HomeBrand Move !!โค้งสุดท้าย! ‘บำรุงราษฎร์’ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา วันที่ 9 ก.ค.นี้

โค้งสุดท้าย! ‘บำรุงราษฎร์’ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา วันที่ 9 ก.ค.นี้

แชร์ :


น่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนท้ายๆ แล้วของการเปิดจองวัคซีน mRNA โมเดอร์นา (Moderna) วันนี้ (8 กรกฎาคม) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้ข้อมูลการจองวัคซีนโมเดอร์นา ดังนี้


– เปิดจองวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
– จองผ่านเว็บไซต์บำรุงราษฎร์ https://www.bumrungrad.com/th (ที่เดียว)
– ขั้นตอนเข้าเว็บไซต์ กรอกแบบสอบถามเปิดเผยประวัติการรับวัคซีนตามความจริง และทำการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน
– เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์ รพ.ส่งแบบฟอร์มการชำระเงินให้ทางอีเมล์ (จ่ายเงินแล้วหากต้องการยกเลิก รพ.ไม่คืนเงินและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบประวัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ผู้รับวัคซีน และเพื่อป้องกันการขายสิทธิ์ต่อ)
– เพื่อให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างเป็นธรรม รพ.ได้กำหนดยอดผู้ลงทะเบียนในแต่ละวันเมื่อเต็มแล้ว จะปิดการลงทะเบียนและเปิดรับใหม่ในวันถัดไป
– รพ.ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติกับ รพ.ก่อน และค่อยเปิดให้แก่บุคคลทั่วไป เป็นลำดับต่อไป

Santos Or Jaune

– ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนสามารถจองวัคซีนโมเดอร์นาได้

BH bumrungrad Moderna vaccine

BH bumrungrad Moderna vaccine บำรุงราษฎร์ จองโมเดอร์นา

ข้อแนะนำผู้สนใจจองวัคซีนโมเดอร์นาและลำดับการจัดสรรของบำรุงราษฎร์

1. บุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน สามารถฉีดโมเดอร์นา 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน
2. บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ฉีดให้ครบ 2 เข็มก่อนและห่างไป 3-6 เดือน สามารถใช้โมเดอร์นาเป็น Booster Dose 1 เข็ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์
3. บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ฉีดให้ครบ 2 เข็ม โดยยังไม่มีความจำเป็นต้องจองโมเดอร์นา เพื่อเป็น Booster Dose เพราะ AstraZeneca 2 เข็ม สามารถป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่รวมถึงสายพันธุ์เดลตาได้ (หากต้องการ Booster Dose ให้รอ AstraZeneca เจเนอเรชั่นใหม่ป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ หรือ Multi-variant vaccine)

bumrungrad

ล็อตแรก ‘โมเดอร์นา’ จัดส่ง 5 ล้านโดส มาไตรมาส 4

สำหรับโรงพยาบาลเอกชน ที่ได้เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาไปก่อนหน้านี้ ต่างได้รับความสนใจจากประชาชน จองเต็มโควตาอย่างรวดเร็ว

โดยวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” นี้ องค์กรเภสัชกรรม (อภ.) เป็นตัวแทนรัฐทำสัญญาจัดซื้อแทนโรงพยาบาลเอกชน และได้กำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่โรงพยาบาลเอกชนที่เข็มละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล ส่วนโรงพยาบาลเอกชนกำหนดราคาฉีดรวมค่าบริการที่เข็มละ 1,650 บาท รวมฉีด 2 เข็มอยู่ที่ 3,300 บาท

ด้านความคืบหน้านำเข้าวัคซีนโมเดอร์นานั้น หลังโรงพยาบาลเอกชนแจ้งจำนวนวัคซีน พร้อมส่งงบประมาณให้กับองค์การเภสัชกรรมนำไปจัดซื้อในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ จากนั้นจะเซ็นสัญญาจัดซื้อกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนโมเดอร์นาในประเทศไทย ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564

จากข้อมูลการเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชน พบว่ามีจำนวน 9 ล้านโดส แต่ล็อตแรกซิลลิคฯ แจ้งยอดส่งได้ 5 ล้านโดส วัคซีนจะเข้ามาช่วงไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาส 1/2565 อีก 1.1 ล้านโดส


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม