HomeBrand Move !!#60ยังแจ๋ว Tesco Lotus รับสมัครพนักงาน “ผู้สูงอายุ” อายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าทำงาน ทุกสาขาทั่วไทย

#60ยังแจ๋ว Tesco Lotus รับสมัครพนักงาน “ผู้สูงอายุ” อายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าทำงาน ทุกสาขาทั่วไทย

แชร์ :

จากรายงานโครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยในปี 2561 โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น  “สังคมสูงวัย” (Aged society)  ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และมีอัตราประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าร้อยละ 4 ต่อปี

Santos Or Jaune

ด้าน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังคาดการณ์ว่า ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ระบุว่า ในปี 2560 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 11.35 ล้านคน  หรือคิดเป็นร้อยละ 16.8 ของประชากรทั้งประเทศ  จำนวนนี้มีผู้สูงอายุทำงาน จำนวน 4.06 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 ของผู้สูงอายุทั้งหมด โดยทำงานในระบบ 0.47 ล้านคน และนอกระบบ 3.59 ล้านคน

60 ยังแจ๋ว” เสริมรายได้วัยเกษียณ

ล่าสุด เทสโก้ โลตัส จับมือ กระทรวงแรงงาน เดินหน้าโครงการ 60 ยังแจ๋ว” ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทำงานในสาขาของเทสโก้ โลตัส กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถเลือกทำงานที่สาขาใกล้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นสาขาแบบ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตลาด หรือเอ็กซ์เพรส และมีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นตามความสะดวก เพื่อช่วยให้กลุ่มประชากรผู้สูงวัยมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อีกสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัยคือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี และรับเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลเมื่อทำงานครบตามกำหนด คูปองส่วนลดสินค้า ร่วมกิจกรรมของพนักงานที่บริษัทจัดขึ้น และรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ คาดมีผู้สูงอายุสมัครงานหลายพันคนในปีแรก

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ในฐานะองค์กรธุรกิจค้าปลีกที่มีการจ้างงานหลายหมื่นอัตราทั่วประเทศ มีนโยบายในการสร้างโอกาสให้พนักงานสามารถก้าวสู่จุดหมายของชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความต้องการด้านอื่นๆ ในชีวิต ทั้งนี้ การร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับทักษะและความถนัด อาทิ ดูแลแนะนำและจัดเรียงสินค้า แผนกสินค้าอุปโภคบริโภค แผนกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ให้บริการลูกค้า ณ จุดบริการลูกค้า และแคชเชียร์ ด้วยอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

“เทสโก้ โลตัส เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ศักยภาพและประสบการณ์ของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และจะช่วยให้เทสโก้ โลตัส สามารถยกระดับการให้บริการลูกค้าภายในสาขา รวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้าง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุนี้จะทำให้ผู้สูงอายุที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสทำงานที่ตอบโจทย์กับจุดมุ่งหมายและความต้องการของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น การใช้เวลาว่างและทักษะที่มีให้เป็นประโยชน์ การใช้ชีวิตในสังคมและพบปะผู้คน ซึ่งล้วนจะส่งผลดีทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ”

สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.tescolotus.com/60UP

 

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม