กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัด DEmark Show 2018 อวดผลงานผู้เข้าประกวดดีไซน์เจ๋ง [PR]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าจัดนิทรรศการ DEmark Show 2018 ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน บริเวณลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ อวดโฉมผลงานของนักออกแบบไทยที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเข้าชิงรางวัล DEmark Award ประจำปี 2018 จำนวน     กว่า ๔๙๔ ชิ้น ใน ๖ กลุ่มสินค้าคือ

- Advertisement -

(๑) กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์

(๒) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์

(๓) กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย

(๔) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

(๕) กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์

(๖) กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์

โครงการ Design Excellence Award (DEmark) มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยงาน DEmark Show จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง คอนเชปต์ในปีนี้คือ Look Back Think Beyond เพื่อกระตุ้นให้นักออกแบบไทยศึกษาและเข้าใจอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย โดยมองย้อนกลับไปยังแก่นแท้ของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงานร่วมสมัย และยังเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในอนาคต

บริเวณนิทรรศการได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรีตั้งแต่วันที่ ๒๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยจะจัดพิธีเปิดงาน DEmark Show ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ สยามพารากอน พร้อมรับฟังการเสวนาโดย นักออกแบบชาวไทยและนักออกแบบชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกรรมการรางวัล G-mark

โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล DEmark Award 2018 ในเดือนมิถุนายนเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย     เข้าร่วมการแข่งขัน G-mark Award ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป