Tag: สังคมสูงวัย

ผ่าแผน “เมืองไทยประกันชีวิต” จัดทัพใหม่ ตั้ง “ดร.สุธี โมกขะเวส” นั่ง MD ปั้น S-Curve ต่อยอดธุรกิจให้เป็นมากกว่าประกันชีวิต

นับตั้งแต่ปี 2547 ที่ คุณสาระ ล่ำซำ นั่งควบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของ “เมืองไทยประกันชีวิต” หรือ “MTL” ต้องเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายครั้ง แต่เขาก็สามารถนำองค์กรก้าวข้ามทุกวิกฤตมาได้ ทั้งยังปรับกระบวนท่าทางธุรกิจไม่หยุด จนสามารถขยับส่วนแบ่งการตลาดจากอันดับ 8 ขึ้นมาเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับต้นๆ ของไทยถึงวันนี้ 17 ปีที่นั่งควบ 2 ตำแหน่งนี้ คุณสาระ ขอจัดทัพองค์กรครั้งสำคัญ เพื่อรับศึกตลาดประกันชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ด้วยการแต่งตั้ง...

อะไรจะเกิดขึ้น … เมื่อคนอายุยืนมากขึ้นเรื่อย ๆ ?

แม้ทุกวันนี้จะมีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่างที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ ตั้งแต่มลภาวะจาก PM 2.5 ที่โผล่มาเป็นระลอก ไปจนถึงวิกฤตโรคระบาดใหญ่ซึ่งไม่อาจมีใครการันตีได้ว่าจะไม่เกิดการระบาดครั้งใหม่แต่ความก้าวหน้าในแวดวงสุขภาพ เทคโนโลยี รวมถึงวิวัฒนาการด้านพันธุกรรม ก็ทำให้มนุษย์สามารถเอาชนะปัจจัยเหล่านี้และมีอายุยืนเฉลี่ยมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกรุ่น (Generation) จนมีบางสำนักออกมาคาดการณ์ว่า รุ่นล่าสุดอย่าง Gen Alpha หรือคนที่เกิดในช่วงปี 2553 – 2567 อาจมีอายุขัยเฉลี่ยที่มากถึง 110 ปี!อย่างไรก็ตาม ขณะที่หลายคนกำลังจริงจังกับการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและคนที่คุณรักเพื่อเฟ้นหาคำตอบว่า...

เศรษฐกิจและธุรกิจไทยจะปรับตัวอย่างไร? เมื่อ 10 ปีข้างหน้า สังคมจะมีคนสูงวัย 30 ล้านคน

 ในอดีตโครงสร้างประชากรของไทยเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวเป็นส่วนมาก แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างประชากรกลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยมีจำนวนผู้สูงวัยที่อายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มมากขึ้น ยิ่งในยุคปัจจุบันคนเริ่มแต่งงานช้า มีลูกน้อยลง อีกทั้งหลายคนยังนิยมครองตัวเป็นโสดและมีอายุยืนขึ้น ก็ยิ่งทำให้จำนวนผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคนสูงวัย 30 ล้านคน ภายใน 10 ปี จากข้อมูลพบว่า ในปี 2562 ไทยมีสัดส่วนผู้สูงวัยประมาณ 18% ของประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ว่าภายในปี 2573...

“สูงวัย”เปลี่ยนไป!! เรื่องที่นักการตลาด 79% ยังเข้าใจผิด ชีวิตวัยเก๋าอยากเริ่มต้นใหม่หลังเกษียณ

ประชากร “สูงวัย” กำลังสร้างปรากฏการณ์ “ครองเมือง” ทั่วโลก ด้วยอัตราเพิ่มขึ้น “เท่าตัว” นับจากปัจจุบันไปถึงปี 2050  ที่จะมีจำนวน 2,100 ล้านคน ซึ่งเป็นครั้งแรก ขึ้นมาแซงคนรุ่นใหม่ อายุ 10-24 ปี ที่มีจำนวน 2,000 ล้านคน  และก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มกำลังซื้ออันดับ 2 รองจากวัยทำงาน (อายุ...

DITP เปิดคลาสห้องเรียนรุ่นใหญ่“60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก”ยกระดับนักค้าออนไลน์กลุ่มสูงวัยสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซ [PR]

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์ เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการทำธุรกิจ เปิดตัวโครงการ  “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการกลุ่มสูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการค้าออนไลน์แบบครบวงจร อาทิ การโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการหาลูกค้าทางออนไลน์ แพลตฟอร์มการชำระเงิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดจากอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันให้กลุ่มผู้สูงวัยสนใจการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น นางสาวบรรจงจิตต์ อังสุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปทั้งในสังคมไทยและระดับโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีประชากรที่อายุ...

#60ยังแจ๋ว Tesco Lotus รับสมัครพนักงาน “ผู้สูงอายุ” อายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าทำงาน ทุกสาขาทั่วไทย

จากรายงานโครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยในปี 2561 โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น  “สังคมสูงวัย” (Aged society)  ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และมีอัตราประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าร้อยละ 4 ต่อปีด้าน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังคาดการณ์ว่า ในปี 2564...

ธุรกิจเพื่อผู้สูงวัย บรรทัดฐานใหม่เมื่อทั้งโลกกำลังจะก้าวสู่ Aging Society พร้อมการปรับตัวจาก 8 กลุ่มธุรกิจในญี่ปุ่น 

เมื่อกล่าวถึงประเด็นเรื่องสังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society ประเทศแรกที่นึกขึ้นมาได้คงหนีไม่พ้น “ญี่ปุ่น” ประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลก และมีแนวโน้มว่าจำนวนประชากรสูงอายุจะทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทำให้หลายๆ ธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ประชากรผู้สูงวัยได้อย่างครอบคลุม และเป็นต้นแบบให้กับหลายๆ ประเทศ ทั้งในเอเชียและในโลก นำไปใช้ในการพัฒนาเพื่อรองรับและดูแลคุณภาพชีวิตของประชากรสูงวัยในประเทศของตัวเองโดยมีตัวอย่างจาก 8 อุตสาหกรรมหลักๆ ในญี่ปุ่น ว่ามีการปรับตัวให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการให้ความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชากรสูงวัยในประเทศได้อย่างไรสถานการณ์และแนวโน้มจำนวนประชากรสูงวัยในญี่ปุ่นก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับสถานการณ์และโครงสร้างประชากรสูงวัยในญี่ปุ่นกันก่อน โดยปัจจุบันต้องถือว่าประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว หรืออยู่ในภาวะ Super-aged Society หรือการเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีอายุมากกว่า...

เจาะผู้บริโภค ‘วัยทองคำ’ มีครบทั้ง “เงิน-แรง-เวลา” พร้อมกลยุทธ์มัดใจ “AWUSO” ให้อยู่หมัด

เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้โลกก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" (Aging Society) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยจำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปีในหลายๆ ประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพบว่าประชากรโลกเข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว ด้วยจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกมากกว่า 900 ล้านคน หรือมีสัดส่วน 12% เมื่อปี 2015 พร้อมคาดว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1.4 พันล้านคน ในปี 2030...
- Advertorial -