ประเทศไทยขึ้นแท่น “เกย์เยอะ” มากที่สุด ติด Top 10 ของเอเชีย

gay_info_03

ต้องยอมรับว่า Social Network เป็นโลกที่ทุกคนสามารถแสดงตัวตน ความความคิดเห็น และมีจุดยืนที่ชัดเจนได้อย่างเปิดกว้าง วันนี้ทาง Zocial, inc. บริษัทรวบรวมข้อมูลและบริการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกออนไลน์ ขอหยิบยกประเด็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่น่าสนใจมาขยายภาพให้นักการตลาดดูข้อมูลเชิงลึกและนำไปประยุกต์ได้ กับกลุ่มที่มีความสนใจและความต้องการเฉพาะตัว คือกลุ่ม “เกย์” ที่มีการเปิดเผยตัวตนและสังคมเริ่มให้การยอมรับ มากขึ้น  Zocial Rank เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจดังนี้

ภาพรวมประชากรเกย์

-ในโลกของ Facebook มีประชากรเกย์ทั้งโลกรวมกันทั้งหมดกว่า 15.4 ล้านคน

-โดยประเทศที่มีประชากรเกย์บน Facebook มากที่สุดคือ อินเดีย (3 ล้านคน) สหรัฐอเมริกา(760,000 คน) และอียิป (640,000 คน) ตามลำดับ

– โดยทวีปที่มีประชากรเกย์บน Facebook มากที่สุดคือ

  1. เอเชีย (8.5 ล้านคน)
  2. ยุโรป (2.5 ล้านคน)
  3. แอฟริกา (2.3 ล้านคน)
  4. อเมริกาเหนือ (1.2 ล้าน คน)
  5. อเมริกาใต้ (700,000 คน)
  6. ออสเตรเลีย (100,000 คน)

10 อันดับประเทศที่มีประชากรเกย์บน Facebook มากที่สุดแบ่งตามทวีป 

เอเชีย

อันดับที่ ประเทศ ประชากรเกย์บน Facebook ประชากร Facebook ทั้งหมด
1 India 3 ล้าน 108 ล้าน
2 Vietnam 620,000 26 ล้าน
3 Indonesia 540,000 68 ล้าน
4 Philippines 540,000 36 ล้าน
5 Pakistan 500,000 15 ล้าน
6 Turkey 480,000 38 ล้าน
7 Bangladesh 400,000 8.8 ล้าน
8 Thailand 340,000 28 ล้าน
9 Malaysia 320,000 16 ล้าน
10 Korea 280,000 14 ล้าน

ยุโรป

อันดับที่ ประเทศ ประชากรเกย์บน Facebook ประชากร Facebook ทั้งหมด
1 United Kingdom 220,000 36 ล้าน
2 Italy 90,000 26 ล้าน
3 Germany 84,000 28 ล้าน
4 Spain 76,000 20 ล้าน
5 Poland 34,000 12 ล้าน
6 Romania 34,000 12 ล้าน
7 Belgium 34,000 5.6 ล้าน
8 Netherlands 32,000 9 ล้าน
9 Sweden 28,000 5.2 ล้าน
10 Georgia 19,000 1.3 ล้าน

อเมริกาเหนือ

อันดับที่ ประเทศ ประชากรเกย์บน Facebook ประชากร Facebook ทั้งหมด
1 United States 760,000 182 ล้าน
2 Mexico 240,000 54 ล้าน
3 Canada 94,000 19 ล้าน
4 Dominican Republic 42,000 3.4 ล้าน
5 Guatemala 13,000 3.4 ล้าน
6 Haiti 10,000 740,000
7 Puerto Rico 8,800 1.9 ล้าน
8 Costa Rico 8,000 2.6 ล้าน
9 EI Salvador 7,400 2.4 ล้าน
10 Honduras 6,600 1.8 ล้าน

 ออสเตรเลีย

อันดับที่ ประเทศ ประชากรเกย์บน Facebook ประชากร Facebook ทั้งหมด
1 Australia 74,000 13 ล้าน
2 New Zealand 13,000 2.6 ล้าน
3 Papua New Guinea 4.600 280 ล้าน
4 Fiji 2,000 280,000
5 New Caledonia 1,000 124,000
6 French Polynesia 1,000 120,000
7 Guam 1,000 64,000
8 Samoa 1,000 36,000
9 Solomon Islands 1,000 28,000
10 Tonga 1,000 28,000

ซึ่งข้อมูลที่เรารวบรวมมาเพื่อจัดลำดับประชากรเกย์ของทั่วโลกมาจากการประมาณการเข้าถึง (Estimate Reach) ของ Facebook (ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2557) ที่เพศชาย มีความสนใจในเพศชาย แบ่งตามประเทศ และประกอบไปด้วยข้อมูลอื่นๆ โดยตัวเลขเป็นการประมาณค่าซึ่งมาจากการกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเองไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ หรือสิ่งที่สนใจ

 

gay_info_03_mini