HomeCOVID-19สิทธิประกันสังคม ม.33 ตกหล่นเงินเยียวยารอบแรก รอโอนใหม่วันที่ 13 สิงหาคมนี้

สิทธิประกันสังคม ม.33 ตกหล่นเงินเยียวยารอบแรก รอโอนใหม่วันที่ 13 สิงหาคมนี้

แชร์ :

sso covid

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ทำการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนตาม ม.33 ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดย “ลูกจ้าง” รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท ส่วน “นายจ้าง” ได้รับการเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ส่วนนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ตกหล่นในการโอนเงินรอบแรกนี้ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตนเอง หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน หากยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน โดยสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของธนาคารที่มีบัญชีอยู่ หรือบัญชีปิด/ไม่เคลื่อนไหวแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ทั้งนี้้

sso section 33 covid

ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ผู้ประกันตน ม. 33 สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ สปส.จะแจ้งสาเหตุของกลุ่มที่ตกหล่น ว่าเหตุใดจึงโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้

ส่วนกลุ่ม 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย สปส.จะโอนเงินให้ “ลูกจ้าง” วันที่ 9 สิงหาคมนี้ ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ และนายจ้างนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง


แชร์ :

You may also like