สิทธิประกันสังคม ม.33 ตกหล่นเงินเยียวยารอบแรก รอโอนใหม่วันที่ 13 สิงหาคมนี้

sso covid

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ทำการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนตาม ม.33 ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564

- Advertisement -

โดย “ลูกจ้าง” รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท ส่วน “นายจ้าง” ได้รับการเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ส่วนนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ตกหล่นในการโอนเงินรอบแรกนี้ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตนเอง หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน หากยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน โดยสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของธนาคารที่มีบัญชีอยู่ หรือบัญชีปิด/ไม่เคลื่อนไหวแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ทั้งนี้้

sso section 33 covid

ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ผู้ประกันตน ม. 33 สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ สปส.จะแจ้งสาเหตุของกลุ่มที่ตกหล่น ว่าเหตุใดจึงโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้

ส่วนกลุ่ม 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย สปส.จะโอนเงินให้ “ลูกจ้าง” วันที่ 9 สิงหาคมนี้ ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ และนายจ้างนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง