GC Shark Tank Hackathon จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล [PR]

เพราะ GC คือองค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น Hackathon ครั้งแรกจึงถือกำเนิดขึ้น ภายใต้ชื่องาน “GC Shark Tank Hackathon” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งและพร้อมจะพัฒนาตลอดเวลา

- Advertisement -

จุดเริ่มต้นจากความเชื่อที่ว่า “พนักงาน” ในองค์กร คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าและสังคม อีกทั้ง GC เอง ได้มีการเปิดรับวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้องค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Hackathon เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ GC นำมาใช้ในการช่วยค้นหาแนวความคิดและการวิธีการทำงานใหม่ๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอความคิดเพื่อปรับปรุงการทำงาน ภายใต้กรอบจำกัดเดียว คือการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เข้ากับหน้างานตัวเอง โดยจะต้องพัฒนาแนวความคิดให้พร้อมประยุกต์ใช้ภายในเวลาจำกัดเพียง 58 ชั่วโมง

GC Shark Tank Hackathon จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายมุ่งไปยังการพัฒนากระบวนการการทำงานให้ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองกับความท้าทายของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ทันท่วงที

สิ่งสำคัญที่พนักงานจะได้รับจากการเข้าร่วม Hackathon คือ การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และนำศักยภาพที่ตัวเอง มาช่วยกันพัฒนาองค์กรของเรา ซึ่ง Hackathon เรียกได้ว่าเป็นโมเดลตัวอย่างของการทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ คนหลายคนไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่มาใช้ชีวิต ระดมสมอง ทำงานด้วยกันกว่า 58 ชั่วโมง นอกเหนือจะได้มิตรภาพใหม่ๆ แล้ว ยังได้มุมมองการทำงานจากพนักงานคนอื่นๆ ด้วย โดยวิธีคิดที่สามารถทำให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันนั้นจะส่งผลลัพธ์อย่างน่ามหัศจรรย์ หากนำมาปลูกฝังในการทำงานทุกวันของพวกเราได้ก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กรยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างเริ่มจากการคุยกัน และการทำงานตามแนวคิดของ Core behavior ข้อ 3 Work proactively to serve customer needs ของเรานั่นเอง

คุณฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ Senior Vice President, Transformation Excellence “Hackathon   ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับองค์กรในประเทศไทย ซึ่งผมเชื่อว่านี่คือโอกาสที่สำคัญสำหรับทาง GC ที่เราเริ่มนำกระบวนการนี้เข้ามาใช้ในการทำงาน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “When Fast is not Fast Enough” ในปัจจุบันทุกองค์กรกำลังเผชิญหน้ากับยุคที่เรียกว่า Digital Disruption ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆ หลายๆ องค์กรเริ่มปรับตัวและนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่างๆ เพื่อพัฒนาให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อย่างที่ทุกคนรู้.. ผมว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เป็นปลาเร็วกินปลาช้า นอกเหนือจากนั้น ทาง GC ได้มีการเริ่ม transform องค์กรให้เป็น Digital Organization ภายใต้แนวคิด ‘Triple Transformation’ ซึ่งตอนนี้เรามีการทำ Digital project ต่างๆ ที่จะช่วย transform องค์กรของเราให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาทั้งบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการทำ Hackathon ในครั้งนี้ เราให้อิสระในการตั้งโจทย์จากมุมมองของตัวพนักงานเอง จากความเชื่อที่ว่าพนักงานคือคนที่เข้าใจกระบวนการทำงานและปัญหาที่แจ้งจริง เพื่อสามารถนำเสนอไอเดียจากการทำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ตรงจุดมากขึ้นด้วย”

คุณพิทักษ์ เหล่าแสงงาม Head of Digital Transformation  โดยการนำแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาวิธีการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ถือเป็นส่วนที่สำคัญในการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ GC ในการ เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต