HomePR News‘เกษมราษฎร์-สมิติเวช’ แจ้งจองวัคซีนโมเดอร์นาเต็มแล้ว

‘เกษมราษฎร์-สมิติเวช’ แจ้งจองวัคซีนโมเดอร์นาเต็มแล้ว

แชร์ :

moderna vaccine

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

หลังจากโรงพยาบาลเอกชนเปิดให้ประชาชนที่สนใจจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา (Moderna) เทคโนโลยี mRNA มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจองเต็มจำนวน เกือบทุกแห่งได้เปิดให้จ่ายเงินล่วงหน้าและปิดจองกันไปแล้ว แต่ก็มีบางโรงพยาบาลเปิดให้จองรอบใหม่ในเดือนกรกฎาคม อย่างเครือเกษมราฎร์ สมิติเวช และบำรุงราษฎร์ 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

จากการสำรวจถึงวันนี้ 13 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์ ที่เปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นารอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ราคาเข็มละ 1,650 บาท ได้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กว่าขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจจองวัคซีนโมเดอร์นาครบตามจำนวนที่โรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับจัดสรรจากองค์การเภสัชแล้ว

เครือเกษมราษฎร์ ขอปิดการจองและช่องทางการชำระเงินทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินก่อนวันและเวลาข้างต้น ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลเพื่อทำการจองให้สมบูรณ์ต่อไป

Kasemrad Hospital เกษมราษฎร์

เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมิติเวช ที่เปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นา รอบใหม่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://vaccine.samitivejhospitals.com/th ได้แจ้งปิดระบบการจองวัคซีนเพิ่มแล้ว หลังจากมีผู้จองเต็มจำนวน

โดยสมิติเวชได้เปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นา ราคา 1,650 บาทต่อเข็ม รวมค่ายา ค่าประกันการฉีดวัคซีน ค่าฉีด ไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ต้องการพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาก่อนรับวัคซีน หลังชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ขอคืนเงิน หรือ ขอโอนสิทธิ์ ยกเว้นรพ.ไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้กับท่านได้

คาดว่าวัคซีนจะสามารถให้บริการได้ไตรมาส 4/2564 ที่รพ.สมิติเวช สุขุมวิท และสมิติเวช ศรีนครินทร์ โดยจะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่การรับวัคซีนตามลำดับการจอง ผ่านทาง sms ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้จองได้แจ้งไว้

samitivej สมิติเวช

ขณะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่เปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นา ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 วันนี้ 13 กรกฎาคม 2564 ได้แจ้งการเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นาใหม่ จากเว็บไซต์ เป็นช่องทางแอปพลิเคชั่น Bumrungrad

bumrungrad app


แชร์ :

You may also like