HomeBrand Move !!BDMS ลงทุน 2.3 หมื่นล้าน เช่าที่ดินหลังสวน 13 ไร่ เปิดศูนย์สุขภาพและที่พักเจาะกลุ่มสูงวัย    

BDMS ลงทุน 2.3 หมื่นล้าน เช่าที่ดินหลังสวน 13 ไร่ เปิดศูนย์สุขภาพและที่พักเจาะกลุ่มสูงวัย    

โครงการใช้เวลาก่อสร้าง 6.5 ปี พื้นที่รวม 170,000 ตารางเมตร

แชร์ :

bdms wellness cover

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ที่มี นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกาศลงทุนโครงการใหม่ ธุรกิจเวลเนสและที่พักอาศัยกลุ่มสูงวัย เช่าที่ดินทำเลทอง หัวมุมถนนสารสินและถนนหลังสวน (ตรงข้ามสวนลุม) 13 ไร่ จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พัฒนาโครงการ BDMS Silver Wellness & Residence 

Santos Or Jaune

โดยจัดตั้งบริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท เพื่อทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวและลงทุนโครงการ

การพัฒนาโครงการ BDMS Silver Wellness & Residence ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน ระยะเวลา 30 ปี ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี และใช้งบประมาณลงทุนรวม 23,545 ล้านบาท 

แบ่งเป็นค่าที่เช่าที่ดินระยะยาว 9,145 ล้านบาท (งวดที่ 1 จ่าย ณ วันทำสัญญาจำนวน 2,503.5 ล้านบาท และงวดที่ 2 วันเริ่มระยะเวลาเช่าตามสัญญา คือ ภายในเดือนแรกหลังครบระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 6,641.5 ล้านบาท)

ส่วนงบประมาณลงทุนสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบสารสนเทศและทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่า 14,400 ล้านบาท

โดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการแสเงินสดของ BDMS การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้

โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence  มีพื้นที่รวม 170,000 ตารางเมตร ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 6.5 ปี ประกอบด้วย

1. Silver Wellness  อาคารพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร

2. Silver Residence  อาคารที่พักอาศัย อาคารชุดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

โอกาสธุรกิจเจาะกลุ่มสูงวัย 

– โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence เน้นให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก และการฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตให้ยืนยาวอย่างยั่งยืน (Longevity) ในพื้นที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลสุขภาพ ที่ไม่ใช่รูปแบบโรงพยาบาล

–  BDMS มองโอกาสทางธุรกิจจากแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจการบริการด้านสุขภาพทั่วโลก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยม

– การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้เกิดกระแสดูแลสุขภาพในกลุ่ม Silver Age อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้จ่าย โครงการนี้เน้นกลุ่มสูงวัยที่ใส่ใจสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

– ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลากหลาย แต่ยังไม่มีผู้ประกอบการให้บริการทั้งการฟื้นฟูและการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างครบวงจร โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence วางเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

– เป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย BDMS ให้เป็นศูนย์กลางทั้งด้าน Wellness และ Medical เสริมศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการแพทย์

บริการ Wellness & Residence

โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence ประกอบด้วย

1. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Silver Residence)

2. ศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (BDMS Silver Wellness & Longevity) สำหรับทุกช่วงวัยที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพ

3. การพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล ( Personalized Rehabilitation Center)

4. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน (Living Health Community Center)

5.โรงแรมส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hotel) บริการโรงแรม รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับเข้าพักระยะสั้น

6. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Lifespan Innovation Center)

7. ศูนย์รับและส่งต่อผู้ป่วย (BDMS Referral Network)

BDMS wellness clinic

BDMS ลุยธุรกิจเวลเนส

ก่อนหน้านี้ในปี 2559 BDMS ได้ประเดิมลงทุนในธุรกิจเวลเนส ด้วยการเข้าซื้อที่ดินบริเวณ โครงการปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ พื้นที่ 15 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประกอบด้วย อาคารโรงแรมสวิส โฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ อาคาร Promenade และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว ด้วยมูลค่า 10,800 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic

โดยใช้งบประมาณลงทุนและปรับปรุงทรัพย์สินเพื่อใช้ดำเนินธุรกิจ BDMS Wellness Clinic อีกประมาณ 2,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าลงทุน 12,800 ล้านบาท

โครงการ BDMS Wellness Clinic ให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการดูแลป้องกัน และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการรวบรวมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญจากทั่วโลก และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้เป็น “คลินิกสุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ” ในเอเชีย

BDMS Wellness Clinic ร่วมมือกับ Mövenpick Hotels & Resorts เพื่อพัฒนา Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ให้บริการห้องพักจำนวน 293 ห้อง เป็นสถานที่พักผ่อน และรีสอร์ท ใจกลางกรุงเทพฯ มีสวนสีเขียวขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

การลงทุนบิ๊กโปรเจกต์ โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence ต่อเนื่องด้วยมูลค่า 23,545 ล้านบาท  มาจากการเห็นโอกาสการเข้าสู่สังคมสูงวัยของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย พบว่าอายุเฉลี่ยของประชากรโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่ 71 ปี และสามารถมีอายุได้ยืนยาวกว่านั้น กลุ่มสูงวัยจึงสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเวลเนสทั่วโลกเติบโตเฉลี่ย 7% มีมูลค่ากว่า 560,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นเดสทิเนชั่นยอดนิยมของชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามารับการรักษาหรือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourist) มากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพมีมูลค่ากว่า 600,000 ล้านบาท เติบโต 8% ต่อปี ไทยจึงเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพของเอเชียมีส่วนแบ่งการตลาด 38% มาเป็นอันดับ 1 ด้านบริการสุขภาพในภูมิภาคนี้ นี่จึงเป็นโอกาสที่ BDMS ขยายการลงทุนในธุรกิจเวลเนสอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม