จองล้น! หุ้น TIDLOR สุ่มเลือก “รายย่อย” ได้รับจัดสรรสูงสุด 1,000 หุ้น และมีคนไม่ได้หุ้น แต่ยังเปิดจองถึง 26 เม.ย.นี้

IPO tidlor

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดให้จองหุ้น IPO ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน กำหนดขั้นต่ำคนละ 1,000 หุ้น หลังเปิดจองได้ 2 วัน พบมีผู้จองซื้อ “รายย่อย” จองล้นหลามเกินกว่าจะได้รับจัดสรรครบทุกคน ดังนั้นระบบ Settrade จะสุ่มเลือกผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นรายละ 1,000 หุ้น โดยผู้สนใจยังสามารถจองได้ถึงวันที่ 26 เมษายน เวลา 16.00 น.

- Advertisement -


คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของ บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)
กล่าวว่าหลังเปิดให้ผู้จองซื้อรายย่อยจองซื้อหุ้น IPO ไปแล้ว 2 วัน พบว่ามีจำนวนรายการและยอดจองซื้อเข้ามาผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น “สูงกว่าจำนวนหุ้น” ที่มีรองรับเป็นจำนวนมาก เกินกว่าที่จะจัดสรรจำนวนหุ้นขั้นต่ำในรอบแรกด้วยวิธี Small lot first ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยได้ครบทุกคนได้

ช่วง 2 วันที่เปิดให้จองซื้อหุ้นมีจำนวนรายการที่ผู้จองซื้อรายย่อยได้จองและจ่ายเงินเข้ามานั้นมีเกินกว่า 46,500 รายการเป็นจำนวนมาก คือเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้รายย่อยรวม 46.5 ล้านหุ้น ที่ขั้นต่ำรายละ 1,000 หุ้น

ดังนั้นตามวิธี Small Lot First เมื่อมียอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยในครั้งนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จะใช้วิธีสุ่มเลือก (Random) ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งจะได้เพียงรายละ 1,000 หุ้น เท่านั้น จนครบตามจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยและ “จะมีผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเลย”

อย่างไรก็ตามผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้น TIDLOR ได้จนถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 (ตามเวลา วิธีการ และเงื่อนไขการจองซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายกำหนด) และจะประกาศผลการจัดสรรและรายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ http://www.settrade.com ในวันที่ 28 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับการคืนเงินภายในวันที่ 13 พฤษภาคม สำหรับวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือภายในวันที่ 18 พฤษภาคม สำหรับวิธีจ่ายเป็นเช็ค ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนต่อไป

หุ้นไอพีโอ TIDLOR เปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (สำหรับบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น) โดยเปิดจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายสูงสุดที่ 36.50 บาทต่อหุ้น หรือจำนวนเงินขั้นต่ำ 36,500 บาท