Tag: จองวัคซีนโมเดอร์นา

vimut checking moderna vaccine

รพ.วิมุต แจ้งคิวฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ทาง SMS

โรงพยาบาลวิมุต แจ้งลำดับคิวสำหรับผู้ที่จองวัคซีนรอบที่ 1 และชำระเงินมัดจำแล้ว ดังนี้- ได้รับ SMS คิวจองวันฉีด ตามจำนวนเข็มที่จองไว้ โดยอ้างอิงการจัดสรรคิวตามวันเวลาที่ได้มีการชำระเงินค่าวัคซีน (หากไม่ได้รับ SMS ให้ติดต่อ LINE โรงพยาบาลวิมุต แจ้งชื่อ นามสกุล และเบอร์โทร) - เมื่อวัคซีนใกล้มาถึง จะได้รับ SMS อีกครั้ง (ตามลำดับคิว) เป็น...
shutterstock_pfizer moderna covid

เช็กขั้นตอน รพ.วิมุต เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา รอบ 2 ฉีดเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 65

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสจองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในรอบแรก โรงพยาบาลวิมุต เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา รอบที่ 2 แล้ว คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนไตรมาสที่ 1-2 (ช่วงเดือน ม.ค-มิ.ย. 2565)ขั้นตอนการลงทะเบียนจองรับสิทธิ์ 1. คลิก https://forms.gle/tqEyik6mccTai9Gj8 ราคาเข็มละ 1,650 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์ กรณีพบแพทย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) กรณีที่ท่านได้รับสิทธิ์ ท่านจะได้รับ Link การชำระเงิน Link มีอายุ...
shutterstock_pfizer moderna covid

โรงพยาบาลธนบุรี เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นารอบใหม่ ฉีดไตรมาส 1 ปี 65

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) หรือกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจวัคซีนโมเดอร์น่า (Moderna) รอบไตรมาส 1 ปี 2565 คาดว่าจะได้รับวัคซีนเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565​ราคาวัคซีน 1,650 บาท/เข็ม รวมค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าประกันการแพ้วัคซีน (ไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ท่านต้องได้รับการตรวจประเมินและอนุญาตจากแพทย์ก่อนการรับบริการ โดยอัตราค่าแพทย์จะขึ้นอยู่กับอัตราของแต่ละโรงพยาบาล) ​โดยดำเนินการให้บริการร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน...
Princ Moderna

เปิดขั้นตอน รพ.เครือพริ้นซิเพิล ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตใหม่ ฉีดไตรมาส 1 ปี 65

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจเบื้องต้นในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตเพิ่มเติม คาดพร้อมให้บริการช่วงไตรมาส 1 ในปี 2565ราคา Full Dose 3,300 บาท และ Booster Dose ราคา 1,650 บาทคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน https://vaccineregister.princhealth.com/ หรือ http://register.princhealth.com/ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ส.ค. 2564 (มีจำนวนจำกัด)...
moderna vaccine

หลุดจอง! โรงพยาบาลนครธน เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา รอบใหม่ 1 ส.ค.นี้

หลังจากโรงพยาบาลนครธน เปิดลงทะเบียนและชำระเงินจองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา แต่พบว่ามีผู้ที่สละสิทธิ ไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดไว้ โรงพยาบาลจึงจะเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นารอบพิเศษพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 1 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด- ลงทะเบียนและชำระเงิน​ ผ่าน​ QR​ Code​ (วันที่​ 1​ ส.ค. 2564​...
โรงพยาบาลวิมุต พฤกษา

โรงพยาบาลวิมุต แจ้งได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามยอดจอง ทยอยมาตั้งแต่ ต.ค นี้

หลังจากโรงพยาบาลเอกชน ได้เปิดให้ผู้สนใจจองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 โดยทุกโรงพยาบาลมียอดจองเต็ม แต่เนื่องจากล็อตแรก บริษัท ซิคลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนจำหน่ายโมเดอร์นาในไทย จัดสรรยอดให้ 5 ล้านโดส เป็นของสภากาชาดไทย 1 ล้านโดส และโรงพยาบาลเอกชน 4 ล้านโดสจากยอดจองที่มีจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลบางแห่งอาจได้รับยอดจัดสรรในล็อตแรกไม่เต็มจำนวน จึงเป็นความกังวลของประชาชนว่าจะได้รับวัคซีนตามที่จองหรือไม่โรงพยาบาลวิมุต ซึ่งได้เปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาในเดือนกรกฎาคม...
moderna vaccine

‘เกษมราษฎร์-สมิติเวช’ แจ้งจองวัคซีนโมเดอร์นาเต็มแล้ว

หลังจากโรงพยาบาลเอกชนเปิดให้ประชาชนที่สนใจจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา (Moderna) เทคโนโลยี mRNA มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจองเต็มจำนวน เกือบทุกแห่งได้เปิดให้จ่ายเงินล่วงหน้าและปิดจองกันไปแล้ว แต่ก็มีบางโรงพยาบาลเปิดให้จองรอบใหม่ในเดือนกรกฎาคม อย่างเครือเกษมราฎร์ สมิติเวช และบำรุงราษฎร์ จากการสำรวจถึงวันนี้ 13 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์ ที่เปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นารอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ราคาเข็มละ 1,650 บาท...
moderna vaccine

‘สมิติเวช’ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา วันที่ 12 ก.ค. มีจำนวนจำกัด

โรงพยาบาลสมิติเวช เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนกว่ายอดจองวัคซีนจะเต็มจำนวน โดยมีจำนวนจำกัด เปิดจองและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.samitivejhospitals.com/thรายละเอียดดังนี้ - ราคาวัคซีน 1,650 บาทต่อเข็ม รวมค่ายา ค่าประกันการฉีดวัคซีน ค่าฉีด ไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ต้องการพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาก่อนรับวัคซีน - การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้แนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น - เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด...
- Advertorial -