Homegrafton datingรู้จักหุ้นแบงก์น้องใหม่ ‘ไทยเครดิต’ เจาะลูกค้ารายย่อย เคาะช่วงราคา IPO 28-29 บาทต่อหุ้น เปิดเทรด 9 ก.พ.นี้ 

รู้จักหุ้นแบงก์น้องใหม่ ‘ไทยเครดิต’ เจาะลูกค้ารายย่อย เคาะช่วงราคา IPO 28-29 บาทต่อหุ้น เปิดเทรด 9 ก.พ.นี้ 


“ไทยเครดิต” เป็นหุ้นธนาคารพาณิชย์ ที่เสนอขายหุ้น IPO ในรอบ 10 ปี วางตำแหน่งเป็นธนาคารสำหรับลูกค้ารายย่อย ปล่อยสินเชื่อนาโนและไมโคร ไฟแนนซ์ เพื่อคนค้าขาย (Nano and Micro Finance) และสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี (Micro SME)

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

มาทำความรู้จักธุรกิจแบงก์เพื่อคนตัวเล็ก ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) หรือ CREDIT ที่เตรียมเปิดซื้อขายหุ้นวันแรก 9 กุมภาพันธ์ 2567   

1. มองโอกาสเจาะลูกค้ารายย่อย

– ธนาคารไทยเครดิต ก่อตั้งในปี 2550 โดยมีครอบครัวไชยวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ วางเป้าหมายเป็นธนาคารเพื่อคนตัวเล็ก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า กลุ่มเอสเอ็มอี เพื่อให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสินเชื่อในระบบ

– มองโอกาสจากสถิติข้อมูลคนไทย 11 ล้านคนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบธนาคาร  ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SME) กว่า 3 ล้านราย สัดส่วน 86% เป็นไมโครเอสเอ็มอี (พนักงานไม่เกิน 5 คน) เป็นกลุ่มที่ต้องการเงินทุน เป็นกลุ่มสำคัญที่สร้างการเติบโตประเทศ (จีดีพี) ราว 35% และเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดการจ้างงาน 71.8%

– กลุ่มไมโครเอสเอ็มอี มีความท้าทายในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ทำให้มีต้นทุนการเงิน (ดอกเบี้ย) สูง โดยตัวเลขมูลค่าตลาดของการกู้ยืมเงินในระบบอยู่ที่ 6.7 ล้านล้านบาท  ขณะที่มูลค่าตลาดของการกู้ยืมนอกระบบอยู่ที่ 2.4 ล้านล้านบาท

2. เจาะพอร์ตสินเชื่อไทยเครดิต

–  พอร์ตสินเชื่อ “ไทยเครดิต” มูลค่า 138,435  ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้า 1. สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี 67.7% 2. สินเชื่อไมโครและนาโนไฟแนนซ์ (สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า) 15.3%  3.สินเชื่อบ้านแลกเงิน 15.2%  และ 4. อื่นๆ 1.8%

–  จำนวนลูกค้า 371,699 สัญญา แบ่งเป็น สินเชื่อไมโครและนาโน ไฟแนนซ์ (สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า) 68.1% สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล/สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ 19.9% สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี 6.5% และสินเชื่อบ้านแลกเงิน 5.5%

– แหล่งเงินทุนหลัก 80% มาจากเงินฝากลูกค้า โดยสัดส่วน 90% ฝากต่อเนื่อง ทำให้มีต้นทุนต่ำสุด

– ธนาคารไทยเครดิต มีสาขา 2 ประเภท คือ 1. สาขารับเงินฝาก มีจำนวน 27 สาขา ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ  และ 2. สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จำนวน 500 สาขาทั่วประเทศ เน้นเปิดให้บริการในชุมชนเพื่อเข้าถึงลูกค้ารายย่อย  ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้าถึงทั้งกลุ่มผู้ขอสินเชื่อและผู้ฝากเงิน เพื่อช่วยลดต้นทุนการเปิดสาขา

3. ส่องแผนบริหารความเสี่ยงลูกค้า

– กลุ่มลูกค้ารายย่อยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง-สูง เพราะประกอบธุรกิจขนาดเล็ก งบการเงินไม่ชัดเจน  ไทยเครดิตจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก  ปัจจุบันมีลูกค้าสินเชื่อกลุ่มไมโครเอสเอ็มอี 24,000 ราย  กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า สินเชื่อไมโคร/นาโน ไฟแนนซ์  250,000 ราย 

–  แผนการบริหารความเสี่ยง จึงเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน 1. ลูกค้าสมัครรับสินเชื่อ/คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น 2. ประเมินความเสี่ยง/อนุมัติ 3.การติดตามเชิงลึก 4. การรับชำระหนี้ 5. สินเชื่อของ ไทยเครดิต ได้รับการค้ำประกันจาก บสย.กว่า 60%

– มีพนักงานดูแลกลุ่มลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าใกล้ชิด โดยสินเชื่อไมโคร/นาโนไฟแนนซ์ จะเก็บค่างวดเป็นรายสัปดาห์ ส่วนสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี เก็บค่างวดรายเดือนตามปกติ

– ไทยเครดิต มีอัตรา NPL 4% (ขณะที่สินเชื่อ SME ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ มี NPL อยู่ที่ 7.4%)

4. เปิดรายได้ดอกเบี้ย-กำไร 

ผลการดำเนินงานปี 2563-2565 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 ธนาคารไทยเครดิต

ปี 2563 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ   6,371 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 1,373 ล้านบาท  (ROE เท่ากับ 18.0%)

ปี 2564 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ   8,494 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 1,935 ล้านบาท  (ROE เท่ากับ 20.7%)

ปี 2565 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 11,052 ล้านบาท  กำไรสุทธิ  2,356 ล้านบาท (ROE เท่ากับ 18.9%)

ปี 2566 (9 เดือน) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 9,784 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,817 ล้านบาท (ROE เท่ากับ 21.8%)

“ไทยเครดิต” มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) 8.2% สูงสุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์

5. เคาะช่วงราคา IPO 28-29 บาทต่อหุ้น

– ธนาคารไทยเครดิต เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 347,029,122 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 28.2% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร

– กำหนดช่วงราคา IPO 28-29 บาทต่อหุ้น ผู้จองซื้อจ่ายเงินที่ราคา 29 บาทต่อหุ้น (ได้รับเงินส่วนต่างคืนหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า 29 บาทต่อหุ้น) เปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อวันที่ 23 – 26 มกราคม 2567

– มูลค่าการเสนอขาย ณ ราคา IPO อยู่ที่ 9,716 – 10,063 ล้านบาท

– มาร์เก็ตแคป ณ ราคา IPO  34,420 – 35,649  ล้านบาท

– ธนาคารไทยเครดิต มีนักลงทุนสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนธนาคารไทยเครดิต รูปแบบผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors รวมจำนวน 6 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณไม่เกิน 140,352,490 หุ้น ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย หรือคิดเป็นประมาณ 40% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด

คุณวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคารฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ รวมทั้งนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) และโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security and Infrastructure)

ติดตามพวกเราได้ที่ LINE


You may also like