HomePR News‘สมิติเวช’ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา วันที่ 12 ก.ค. มีจำนวนจำกัด

‘สมิติเวช’ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา วันที่ 12 ก.ค. มีจำนวนจำกัด

แชร์ :

moderna vaccine

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

โรงพยาบาลสมิติเวช เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนกว่ายอดจองวัคซีนจะเต็มจำนวน โดยมีจำนวนจำกัด เปิดจองและชำระเงินผ่านเว็บไซต์
https://vaccine.samitivejhospitals.com/th

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

รายละเอียดดังนี้
– ราคาวัคซีน 1,650 บาทต่อเข็ม รวมค่ายา ค่าประกันการฉีดวัคซีน ค่าฉีด ไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ต้องการพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาก่อนรับวัคซีน
– การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้แนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น
– เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด ระบบจ่ายเงินจะปิดอัตโนมัติ เมื่อมีผู้ชำระเงินครบเต็มตามจำนวนวัคซีนที่ทางรพ.ได้รับการจัดสรร การจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน
– หลังชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ขอคืนเงิน หรือ ขอโอนสิทธิ์ ยกเว้นรพ.ไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้กับท่านได้
– หากท่านไม่ได้รับวัคซีนในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อท่านเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มในครั้งถัดไป
– รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คาดว่าวัคซีนจะสามารถให้บริการได้ไตรมาส 4/2564 ที่รพ.สมิติเวช สุขุมวิท และสมิติเวช ศรีนครินทร์ โดยจะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่การรับวัคซีนตามลำดับการจอง ผ่านทาง sms ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้จองได้แจ้งไว้
– ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย วัคซีนของรพ.เอกชนเป็นวัคซีนทางเลือก ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ขั้นตอนการจอง
1. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ใส่รหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบการจองวัคซีน
2. เลือกสาขาที่รับบริการ และเลือกจำนวนวัคซีนที่ต้องการ ชื่อและนามสกุลจะขึ้นในระบบอัตโนมัติ ตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับโรงพยาบาล
3. สามารถจองวัคซีนเพิ่มได้สูงสุด 10 ท่าน โดยจะต้องกรอก ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละท่านที่ต้องการจอง (กรุณาเตรียมข้อมูลให้พร้อม)
4. การชำระเงินสามารถทำได้ 2 ช่องทาง
– ชำระเงินที่เคาน์เตอร์การเงินของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท/สมิติเวช ศรีนครินทร์ (ในกรณีที่ต้องการชำระเงินที่โรงพยาบาลฯ ทุกรายชื่อที่ทำการจองวัคซีน ต้องมีประวัติ การรักษากับโรงพยาบาลหรือสามารถทำประวัติใหม่โดยนำบัตรประชาชนหรือสำเนา บัตรประชาชนมาลงทะเบียนที่เวชระเบียนก่อนการชำระเงิน)
– โอนเงินตามหมายเลขบัญชีที่ระบุให้ การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้แนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น เนื่องจากวัคซีน มีจำนวนจำกัด หากมีผู้จองครบเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะปิดไม่สามารถชำระเงินได้ และการจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน
5. เจ้าหน้าที่จะส่งข้อความยืนยันจำนวนวัคซีนที่ท่านทำรายการสำเร็จ ภายใน 7 วัน หลังชำระเงิน

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) มีอะไรบ้าง
– อ่านเพิ่มเติม 7 ข้อควรรู้ วัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna)
หากมีโรคประจำตัว หรือมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม
– อ่านเพิ่มเติม ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ที่มีโรคประจำตัว และกินยาประจำ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม แนะนำปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ที่ให้การรักษาท่านอยู่ หรือขอทำนัดปรึกษาแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
วัคซีนทางเลือก Moderna มีบริการฉีดที่บ้านหรือไม่
– ไม่มี ต้องมารับบริการที่โรงพยาบาลที่ท่านได้เลือกไว้เท่านั้น
กำหนดการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นอย่างไร
– คาดการณ์เริ่มบริการฉีดวัคซีนได้ในไตรมาส 4/2564 โรงพยาบาลจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว โดยผู้รับบริการต้องมารับการฉีดวัคซีนตามวัน-เวลาที่โรงพยาบาลกำหนด โรงพยาบาลไม่สามารถเก็บวัคซีนให้ผู้รับบริการได้ เนื่องจากวัคซีนมีวันหมดอายุ
หากพบอาการผิดปกติ หลังดูอาการ 30 นาทีแล้ว ควรต้องทำอย่างไร
– หากไม่แน่ใจว่าเป็นอาการข้างเคียงจากวัคซีนหรือไม่ สามารถปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์ได้
– ในวันที่มารับวัคซีนที่ รพ.สมิติเวช จะมีข้อมูลเพื่อรับโค้ด VDO Call ปรึกษาฟรีกับคุณหมอทางออนไลน์ได้
เช็คภูมิหลังฉีดได้เมื่อไหร่
– 2 สัปดาห์ – 1 เดือนหลังฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna


แชร์ :

You may also like