BDMS เปิด BDMS Wellness Clinic ปักหมุดประเทศไทย ศูนย์กลางด้านสุขภาพชั้นนำ [PR]

บจม. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) สร้างปรากฏการณ์เมกะเทรนด์สุขภาพ ระดมเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมนวัตกรรมทางเวชศาสตร์ป้องกันและชะลอวัย (Preventive & Regenerative Medicine) เปิด BDMS Wellness Clinic ศูนย์ความเป็นเลิศของการมีสุขภาพดี มุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์ด้วยศาสตร์ Preventive Medicine หรือการป้องกันก่อนที่จะเจ็บป่วย นำโดยทีมแพทย์ระดับสากล นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัยชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ศาสตราจารย์นายแพทย์ จีรี ดโวชัค (Prof. Dr. Jiří Dvořák) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อและประสาทวิทยาระดับโลก อดีตประธานฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ในฐานะแพทย์ประจำคลินิกระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและเวชศาสตร์การกีฬาพบกับนวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมบริการทางการแพทย์เฉพาะบุคคลเพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

- Advertisement -

บจม. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)

บจม. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เครือข่ายกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 45 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยรั้งตำแหน่ง 1 ใน 5 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางเครือขายทางการแพทย์    นำเทรนด์พลิกโฉมวงการการป้องกันเพื่อชะลอความเสื่อมแห่งวัย ยกระดับศาสตร์แห่งการมีสุขภาพดีอีกขั้น เปิดตัว BDMS Wellness Clinic ศูนย์ความเป็นเลิศของการมีสุขภาพดี เน้นให้บริการทางการแพทย์ด้วยวิธี  Preventive Medicine หรือการป้องกันก่อนที่จะเจ็บป่วย เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ พร้อมให้บริการ การแพทย์ โดยอาศัยการดูแลแบบองค์รวมที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลพร้อมรองรับผู้เข้าใช้บริการทางการแพทย์จากทั่วทุกมุมโลก

มร. เรมอน ฌอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด กล่าวว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์ (Medical Hub) ชั้นนำของโลก ประกอบกับการขยายตัวของโครงสร้างประชากรสูงวัย (Population Aging) ทั่วโลก และการที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามารับการรักษาหรือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourist) ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 6 แสนล้านบาท และมีอัตราการเติบโตราว 8% ต่อปี ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพของเอเชีย โดยมีส่วนแบ่ง 38% ของตลาดบริการด้านสุขภาพในภูมิภาคนี้ ซึ่งเป็นส่วนแบ่งตลาดที่สูงเป็นอันดับ 1 และคาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดขึ้นอีก 14% ต่อปี

นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการรักษาสุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบ Conventional Medicine คือ การรอจนป่วยแล้วจึงมารักษา หรือการรักษาที่ปลายเหตุ จึงทำให้แม้ว่าอายุขัยเฉลี่ยของคนโดยทั่วไปสูงขึ้น แต่เป็นการอายุยืนอย่างไม่มีคุณภาพ เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรักษาโรค โดยจากสถิติขององค์การอนามัยโลก ปี 2559 พบว่าประชากรโลกในปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 71.4 ปี แต่ในระยะ 6-10 ปีสุดท้ายของชีวิตต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความเจ็บป่วย สำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยทำให้มีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เพิ่มขึ้นจาก 9.1 ล้านคนในปี 2559 เป็น 10.3 ล้านคนในปี 2562 และสูงถึง 23 ล้านคนในปี 2593”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BDMS ในฐานะผู้นำเครือข่ายการแพทย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของผู้คนเป็นอันดับหนึ่ง จึงเกิดแนวคิดที่จะเปลี่ยนวิถีในการรักษาให้เป็นการป้องกัน เพราะเชื่อว่า ‘การป้องกัน คือ การรักษาที่ดีที่สุด (Prevention is the Key)’ เพื่อเป็นการยกระดับศาสตร์แห่งการมีสุขภาพดีอีกขั้น BDMS จึงเปิด  BDMS Wellness Clinic – ศูนย์ความเป็นเลิศของการมีสุขภาพดี  ที่เน้นให้บริการทางการแพทย์ด้วยวิธี Preventive Medicine หรือการป้องกันก่อนที่จะเจ็บป่วย เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ BDMS Wellness Clinic จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพและป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆในปัจจุบันนี้ ความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือโรคเบาหวาน สามารถป้องกันได้โดยการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ดังนั้นการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น และ Preventive Medicine จะกลายเป็นแนวทางการรักษาสุขภาพครั้งสำคัญของยุค

BDMS Wellness Clinic คือ แนวคิดที่จะเปลี่ยนวิถีในการรักษาให้เป็นการป้องกัน ตามความเชื่อว่า ‘การป้องกัน คือ การดูแลร่างกายที่ดีที่สุด’ จึงริเริ่มโครงการโดยเข้าซื้อที่ดินและอาคารโรงแรมปาร์คนายเลิศ และปรับโฉมเป็นศูนย์สุขภาพเพื่อการป้องกันและชะลอวัยชั้นนำ ที่มีองค์ประกอบทุกด้านการบริการและเทคโนโลยีทันสมัย  นับเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพและการป้องกันครบวงจร ที่มีคลินิกดูแลสุขภาพรวมกันมากที่สุดถึง 7 คลินิก ประกอบด้วย 1) แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยฟื้นฟูสุขภาพ – Regenerative Clinic 2) แผนกป้องกันโรคอัลไซเมอร์และพาร์คินสัน – Neuroscience Clinic 3) แผนกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก – Musculoskeletal and Sports Clinic 4) แผนกป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ – Cardioscience Clinic 5) แผนกสุขภาพทางเดินอาหารและป้องกันมะเร็งลำไส้  – Digestive Wellness Clinic 6) แผนกทันตกรรม – Dental Clinic 7) แผนกสำหรับผู้ต้องการมีบุตร – Fertility Clinic

“ปัจจุบันศาสตร์แห่งการฟื้นฟูสุขภาพทำให้เราสามารถสำรวจสภาพร่างกายมนุษย์ได้ถึงระดับพันธุกรรม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทางการแพทย์ช่วยให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ BDMS Wellness Clinic กำหนดโปรแกรมปรับสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยอาศัยผลการตรวจพันธุกรรมจากห้องปฏิบัติการซึ่งมีความจำเพาะสำหรับแต่ละคน จึงทำให้ผู้เข้ารับบริการแน่ใจได้ว่าร่างกายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด” นายแพทย์ตนุพลกล่าวเสริม

นอกจากนี้ BDMS Wellness Clinic ยังมีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “Movement is your medicine” การออกกำลังกายมีความสำคัญถือเป็นการรักษาที่มีประสิทธิผลมาก จึงได้จัดนำนวัตกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ อาทิ DAVID Gym Solution อุปกรณ์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังจากประเทศฟินแลนด์ ที่มีครบถ้วนที่เดียวในเอเชีย ที่แผนกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal and Sports Clinic) ทางคลินิกจะดูแลผู้รับบริการด้วยวิวัฒนาการที่ทันสมัย และโปรแกรมการออกกำลังกายที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในอนาคต โดยเฉพาะในบริเวณ กระดูกสันหลัง สะโพก เข่าและหัวไหล่

“ขณะนี้การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และการตกแต่งภายในกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน โดยคลินิกทั้งหมดจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดทยอยให้บริการครบในปี 2561 นี้ ทั้งนี้เป้าหมายระยะยาวของ BDMS Wellness Clinic คือ ต้องการเห็นคนอายุยืนอย่างมีคุณภาพ มีความสุขและแข็งแรงอย่างยั่งยืน เพราะท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีทรัพย์สมบัติใดที่จะมีค่ามากไปกว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ” มร. เรมอน ฌอง กล่าวทิ้งท้าย

 #BDMSWellness #PreventiveMedicine #livelongerhealthierhappier