HomePR Newsไอคอนสยาม จับมือมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงผลงานนักศึกษา Prismatic ความหลากหลายทางความคิดสู่ผลงานศิลปะที่สะท้อนตัวตน ณ ICON ART & CULTURE SPACE ชั้น 8 ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 2567 [PR]

ไอคอนสยาม จับมือมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงผลงานนักศึกษา Prismatic ความหลากหลายทางความคิดสู่ผลงานศิลปะที่สะท้อนตัวตน ณ ICON ART & CULTURE SPACE ชั้น 8 ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 2567 [PR]

แชร์ :

ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ร่วมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ Prismatic นิทรรศการกลุ่มศิลปะ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่แสดงถึงศักยภาพของนักศึกษา บอกเล่าทักษะกระบวนการ และแนวความคิดเฉพาะตัวที่หลากหลาย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

Prismatic แปลว่า เกี่ยวกับแท่งแก้วปริซึม, เป็นแถบคลื่นสีรุ้ง, หลายเหลี่ยม หรือหลายรูปแบบ คือ แนวความคิดหลักของนิทรรศการที่เปรียบเทียบถึงความหลากหลายของคลื่นแสงที่เป็นแสงสีต่าง ๆ ตามความถี่นั้น ปรากฏเป็นรุ้งงดงามที่ประกอบไปด้วยแสงทั้ง 7 สีหลักๆ เมื่อรวมกันจึงกลายเป็นแสงขาวที่รวมอยู่กันภายใน คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ โดยภาควิชาเปรียบเสมือนเป็นแท่งแก้วปริซึมที่ทําหน้าที่รวบรวมและสะท้อนแสงสีขาวธรรมดา ๆ ที่สื่อถึงนักศึกษาแต่ละคนให้เฉิดฉายออกมาอย่างเป็นเอกลักษณ์ในแบบของตนเอง

การจัดแสดงผลงานนิทรรศการกลุ่มศิลปะ Prismatic โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ในครั้งนี้เป็นโอกาสสําคัญสําหรับเหล่านักศึกษาศิลปะที่จะได้แสดงออกถึงศักยภาพ ทักษะกระบวนการทํางาน และแนวความคิดผ่านผลงานศิลปะของตนเอง ออกสู่สายตาผู้ชมในวงกว้าง เสมือนเป็นการลงสนามจริงและทําหน้าที่เป็นเครื่องยืนยันว่านักศึกษามีศักยภาพเพียงใดที่จะเป็นศิลปินอาชีพได้ในอนาคตเพื่อค้นหาลู่ทางในอาชีพต่อไป และเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่มีความสนใจได้รับชมผลงานและแนวความคิดของนักศึกษาที่เป็นตัวแทนคนทํางานศิลปะรุ่นใหม่อีกด้วย

ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจร่วมกันชมนิทรรศการแสดงกลุ่มศิลปะ “Prismatic” ของนักศึกษาภาควิชาจิตรกรรมชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 ณ ICON ART & CULTURE SPACE ชั้น 8 ไอคอนสยาม  พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ และดื่มด่ำกับงานศิลปะที่น่าหลงใหลในพื้นที่ต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSI


แชร์ :

You may also like