Tag: ผลประกอบการ

เอไอเอส เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2560 โตตามคาด พร้อมจ่ายเงินปันผล 3.51 บาท / หุ้น

เอไอเอส แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2/2560 มีกำไรสุทธิ 7,215 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการเติบโตขึ้น 6.6% จากปีก่อน โดยมีจำนวนลูกค้า 4G เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีถึง 39% จากจำนวนลูกค้าทั้งหมด 40.5 ล้านราย ในขณะที่ เอไอเอส ไฟเบอร์ มีจำนวนลูกค้า 445,900 ราย โดยครึ่งปีแรกรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น...

“ธนาคารธนชาต” แข็งแกร่ง กำไรโต 10 ไตรมาสต่อเนื่องชูกลยุทธ์การเป็น Main Bank

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560 กำไรโต 10 ไตรมาสต่อเนื่อง จากการผลักดันกลยุทธ์การเป็นธนาคารหลักของลูกค้า (Main Bank) ได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงการปรับกระบวนการทำงานภายในให้มีความรวดเร็วทำให้ลูกค้าสะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking Business) กลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดย ณ สิ้นไตรมาส 2...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR