Tag: TMA

ถอด FINLAND MODEL ต้นแบบ Green Country ขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อโลกอนาคต

วิกฤติความยั่งยืนและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งคนทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ รวมถึงภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน สาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมไปกับการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็น Green Country ของโลก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนา Global Business Dialogue 2019 ภายใต้หัวข้อ Designing New Growth model Towards Sustainability ...

กูรูฟังธง AI กำลังเปลี่ยนโลกแน่ๆ เร่งสร้าง Super Human ผู้กอบกู้องค์กร #ThailandManagementDay2019

การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ แต่การสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าสำหรับโลกอนาคต ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางธุรกิจ รวมถึงพัฒนาบุคลากร เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จึงได้จัดงาน TMA Thailand Management Day 2019 ภายใต้แนวคิด GROWTH: Building for the Future เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกองค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทางการตลาด และนำไปสู่หนทางการเติบโตที่ยั่งยืนในทุกมิติ...

กูรูจากซิลิคอนวัลเลย์ ชี้ภาพอนาคตเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก “Internet of Action” [PR]

จากสถานการณ์ที่เทคโนโลยีต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรต่างเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ถึงเวลาแล้วที่ผู้นำองค์กรจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของตัวเองในอนาคต เพื่อฉวยจังหวะ Digital Disruption ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้ร่วมจัดงาน Digital Transformation Forum 2019 ขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก ภายใต้หัวข้อ “Surfing the Waves in Digital Transformation...

เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจดิจิทัล “Surfing the Waves in Digital Transformation Era” [PR]

 ยุคแห่งเทคโนโลยีเข้ามาอย่างแท้จริง จากที่ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนก็ต้องปรับเปลี่ยน เพราะหากองค์กรไม่เปลี่ยนธุรกิจจะดำเนินต่อไปในรูปแบบเดิมๆ ได้อย่างไร ซึ่งปัจจุบันมีให้เห็นหลากหลายอุตสาหกรรมที่ถูกการแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีและต้องปิดตัวลง จึงทำให้องค์กรต้องรู้เท่าทันกระแสของดิจิทัลดิสรัปชั่น  เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ และไม่ใช่เพียงแค่องค์กรที่ต้องเปลี่ยน พนักงานก็ต้องปรับตัวไปพร้อมกับองค์กรด้วยเช่นกัน ในการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลนั่นไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร แต่คือการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการคิด การวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้พนักงานและลูกค้า ดังนั้นงาน Digital Transformation Forum 2019 ในหัวข้อ “Surfing the Waves in...

ผู้เชี่ยวชาญ ระบุ AI จะสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ ชี้เอกชนต้องมีความตื่นตัว และภาครัฐต้องส่งเสริม [PR]

ดร.ปีเตอร์ เจ. เบนท์ลีย์ ประธานฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เบรนทรี จำกัด และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Machine Learning และ Deep Learning  เปิดเผยในงานสัมมนา  TMA Thailand Management Day 2018 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ...

TMA และสภาพัฒน์เผยผลการจัดอันดับ IMD World Talent Ranking 2018 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 42 [PR]

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน TMA สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยผลการจัดอันดับ World Talent Ranking จาก World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์...

TMA ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ประกาศผลสุดยอดองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ [PR]

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2018 รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โดยแบ่งรางวัลความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ จำนวน 9 สาขารางวัล และในปีนี้คณะกรรมการเสนอชื่อองค์กร (Nominating Committee) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการโครงการฯ เสนอชื่อองค์กรที่มีคุณสมบัติความเป็นเลิศมากกว่า 60 องค์กร ได้แก่...

Smart Connectivity : The Opportunities and Challenges เชื่อมโยงนวัตกรรมทุกมิติ สร้างโอกาสธุรกิจไร้ขีดจำกัด

หลังจากที่องค์กรต่างๆเริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือ Transformation บ้างก็ได้มีการพัฒนาและปรับตัว ให้ทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เช่น การใช้เทคโนโลยี การใช้นวัตกรรม การใช้เครื่องมือต่างๆ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันบนโลกใบนี้ ไม่ได้หมายถึงการเชื่อมโยงด้าน Physical อย่างเดียว แต่เป็นการเชื่อมโยงแบบทุกมิติ ทั้งความสามารถของคน รูปแบบ/ช่องทางการติดต่อ การประยุกต์ใช้ระบบ AI และกระบวนการต่างๆ ด้านการบริหารจัดการ - ซึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้ จะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ หรือ ความท้าทายต่างๆ เกิดขึ้นได้อีกบ้าง สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เตรียมจัดงาน TMA Thailand...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR