TMA เผยมุมมองของผู้หญิงยุคใหม่ จัดเวทีผู้หญิงมากความสามารถ Women’s Leadership Forum 2017 [PR]

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA กล่าวว่า บทบาทผู้หญิงในสังคมปัจจุบันมีความชัดเจนมากกว่าอดีตหลายเท่าตัว และยังมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจภาพรวมและสังคมโดยรอบ ซึ่งองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต่างให้การยอมรับผู้หญิงในฐานะปัจเจกบุคคลและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้แสดงความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อย่างเต็มที่  โดยงาน Women’s Leadership Forum 2017 – Thailand เป็นงานที่ทีเอ็มเอร่วมกับสถาบัน International Association of Exhibitions and Events (IAEE) ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.  เพื่อเผยแพร่แนวคิด ประสบการณ์ และแนวทางในการใช้ชีวิตของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพ

“สิ่งที่น่าสนใจคือ เธอเหล่านั้นมีจุดยืนอย่างไรและมีแนวคิดอย่างไร ดังนั้นเราจะมาคุยกันว่าแต่ละท่านมีหลักการ รวมถึงแนวคิดอย่างไร ในการดำเนินชีวิตในแต่ละสถานการณ์ ไม่ว่าในเวลาแห่งอุปสรรคปัญหาหรือในเวลาแห่งความสำเร็จ ซึ่งแต่ละท่านที่ให้เกียรติมาพูดคุยกัน จะมีแนวทางของตนเองที่จะก้าวเดินไปด้วยความมั่นใจ เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจแบบมืออาชีพ การเป็นเจ้าของกิจการ ไปจนถึงนักการฑูตชั้นนำ”

- Advertisement -

โดยผู้นำที่ TMA ได้คัดเลือกมาขึ้นเวที Women’s Leadership Forum 2017 – Thailand  นั้น มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ  ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รอบตัวให้ดีขึ้น มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ได้แก่ คุณบุษยา มาทแล็ง ปลัดหญิงคนแรกของกระทรวงการต่างประเทศ กับความมุ่งมั่นในการรับราชการและการเป็นนักการทูต คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจมีความหลากหลายมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จและยังสามารถขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมาย  คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง และ คุณชู เลง โก ผู้บริหารหญิงที่มีความทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และพร้อมที่จะนำทีมให้ประสบความสำเร็จต่อไป คุณเพชรพริ้ง สารสิน และ คุณธีรนัยน์ ณ หนองคาย ผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จในการทำงานของตัวเองและยังต้องเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัว คุณพิรดา เตชะวิจิตร์ นักบินอวกาศคนแรกของไทยที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นความฝันของตัวเองได้สำเร็จ  และ กัปตันสุวพิชญ์ ว่องวิริยะวาณิช นักบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์  ซึ่งสุภาพสตรีทั้ง 12 ท่านจะมาเปิดมุมมองแนวคิดของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน บนเวที Women’s Leadership Forum 2017 – Thailand  ในวันที่ 28 กันยายน นี้ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์  โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน