Tag: นักท่องเที่ยวต่างชาติ

บทวิเคราะห์ Krungthai COMPASS ค่าใช้จ่ายต่อทริปลด สวนทางตัวเลขคนมาเที่ยวเพิ่ม หรือนักท่องเที่ยวไม่ค่อยใช้จ่ายในไทยแล้ว?

การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญในการพยุง GDP ประเทศไทยไตรมาสล่าสุดที่ผ่านมา โดยตัวเลขรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 5.8% ขณะที่ในแง่จำนวนเพิ่มขึ้น 7.2% แต่ภายใต้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น กลับพบว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปในรูปเงินบาทของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับลดลง -1.3% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นการสะท้อนว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ค่อยใช้จ่ายในไทยแล้วหรือไม่  ใช้จ่ายต่อหัวลด ไม่ได้แปลว่านักท่องเที่ยวจ่ายน้อยลง ดร.กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ และ คุณจารุวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์ นักวิจัยจาก Krungthai COMPASS วิเคราะห์ผ่านงานวิจัย “คนต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่ม แต่ใช้จ่ายต่อทริปลดลง…หรือนักท่องเที่ยวไม่ค่อยใช้จ่ายในไทยแล้ว?”...

เปิดแผน CPN ปั้น “เซ็นทรัล ภูเก็ต” โปรเจ็กต์ 20,000 ล้าน เจาะตลาด 3 กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ...

จังหวัดภูเก็ต นับเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจเจริญเติบโตเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแทบทุกด้าน  และเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ต้องการเข้ามาเยือน  ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตติดอันดับ Top 3 ทำรายได้สูงสุดของประเทศ  ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2561 ด้วยมูลค่าสูงถึง  22,080 ล้านบาท  ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเยือนจังหวัดภูเก็ตมีไม่ต่ำกว่า  13 ล้านคน  แต่สำคัญกว่าปริมาณ  คือ คุณภาพนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ  พร้อมใช้จ่ายเงินด้านการท่องเที่ยว นี่คงเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ CPN...

เผยทัศนคติ “นักท่องเที่ยวต่างชาติ” ต่อเมืองไทย ชื่นชม “กระบี่” ติดลบ “พัทยา-กรุงเทพ”

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 98 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติ จากการที่มีความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจในประเทศ โดยปัจจัยที่ยังกดดันภาคการท่องเที่ยวมาโดยตลอด ได้แก่ ต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรง อีกทั้งเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการบางส่วนได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ส่วนในไตรมาส 4/2560 สทท. คาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ เท่ากับ 103 เป็นการคาดการณ์ในระดับปกติอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังคงมองสถานการณ์ในไตรมาสหน้าในเชิงบวก โดยในปี 2560 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 35.39 ล้านคน...
- Advertorial - ADFEST 2020