Homehttps://www.brandbuffet.in.th/dating-sites-in-the-usa/สิ้นสุดการรอคอย! ‘โมเดอร์นา’ ล็อตแรกมาแน่ 5 พ.ย.นี้

สิ้นสุดการรอคอย! ‘โมเดอร์นา’ ล็อตแรกมาแน่ 5 พ.ย.นี้


moderna first lot
ก่อนหน้านี้ “ซิลลิค ฟาร์มา” ผู้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เทคโนโลยี mRNA ได้ออกมาบอกว่าอาจจะส่งมอบวัคซีนตามกำหนดในไตรมาส 4 ล่าช้า แต่วันนี้มีความชัดเจนแล้วว่า ล็อตแรกจำนวน 560,000 โดส จะส่งมอบไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564


แถลงการณ์จาก ซิลลิค ฟาร์มา วันนี้ (23 ตุลาคม 2564) เรื่องความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาให้แก่ประเทศไทย ขอแจ้งให้ทราบว่าตามกำหนดการล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจาก “โมเดอร์นา” วัคซีนโควิดจำนวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทฯได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนมาถึงประเทศไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ซิลลิค ฟาร์มา ยังคงยืนยันตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นาว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนรวม 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาส 4 ปี 2564

สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งมอบวัคซีนที่เพียงพอให้แก่ประเทศไทยจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติม ขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ อย.


You may also like