แห่จองโมเดอร์นา ‘พญาไท’ ผ่าน Shopee หมดภายใน 1 นาที

phayathai moderna

สถิติใหม่เช้าวันนี้ (8 กรกฎาคม) หลังจากโรงพยาบาลพญาไท ประกาศเปิดให้จองวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ราคาเข็มละ 1,650 บาท ซึ่งมีจำนวนจำกัด ผ่านทาง Shopee ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม

- Advertisement -


ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก BrandBuffet ได้สอบถามข้อมูลจาก Shopee  สรุปว่าวัคซีนถูกจองเต็มจำนวนภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 นาที นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าประชาชนให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์ (Official Store) Phyathai Hospital ตั้งแต่เวลา 00.00 – 13.00 น. มากกว่า 2.6 ล้านครั้ง

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการเปิดเผยจำนวนวัคซีนที่โรงพยาบาลพญาไท นำมาให้เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองในครั้งนี้

เงื่อนไขการจองวัคซีนโมเดอร์นา ของโรงพยาบาลพญาไท
– กำหนดให้ชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ รพ.แล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
– ราคารวมค่าประกันแพ้วัคซีน ในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทุพพลภาพ 5 แสนบาทและผู้ป่วยใน 1 แสนบาท
– หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากภายหลังไม่ประสงค์รับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้
– คาดว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

วัคซีนโมเดอร์นา เป็นเทคโนโลยี mRNA โดยเป็นวัคซีนทางเลือกที่โรงพยาบาลเอกชนสั่งซื้อผ่าน องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นตัวแทนทำสัญญาซื้อจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จากข้อมูลการเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชนพบว่ามีจำนวน 9 ล้านโดส แต่ล็อตแรกซิลลิคฯ แจ้งยอดส่งได้ 5 ล้านโดส วัคซีนจะเข้ามาช่วงไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาส 1/2565 อีก 1.1 ล้านโดส