HomeCOVID-19เปิดขั้นตอน รพ.เครือพริ้นซิเพิล ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตใหม่ ฉีดไตรมาส 1 ปี 65

เปิดขั้นตอน รพ.เครือพริ้นซิเพิล ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตใหม่ ฉีดไตรมาส 1 ปี 65

แชร์ :

Princ Moderna

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจเบื้องต้นในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตเพิ่มเติม คาดพร้อมให้บริการช่วงไตรมาส 1 ในปี 2565

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ราคา Full Dose 3,300 บาท และ Booster Dose ราคา 1,650 บาท

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
https://vaccineregister.princhealth.com/
หรือ
http://register.princhealth.com/

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 ส.ค. 2564 (มีจำนวนจำกัด) เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 8 ส.ค. 2564 เวลา 8.00น. และปิดรับลงทะเบียนวันที่ 12 ส.ค. 2564 เวลา 12.00น.

ทางโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะทำการจัดสรรวัคซีน ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนตามลำดับการลงทะเบียนแสดงความสนใจ

• ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนทำการลงทะเบียน
• การเปิดจองและชำระเงินครั้งนี้ เป็นไปตามมติสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้ทำการสำรวจปริมาณความสนใจเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อนำส่งข้อมูลให้ทางองค์การเภสัชกรรม
• แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ สามารถใช้เพื่อลงทะเบียนแสดงความสนใจเบื้องต้นในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตเพิ่มเติม คาดพร้อมให้บริการไตรมาสที่ 1 ในปี 2565 โดยการลงทะเบียนของท่านจะถูกจัดเข้าลำดับคิว ในการจัดสรรวัคซีน เมื่อมีความคืบหน้า ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คำแนะนำเบื้องต้น หากรับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วและมีความประสงค์ในการรับวัคซีนชนิด mRNA ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ตามผลการวิจัยที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์หรือประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข) และหากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งระยะห่าง ระยะเวลาให้บริการ และเงื่อนไขอื่นๆ รพ.จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

– ข้อมูล ณ 8 ส.ค. 2564 –

source 

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา

principal hospital

principal hospital

principal hospital

principal hospital

principal hospital

principal hospital


แชร์ :

You may also like