ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะต้องสร้างพลังให้กับตนเองและผู้อื่น Leadership Energy Summit Asia – Thailand 2017 [PR]

ประสบการณ์ของผู้นำที่ได้ก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิตมามากมายถูกถ่ายทอดให้กับผู้บริหารและคนรุ่นใหม่บนเวที  Leadership Energy Summit Asia – Thailand 2017  ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) ร่วมมือกับ สถาบัน The ICLIF Leadership and Governance Centre (สถาบันภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติประเทศมาเลเซีย) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนให้ได้ค้นพบและดึงพลังแห่งผู้นำในตัวเองออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

- Advertisement -

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า หน้าที่ของผู้นำ คือ ชี้ทิศทางขององค์กร สร้างกระบวนการทำงานอย่างมีมาตรฐานและมีความชัดเจน มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด  สามารถวัดผลได้ และที่สำคัญจะต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ทั้งนี้ผู้นำจะต้องสามารถมองภาพ ในระยะใกล้  3-6 เดือน และ ระยะไกล 3-5 ปี  จะต้องรู้ว่าองค์กรจะมุ่งหน้าไปทางใด ต้องมองภาพออกมาในทุกมิติ  และต้องมองหา S-curve ที่จะเป็นภาพในอนาคตขององค์กรอีกด้วย  นอกจากนี้แผนการดำเนินธุรกิจ ผู้นำจะต้องสร้างแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ปรับตัวให้รับกับยุคดิจิทัลอย่างไร  ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะต้องสามารถขับเคลื่อนได้  โดยไม่ขัดกับพื้นฐานขององค์กร  รวมถึงเป็นแผนการดำเนินธุรกิจที่สามารถนำมาใช้เป็นจุดแข็งเพื่อการแข่งขันได้

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด กล่าวว่า นักธุรกิจหนุ่มผู้พลิกฟื้นชะตาชีวิต บริษัท ซีอีโอ   อกริฟู้ด จำกัด ภายใต้ข้อจำกัดมากมาย เนื่องจากเป็นปัญหาที่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เริ่มจากติดลบ แต่วิกฤติได้สร้างโอกาสให้กับนักบริหารหน้าใหม่ที่ปรารถนาจะสร้างสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น  โดยเริ่มต้นจากการคิดทบทวนถึงปัญหาทั้งหมด และมองทุกปัญหาให้เป็นเรื่องธรรมดา  เรียงลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา จากด่วนที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นลำดับแรก ผู้นำจะต้องเชื่อในสิ่งที่ทำและทำให้ทีมเห็น โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและแรงเสียดทานของพนักงานที่อาวุโสกว่า พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผู้มีผลงานโดดเด่นจะได้รับการโปรโมท  ส่วนคนไหนที่ยังไม่เก่งก็ต้องคอยพัฒนาและฝึกฝนให้เก่ง ต้องทำให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการทำงาน   ผู้นำจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม บริหารคนอย่างตรงไปตรงมา รับฟังทุกความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน พร้อมรับมือกับทุกปัญหา มุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด เข้มข้นกับการแข่งขัน และเข้มแข็งกับผลลัพธ์ แล้วทำให้ดีที่สุด ปัจจุบันบริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด มีพนักงานโดยประมาณ 100 กว่าคน เป็นบริษัทที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวดิบและรำข้าวสกัดไขมันเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก