบการให้บริการให้คำปรึกษาและโซลูชั่น หรือการเทรนนิ่งด้วยรูปแบบออนไลน์ร่วมกับพาร์ทเนอร์สถาบันชื่อดังระดับโลกมากมาย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.seasiacenter.com/ และ https://www.yournextu.com/