Tag: GC

GC เปิดโหมดลุยปฎิบัติการเพิ่มคุณค่าใช้พลาสติกรีไซเคิล ดึงเครือข่ายผู้นำความคิดสร้างโอกาสธุรกิจในเวที “GC Circular Living Symposium 2020” [PR]

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่างตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องเร่งเดินหน้าในการลดการใช้ทรัพยากรให้มากที่สุดโดยการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) มาใช้ในทุกกระบวนการของการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่หลายองค์กรได้ตื่นตัวออกมาร่วมกันในการหาโซลูชั่น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนรีไซเคิล ซึ่งทุกประเทศยอมรับและได้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้มี Mindset และมีทัศนคติต่อ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิล และพร้อมที่จะเปิดรับแนวคิดและนำไปสู่การปฎิบัติการได้จริงจุดเริ่มต้นที่เห็นเป็นรูปธรรม จากแนวคิดที่เกิดขึ้นมาสู่การระดมความคิดเห็นของผู้นำทางความคิดทางด้าน Circular Economy กว่า 40 ผู้นำทางความคิดในเวที...

GC ขึ้นชั้นระดับ LEAD Global Compact UN ชูเคสองค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก [PR]

หลายปีมาแล้วที่ประเทศต่างๆ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่มีมิติในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างรายได้จากการค้าและการส่งออกเท่านั้น แต่ยังมองถึงการพัฒนาที่ที่มีมิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม มาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืน ผ่านแนวทางร่วมกันของ องค์การสหประชาชาติที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลกตระหนักและ ร่วมกันนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างพลังในการยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลแนวทางการพัฒนาที่สำคัญได้สนับสนุนให้องค์กรที่เป็นสมาชิก มีทิศทางยุทธศาตร์ และดำเนินงานตามหลักการสากล 10 ประการ ที่ครอบคลุม 4 ด้านที่สําคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม...

Safe Zone ที่แตกต่างกัน…หนังสั้นของจีซี [PR]

แม้มันไม่ง่ายเลยที่จะต้องดำเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ที่ต้องเก็บตัวรักษาระยะห่างจากผู้คน แต่ในขณะเดียวกันเราทุกคนยังคงใช้ชีวิตไม่ยากเท่าบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังต่อสู้กับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19ด้วยตระหนักถึงภาระอันหนักอึ้ง GC จึงได้ผลิตหนังสั้นชุด “เพราะ...พื้นที่ปลอดภัยของทุกคนไม่เท่ากัน” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็น  Social distancing ในแบบฉบับเข้าใจง่ายและถ่ายทอดภาวะอารมณ์ของแต่ละคนที่รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ปลอดภัยของตนเองซึ่งมีหลากหลายอารมณ์ ทั้งสุข และทุกข์ ในช่วงที่ไม่เคยคาดคิด ว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งในขณะที่เราอยู่ใน Safe Zone แต่ก็มีบุคลากรทางการแพทย์ที่รับศึกหนักที่สุดเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเช่นพวกเรา โดยหนังสั้นของGC ได้ถ่ายทอดอารมณ์ของแพทย์ การใช้เครื่องมือเพื่อปกป้องตัวเองจากโควิด-19 หนึ่งในนั้นมีอุปกรณ์ที่ GC ให้การสนับสนุน...

สายชิมมั่นใจได้ใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกช่วง WFH โดย GC หนุนร้านอาหารเครือข่ายไลน์แมน-วงในใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก [PR]

ถึงเวลาสั่งอาหารออนไลน์มาทานในยามที่ต้อง WFH ช่วงเก็บตัว รักษาระยะห่างจากโควิด-19 จะสบายใจขึ้นและไม่รู้สึกผิด เมื่อเหล่าร้านอาหารที่สั่งผ่านออนไลน์หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้ภาคเอกชนหลายรายมีการตื่นตัวหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันมากขึ้น เพราะเมื่อแบรนด์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคก็เป็นมิตรกับแบรนด์มากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่ง GC หรือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฟรีที่มีความปลอดภัยในการบรรจุอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GC Compostable กว่า 3 แสนชิ้น เพื่อกระจายให้แก่ร้านอาหารที่เป็นพันธมิตรในเครือข่าย ที่ช่วงนี้ร้านอาหารได้ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจแบบ Delivery...

GC ผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ชู GC Circular Living มุ่งสู่การปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า [PR]

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ชูแนวคิด GC Circular Living ตอบโจทย์ดูแลสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ร่วมมือ กับแอลพลา กรุ๊ป (ALPLA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงระดับโลก พร้อมศึกษาโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง ล่าสุดจัดงาน Circular Living...

เศรษฐกิจหมุนเวียนทางออกขยะพลาสติก GC ร่วมเปลี่ยนโลกสร้างมูลค่าทรัพยากร [PR]

สหประชาชาติตระหนักว่า สภาพแวดล้อมปัจจุบันของมนุษย์ทั่วโลก ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสากล จึงมีแนวนโยบายมุ่งเน้นให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเองเป็นสำคัญในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ทุกองค์กร ตระหนักร่วมกันในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในประเทศของตนเอง  เพราะเป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา มีการประชุมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ประเทศอินเดีย มีหัวข้อคือ  “ Beat Plastic Pollution” ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ โดยมี Theme ว่า “เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเราอย่างไร เพื่อช่วยลดภาวะมลพิษ และขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น เพื่อธรรมชาติที่จะคงอยู่...

BJC จับมือ GC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ต่อยอดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน [PR]

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BJC” พร้อมด้วยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GC”...

GC Shark Tank Hackathon จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล [PR]

เพราะ GC คือองค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น Hackathon ครั้งแรกจึงถือกำเนิดขึ้น ภายใต้ชื่องาน “GC Shark Tank Hackathon” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งและพร้อมจะพัฒนาตลอดเวลาจุดเริ่มต้นจากความเชื่อที่ว่า “พนักงาน” ในองค์กร คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าและสังคม อีกทั้ง GC เอง ได้มีการเปิดรับวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้องค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Hackathon เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ GC...
- Advertorial -