Homecolumbus singlesSEAC เวิร์คช็อปผลักดันศักยภาพของผู้หญิงไทย Iconic Women Alliance

SEAC เวิร์คช็อปผลักดันศักยภาพของผู้หญิงไทย Iconic Women Alliance

SEAC กิจกรรมเวิร์คช็อปหลักสูตรระดับเวิลด์คลาสจากสถาบันชั้นนำของโลกฟรี โครงการ “Iconic Women Alliance by SEAC” ที่จัดขึ้นเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ


เวิร์คช็อปผู

SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อผู้หญิงภายใต้โครงการ “Iconic Women Alliance (IWA) by SEAC” เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายให้ผู้หญิง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นใน 4 แง่มุมที่สําคัญของชีวิต ได้แก่ ชีวิตการทำงาน (Work Life) ชีวิตครอบครัว (Family Life) การดูแลตนเอง (Personal Life) และการเข้าสังคม (Social Life) โดยกิจกรรมครั้งนี้จะเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้หญิงวัยทํางาน  อายุระหว่าง 30 – 50 ปี จํานวน 40 ท่าน ที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของ SEAC หรือ YourNextU by SEAC โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความมั่นใจ รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาต่อยอดตนเองให้ประสบความสำเร็จ ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ พร้อมกับขยายผลลัพธ์ไปยังระดับครอบครัว องค์กร และสังคม ผ่านการรวบรวมกลไกการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะของ SEAC ที่เน้นการเรียนรู้จากหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ จากการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปหลักสูตรของสถาบันชั้นนำระดับโลก จากการแบ่งปันประสบการณ์และความคิดระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมในลักษณะของคอมมูนิตี้ และจากการแชร์ความรู้โดยวิทยากรผู้คร่ำหวอดในสาขาต่างๆ อาทิ บุ๋มบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์, แหวนแหวนปวริศา เพ็ญชาติ, คริส หอวัง, ชัยปิลันธน์ ศรีวีระกุล แห่งเพจ “เชื่อชัย”และปืนสธน ตันตราภรณ์ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และวิทยากรสายแฟชั่นชื่อดัง พร้อมดึงตัว ริก้า ดีล่า หนึ่งในต้นแบบของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบความสำเร็จทั้งในด้านการงานและการใช้ชีวิต มาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนากิจกรรมภายใต้โครงการฯ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 65 ถึง 2 ธ.ค. 65 รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์

บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ YourNextU by SEAC และผู้อำนวยการโครงการIWA เผยถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “SEAC เชื่อว่าผู้หญิงสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่สามารถก้าวข้ามกรอบข้อจำกัดทางสังคมแบบเดิมๆ และก้าวสู่ความสำเร็จได้ในทุกบทบาท ทั้งด้านการทำงาน การเป็นผู้นำองค์กร ไปจนถึงการดูแลตนเองและคนรอบข้าง ในบทบาทของแม่ ภรรยา และลูก ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้และจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาผู้หญิงยุคใหม่ คือโอกาสในการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะชีวิต ทัศนคติ และยกระดับศักยภาพของตัวเองในหลากหลายมิติ ครอบคลุม 4 แง่มุมสำคัญของชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทของผู้หญิงในปัจจุบัน ได้แก่ ชีวิตการทำงาน ชีวิตครอบครัว การดูแลตนเอง และการเข้าสังคม สำหรับการดำเนินกิจกรรมเวิร์คช็อปในครั้งนี้

เราได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นลูกค้าของ SEAC ที่ตอบรับเข้ามาอย่างล้นหลาม รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ มาร่วมกันทำให้กิจกรรมครั้งนี้ให้เกิดขึ้นได้สำเร็จ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้กับผู้หญิงรวมถึงจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างแรงกระเพื่อม ผลักดันสิ่งดีๆ ไปสู่ครอบครัว คนใกล้ตัว ผู้ร่วมงาน ตลอดจนสังคมในวงกว้างต่อไป”

ทั้งนี้ กิจกรรมเวิร์คช็อปจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ครอบคลุมหัวข้อของแต่ละสัปดาห์ ตาม 4 แกนหลัก โดยช่วงแรก จะเป็นการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในแต่ละแกน และช่วงหลัง จะเป็นการร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปหลักสูตรต่างๆ ของแต่ละสถาบันชั้นนำระดับโลก อาทิ กิจกรรมเพื่อทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสำรวจตัวเอง จาก Playmeo ประเทศออสเตรเลีย และ Outward Mindset for Life จากสถาบัน Arbinger Institute สหรัฐอเมริกา เป็นต้น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปจากกูรูที่มีชื่อเสียงทั้งด้านการดูแลตนเอง และการเข้าสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงในทุกๆ วันของการดำเนินชีวิต จากนั้นจะปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายที่แน่นแฟ้นในหมู่ผู้เรียน ดังนั้น แม้กิจกรรมจะเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ผู้เข้าร่วมเวิร์คช้อป ยังสามารถเข้าร่วมคอมมูนิตี้ เพื่อสร้างการเรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด

 

ริก้า ดีล่า ที่ปรึกษาระดับอาวุโสแห่ง Phillips Auction House หนึ่งในผู้ร่วมพัฒนากิจกรรมเวิร์คช็อปภายใต้โครงการ Iconic Women Alliance กล่าวว่า “จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ตลอดจนการได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีในแวดวงและคอมมูนิตี้ต่างๆ ของผู้หญิง สิ่งที่ริก้าเล็งเห็นและตระหนักมาโดยตลอดคือผู้หญิงเราเป็นกลุ่มคนที่เก่ง มีความสามารถ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากรอบด้าน ทั้งภาระในหน้าที่การงาน ตลอดจนบทบาทในการดูแลเชื่อมความสัมพันธ์ของครอบครัว จนบางครั้งไม่มีเวลาดูแลตัวเองอย่างเพียงพอ หรือขาดพื้นที่ในการแชร์ความรู้สึกกับคนที่มีความคิดและประสบการณ์คล้ายๆ กัน ริก้าเชื่อว่ารูปแบบกิจกรรมของ Iconic Women Alliance by SEAC ซึ่งเน้นการเสริมทักษะของผู้หญิงโดยอิงจากอินไซต์ประสบการณ์ต่างๆ ผู้หญิงประสบพบเจอมา หรือแม้กระทั่งการฝึก Soft Skills และทัศนคติที่จำเป็น โดยทำควบคู่ไปกับการแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด พร้อมกับผลักดันให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองไปเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ มีความสุข และใช้ชีวิตได้ในแบบที่ตัวเองต้องการ ริก้ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนศักยภาพของผู้หญิงให้ก้าวทันทุกความท้าทาย และเชื่อว่าความเชี่ยวชาญของวิทยากรทุกท่าน รวมไปถึงหลักสูตรของ SEAC จะทำให้ประสบการณ์ครั้งนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของคอมมูนิตี้คุณภาพสำหรับผู้หญิงได้อย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเวิร์คช็อปจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 65 ถึง 2 ธ.ค. 65 ณ บริษัท SEAC อาคาร FYI Center

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Iconic Women Alliance ได้ที่ช่องทาง Facebook: Iconic Women Alliance คลิก https://www.facebook.com/iconicwomenalliance


You may also like