เปิดวิธี “รายย่อย” จองซื้อหุ้น IPO “เงินติดล้อ” 2 ธนาคาร “กรุงศรีฯ-กสิกรไทย” ไม่มีพอร์ตก็จองได้

TIDLOR เงินติดล้อ

“เงินติดล้อ” เป็นอีกหุ้น IPO ที่เรียกความสนใจจากนักลงทุน “รายย่อย” โดยมีการจัดสรรให้กลุ่มนี้ จำนวน 46.5 ล้านหุ้น เปิดให้จองซื้อขั้นต่ำรายละ 1,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 36.50 บาท  ผ่านธนาคาร “กรุงศรีฯและกสิกรไทย” ใช้วิธีจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot Frist  แบบเดียวกับหุ้น OR ตามดูขั้นตอนการจองซื้อ วิธีรับหุ้น และขายหุ้น สำหรับหน้าใหม่ไม่มีพอร์ตลงทุนก็จองซื้อได้

- Advertisement -

ก่อนอื่นรู้จัก บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กันก่อน ซึ่งมี 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร มีสาขาทั่วประเทศ 1,076 สาขา ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 (คำนวณจากยอดหนี้คงค้างในปี 2562) และ 2.ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ติดอันดับ 1 ใน 3 โดยมีฐานะเป็นบริษัทในเครือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก ก่อน IPO สัดส่วน 50% และหลัง IPO สัดส่วนเหลือ 33.2% ถือหุ้นอันดับหนึ่ง

ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

  • ปี 2561 รายได้ 7,569 ล้านบาท กำไร 1,306 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 17.3%
  • ปี 2562 รายได้ 9,458 ล้านบาท กำไร 2,202 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 23.3%
  • ปี 2563 รายได้ 10,559 ล้านบาท กำไร  2,416 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 22.9%

“เงินติดล้อ” ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 907,428,600 หุ้น (อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน หรือ Greenshoe Option 136 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 15 ของหุ้นสามัญ) กำหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 34.00 – 36.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 35,480 – 38,089 ล้านบาท (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

นับเป็น IPO ของหุ้นในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงสุด 5 ลำดับแรกในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย ด้วยราคา IPO นี้ ทำให้หุ้นเงินติดล้อมี Market Cap ณ ราคา IPO มูลค่า 78,845-84,643 ล้านบาท ขึ้นไปติดอันดับ SET50

หุ้นสามัญ TIDLOR ที่จะเสนอขายจำนวนไม่เกิน 907,428,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 39.1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น

1.การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเงินติดล้อจำนวนไม่เกิน 210,816,700 หุ้น

2.การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำนวนไม่เกิน 284,144,300 หุ้น

3.การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมโดย Siam Asia Credit Access Pte. Ltd. จำนวนไม่เกิน 412,467,600 หุ้น

tidlor mar cap เงินติดล้อ

สรุปขั้นตอน “รายย่อย” จองซื้อ-วิธีรับหุ้น-ขายหุ้น TIDLOR

TIDLOR ได้จัดสรรหุ้นให้นักลงทุน “รายย่อย” จำนวน 46.5 ล้านหุ้น หรือมูลค่าราว 1,700 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย ได้แก่

1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สำหรับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

tidlor เงินติดล้อ

รายละเอียดจองซื้อ-วิธีจัดสรรหุ้น

– นักลงทุนรายย่อยทั่วไป ให้จองซื้อผ่านธนาคาร กรุงศรีฯและกสิกรไทย ด้วยช่องทางออนไลน์เท่านั้น เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

– สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 (จองซื้อได้ 24 ชั่วโมง)

– จองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 1,000 หุ้น ที่ราคา IPO สูงสุด 36.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 36,500 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นที่จองซื้อต่อหนึ่งใบจอง คือ จองเท่าไหร่ก็ได้และต้องจ่ายเงินตามจำนวน

– กรณีมีบัญชีธนาคารและโมบาย แอป 2 ธนาคาร (กรุงศรีฯและกสิกรไทย) สามารถจองซื้อได้ทั้ง 2 ธนาคาร

– การจัดสรรหุ้นจะใช้วิธี Small Lot First (แบบเดียวกับหุ้น OR )

– นักลงทุนรายย่อยที่จองซื้อและชำระเงินครบถ้วนทุกคนจะได้รับจัดสรรหุ้นในรอบแรกเป็นจำนวนขั้นต่ำที่ 1,000 หุ้น จากนั้นจะได้รับการจัดสรรเพิ่มรอบละ 100 หุ้นต่อราย ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจำนวนหุ้นหมด หรือ นักลงทุนได้ตามจำนวนหุ้นที่จองแล้ว

tidlor เงินติดล้อ

ตัวอย่างการจัดสรรหุ้น

  • กรณีมีคนมาจองซื้อ 1,000 ราย จะได้รับการจัดสรรหุ้นสูงสุด 46,500 หุ้น
  • กรณีมีคนมาจองซื้อ 46,500 ราย จะได้รับหุ้นเฉลี่ยเท่ากันคนละ 1,000 หุ้น (ตามอัตราขั้นต่ำ)
  • กรณีมีคนมาจองซื้อ 50,000 ราย จะได้รับหุ้นสูงสุด 1,000 หุ้น และมีคนที่ไม่ได้รับการจัดสรร เพราะหุ้นมีจำนวน 46.5 ล้านหุ้น ขั้นต่ำคนละ 1,000 หุ้น จองเกินจำนวนหุ้น ระบบคอมพิวเตอร์ของ Settrade.com บริษัทย่อยของ SET จะใช้วิธีสุ่มเลือกผู้ได้รับจัดสรร

– การจัดสรรหุ้นจะดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรและรายชื่อผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรผ่านทาง https://www.settrade.com อย่างช้าภายในวันที่ 28 เมษายนนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขาย IPO สุดท้ายต่ำกว่า 36.50 บาทต่อหุ้น นักลงทุนที่จองซื้อแต่ละรายจะได้รับคืนเงินส่วนต่างระหว่างราคา 36.50 บาทต่อหุ้น กับราคาเสนอขายสุดท้าย

tidlor เงินติดล้อ

วิธีจองซื้อ-รับหุ้น-ขายหุ้น

ธนาคารกสิกรไทย

– เปิดบัญชีธนาคากสิกรไทย >> จองผ่านเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/kmyinvest  >> เลือกจ่ายเงินผ่านโมบาย แอป KPlus

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

– เปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ใช้โมบายแอปของกรุงศรี KMA (มีปัญชีและแอปอยู่แล้วใช้ได้เลย)กรณีเปิดปัญชีและดาวน์โหลดแอปใหม่ สร้างโปรไฟล์ (มีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างใหม่) >> ประเมินความเสี่ยงลงทุน ที่เมนู หุ้นกู้/พันธบัตร >> กดจองซื้อหุ้นเมนู ตราสารหนี้/ตราสารทุน (กดอัปเดทแอป KMA วันที่ 21 เมษายน เมนูนี้จะปรากฎขึ้น) >> เลือกหุ้น TIDLOR  >> จ่ายเงิน >> เลือกวิธีรับหุ้น

วิธีรับหุ้น-ขายหุ้น

– นักลงทุนที่มีพอร์ตลงทุนหุ้นกับโบรกเกอร์อยู่แล้ว ให้เลือกรับหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

– กรณียังไม่มีพอร์ตหุ้น ขั้นตอนเลือกรับหุ้นที่สะดวก คือ เลือกเข้าบัญชี 600 ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) หลังจากนั้นเปิดพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์ โอนหุ้นจากบัญชี 600 เพื่อซื้อขายหุ้น

– หากเลือกรับเป็นใบหุ้น ต้องรอศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ส่งใบหุ้นมาให้ทางไปรษณีย์ จากนั้นเปิดพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์และโอนใบหุ้นเข้าพอร์ต เพื่อซื้อขาย (กรณีมีระยะเวลาดำเนินการ)

IPO stock

-หุ้นเงินติดล้อ จะประกาศราคา IPO สุดท้ายก่อนวันที่ 28 เมษายน และประกาศการจัดสรรหุ้นของนักลงทุนรายย่อยที่จองซื้อในวันที่ 28 เมษายน

-การคืนเงิน ทั้งกรณี ราคา IPO ต่ำกว่ากว่า 36.50 บาท การได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จอง และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ธนาคารจะคืนเงินตามช่องทางที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ กรณีคืนผ่านบัญชีธนาคาร ไม่เกินวันที่ 13 พฤษภาคม กรณีรับเช็คคืนเงินไม่เกิน 18 พฤษภาคม

– หุ้น TIDLOR เปิดเทรดวันแรก 10 พฤษภาคม 2564

ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้้ชวนของ TIDLOR ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลบังคับใช้แล้วได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tidlorinvestor.com/