HomeCOVID-19ยกเลิกเคอร์ฟิว! พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด รวมกรุงเทพฯ มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.นี้

ยกเลิกเคอร์ฟิว! พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด รวมกรุงเทพฯ มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.นี้

แชร์ :

curfew lift
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่ง ศบค. เรื่องพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ยกเลิกเคอร์ฟิว มีผล 5 ทุ่ม วันที่ 31 ต.ค.2564 กำหนดมาตรการป้องกันโรค ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 500 คน สถานบันเทิง ผับ บาร์ ยังให้ปิดอยู่ รอเตรียมความพร้อม


สำหรับพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2564

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ประกอบด้วย 1.กรุงเทพฯ 2.กระบี่ 3.ชลบุรี (เฉพาะอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่) 4.เชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยเต่า แม่ริม และแม่แตง) 5.ตราด (เฉพาะเกาะช้าง) 6.บุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์) 7.ประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)

8.พังงา 9.เพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ) 10.ภูเก็ต 11.ระนอง (เฉพาะเกาะพยาม) 12.ระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด) 13.เลย (เฉพาะเชียงคาน) 14.สมุทรปราการ (เฉพาะพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 15.สุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)

16.หนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ) และ 17.อุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)

ข้อกำหนดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

– กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้สถานที่ กิจการ เปิดได้ภายใต้เงื่อนไข มีมาตรการป้องกันโรค เช่น การติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

– ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น.ของวันที่ 31 ต.ค. 2564

– ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงแพร่โรค ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 500 คนในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

– การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ในระยะเริ่มแรกให้สถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ยังคง “ปิด” ดำเนินการไว้ก่อนในช่วงนี้ โดยให้หน่วยงานและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อการผ่อนคลายมาตรการตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว

– การปรับยกระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมแต่ละจังหวัด ให้ “ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด” โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เสนอ ศปก.ศบค.เพื่อตรวจสอบ และเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาปรับระดับความเข้ามข้นหรือการผ่อนคลายของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในระดับท้องที่หรือเขตอำเภอ

– ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรตติดต่อ โดยการสั่งผิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของสถานที่ หรือสั่งให้งดการทำกิจกรรมอื่นในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่โรคเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/256/T_0007.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/256/T_0001.PDF


แชร์ :

You may also like