Smart Connectivity : The Opportunities and Challenges เชื่อมโยงนวัตกรรมทุกมิติ สร้างโอกาสธุรกิจไร้ขีดจำกัด

  หลังจากที่องค์กรต่างๆเริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือ Transformation บ้างก็ได้มีการพัฒนาและปรับตัว ให้ทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เช่น การใช้เทคโนโลยี การใช้นวัตกรรม การใช้เครื่องมือต่างๆ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันบนโลกใบนี้ ไม่ได้หมายถึงการเชื่อมโยงด้าน Physical อย่างเดียว แต่เป็นการเชื่อมโยงแบบทุกมิติ ทั้งความสามารถของคน รูปแบบ/ช่องทางการติดต่อ การประยุกต์ใช้ระบบ AI และกระบวนการต่างๆ ด้านการบริหารจัดการ – ซึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้ จะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ หรือ ความท้าทายต่างๆ เกิดขึ้นได้อีกบ้าง

  - Advertisement -

  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เตรียมจัดงาน TMA Thailand Management Day 2018 ภายใต้คอนเซปต์ Smart Connectivity : The Opportunities and Challenges เพื่อบอกเล่ากับนักธุรกิจไทยว่า ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณแล้ว ต่อไปจะต้องปรับ เปลี่ยน แก้ไข พัฒนาส่วนใดเพิ่มเติมอีกบ้าง รวมไปถึงความท้าทายที่ต้องเจอ หรือแม้กระทั่งโอกาสในการต่อยอดธุรกิจมากขึ้น

  ไฮไลท์ภายในงาน :

  เมื่อสภาพแวดล้อมทุกอย่างในโลกถูกเชื่อมโยงกันและมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา การมองเห็นความเชื่อมโยงในโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity) และความท้าทายในการตั้งรับ ต่อปัจจัยคุกคามในการดำเนินธุรกิจ (Business Threat) เป็นประเด็นหลักสำหรับผู้บริหารธุรกิจยุคใหม่ จำเป็นต้องวิเคราะห์และตัดสินใจให้ก้าวทัน                               

  1. “ Rise of AI and the World of Machine Learning ”

  การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  สร้างแรงบันดาลใจในการมองเห็นโอกาสทางนวัตกรรม การนำ AI และ Machine Learning เข้ามาใช้ เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการคาดการณ์ถึงประโยชน์และผลกระทบเชิงบวกในธุรกิจด้านต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าในอนาคต บทบาทของ AI และ Machine Learning ต่อการพัฒนาธุรกิจในเอเชียและประเทศไทย ให้กลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญในตลาดการค้าโลก

  AI – Artificial Intelligence (AI) ระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งพัฒนาอัลกอริธึม หรือกระบวนการขั้นตอนในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และจัดเรียงข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้าด้วยกัน ยิ่งมี Data มากเท่าไหร่ ก็จะทำให้การ Train AI เกิดความแตกต่างได้มากขึ้นเท่านั้น

  Machine learning การแสดงผลซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วถูกต้องจากการพัฒนาของ AI สู่กระบวนการกลไกต่างๆ ในการทำงานของ Machine เช่น ระบบจดจำใบหน้า

  Speaker คือ ดร.ปีเตอร์ เบนท์ลีย์ (CTO จากบริษัท Braintree) ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI, ML และ Deep Learning ที่ได้รับเชิญไปบรรยายที่ TedX ในลอนดอน และเป็นนักเขียนหนังสือเชิงวิทยาศาสตร์ที่ติดอันดับขายดีมากถึง 7 เล่ม ได้แก่ Digital Biology, Digitized, The Undercover Scientist, ฯลฯ

  1. “EECi : Smart Connectivity in All Aspect: What’s next for Thailand”

  ความหวัง โอกาส ประโยชน์ทางธุรกิจของประเทศไทยต่อโครงการ EECi : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็น HUB จุดศูนย์กลางของธุรกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เป็นจุดเริ่มต้นนวัตกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาค (Model คล้ายกับ Silicon Valley)

  EECi เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นโครงการต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) โครงการพัฒนาให้ไทยกลายเป็น World-Class Economic Zone รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มการเชื่อมต่อภายในประเทศและภูมิภาคมากขึ้น ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของเอเชียในอนาคต

  โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตซีอีโอ ปตท. ดีกรีด็อกเตอร์วิศวกรรมศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น ผู้ดูแลโครงการเมกะโปรเจ็กต์เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งระดมทุนสร้างทางด่วน เดินหน้ารถไฟความเร็วสูง ซื้อรถเมล์ NGV และฟื้นฟูสถานะการบินไทยสายการบินแห่งชาติ ปลดภาระหนี้ร่วม 2 แสนล้านบาทของการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพลังงานจาก “ปตท.” มาต่อยอดปลดล็อกโครงการของคมนาคมที่ยังติดขัด ทั้งด้านเทคนิค-กฎหมาย-เชิงพาณิชย์

  1. The Chaos of Connectivity: Human in the World of Technology

  นำเสนอตัวอย่างการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์จากองค์กรระดับโลก เกี่ยวกับแนวทางและกลยุทธ์ในการนำดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยงทางธุรกิจยุคใหม่ เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานขององค์กร อาทิ ระบบอัตโนมัติ (Automation) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างความท้าทายให้กับผู้บริหารองค์กร ทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างการแข่งขันทางธุรกิจ

  ศ.มิโคลาจ เจ. พิสคอรส์กี้ นักวิชาการจาก Stanford University และHarvard University ผู้มากประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ดิจิตอล เทคโนโลยีดิจิตัล และนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม (Digital Transformation) ผลงานของ ศ.มิโคลาจ ยังได้ถูกนำไปตีพิมพ์เป็นผลงานการวิจัย หรือเป็นหนังสือทางการบริหารธุรกิจออกมามากมาย อาทิ บทความสั้นๆ ที่สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Social Strategy ในนิตยสาร Harvard Business Review ไปจนถึงหนังสือเรื่อง A Social Strategy: How we profit from social media

  1. “Cyber-Attack: Business Greatest Risk through the Lens of a Hacker”

  Data เป็นกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจ แต่มั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลอันล้ำค่าขององค์กรจะปลอดภัยเสมอไป ยิ่งเมื่อ Cyber-Attack เป็นศิลปะขั้นสูงของอาชญากรซึ่งต้องใช้ตั้งแต่ทักษะการปลอมตัว การลวงถามข้อมูล เทคนิคการโจรกรรม รวมไปถึงความรู้ด้าน Coding และ IT ทำให้การเรียนรู้จุดอ่อนด้าน Data Security ขององค์กรผ่านมุมมองและวิธีการที่แฮ็คเกอร์มักใช้ขโมยข้อมูลและโจมตีเป้าหมายมีความจำเป็นอย่างมาก

  พบกับ White Hacker ชื่อดังระดับโลกในนาม FC – Freaky Clown ผู้บุกเข้าไปขโมยข้อมูลสำคัญของธนาคาร องค์กรภาครัฐและเอกชนหลายร้อยแห่งทั่วยุโรป (อย่างถูกกฎหมาย) จะมา Live Hack ครั้งแรกในเมืองไทย เพื่อร่วมเรียนรู้และค้นหาจุดบอดด้าน Security ที่องค์กรของท่านอาจมองข้าม

  และประเด็นอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน TMA Thailand Management Day 2018 หัวข้อ  Smart Connectivity : The Opportunities and Challenges  วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 61. เวลา 08.30 – 16.30 น.

  ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ ลิงค์ลงทะเบียน http://bit.ly/TMAThailandManagementDay2018  หรือสอบถามรายละเอียด  โทร. 02-319-7675-8 คุณกมลวรรณ เต่าให้ ต่อ 264 อีเมล kamonwan@tma.or.th / คุณปีย์รดา ฮัดตัน ต่อ 102 อีเมล peerada@tma.or.th