HomeBrand Move !!Meta เปิด 3 เคล็ดลับ สร้างโฆษณาอย่างไรให้ผ่านมาตรฐาน Facebook-Instagram

Meta เปิด 3 เคล็ดลับ สร้างโฆษณาอย่างไรให้ผ่านมาตรฐาน Facebook-Instagram

แชร์ :

facebook fb meta news tabs

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่า โซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างแบรนด์และสร้างการติดตามจากกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ในมุมของผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึงผ่านการโฆษณา ก็พบว่า ยังมีความท้าทายและอุปสรรคต่าง ๆ อยู่เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาได้รับแจ้งว่า โฆษณาชิ้นนั้นถูกปฏิเสธ ซึ่งในมุมของ Meta ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram พบว่า เบื้องหลังของการถูกปฏิเสธเหล่านั้น มีอินไซต์บางอย่างซ่อนอยู่ และนำไปสู่การแชร์ 3 เคล็ดลับที่จะทำให้การลงโฆษณาประสบความสำเร็จมากขึ้น

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้โฆษณาถูกปฏิเสธจากแพลตฟอร์มนั้น คุณภารดี สินธวณรงค์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ของ Facebook ประเทศไทยและเวียดนามจาก Meta เผยว่า มาจากการละเมิด 2 มาตรฐานหลักที่ทางแพลตฟอร์มใช้งาน นั่นคือ

เปิด 3 ข้อผิดพลาดที่ Meta พบบ่อยในชิ้นงานโฆษณา

ทั้งนี้ 3 ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยในชิ้นงานโฆษณาของผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่

โฆษณาที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่กับตัวเอง

ผู้บริหาร Meta ชี้ว่า โฆษณาที่มีลักษณะ ทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่กับตัวเอง หรือมีการชี้ข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัด ตลอดจนการใช้ภาพ Before & After เป็นโฆษณาที่เข้าข่ายดังกล่าว พร้อมแนะว่า สิ่งที่ควรทำคือ ควรนำเสนอแบบเป็นลำดับขั้น และความต่อเนื่อง (เช่น หากสินค้าเป็นครีมบำรุงผิว และต้องการเสนอเป็นภาพ Before&After ก็ควรบอกระยะเวลาในการทดลองด้วย ว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใด และเกิดผลสำเร็จเมื่อใด)

นอกจากนั้น ยังมีข้อกำหนดอีกบางประการที่ผู้ประกอบการควรทราบ เช่น

 • ไม่เปิดเผยหรือพยายามสื่อถึงรูปลักษณ์หรือรูปร่างในอุดมคติที่ผู้คนควรเอาเป็นแบบอย่าง
 • ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมรูปลักษณ์ทางร่างกายในเชิงลบหรือไม่ดีต่อสุขภาพ
 • ไม่ใช้ประโยชน์จากความไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตางเพื่อให้คนทำตามมาตรฐานความงามบางอย่าง
 • ไม่มีข้อความที่สร้างความขุ่นเคือง ซึ่งอาจทำให้ผู้คนรู้สึกต่อรูปลักษณ์ของตนในแง่ลบ
 • ไม่ส่งเสริมการรับประทานอาหารหรือการออกกำลังกายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
 • ไม่ใช้รูปภาพภาวะทางสุขภาพของบุคคลแบบซูมในระยะใกล้
 • ไม่สื่อถึงการวิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอกไม่ว่าประเภทใดก็ตาม
 • ไม่ใช้ภาพก่อนและหลัง เพื่อแสดงผลตามภาพลักษณ์ในอุดมคติ

โฆษณาที่มีเนื้อหาคุณภาพต่ำหรือเป็นการรบกวน

ในจุดนี้ คุณภารดี ยกตัวอย่างแผ่นแปะสิวที่โคลสอัพจนเห็นภาพของจมูกและสิวอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งระบบของ Meta จะตีความโฆษณาในลักษณะนี้ว่าเป็นโฆษณาคุณภาพต่ำ หรือเป็นภาพโฆษณาที่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่สบายใจที่จะมอง

ผู้บริหาร Meta กล่าวถึงมาตรฐานในการลงโฆษณาที่จะไม่เข้าข่ายดังกล่าวด้วยว่า ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ไม่ใช้ภาพที่มีการตัดภาพบางส่วนมากจนเกินไป หรือทำให้ผู้คนต้องคลิกที่โฆษณาเพื่อดูรูปภาพขนาดเต็ม
 • ไม่ใช้ข้อความโฆษณาที่หลอกลวงหรือเกินจริงเพื่อจูงใจให้ผู้คนคลิกโฆษณา
 • ไม่มีคำแนะนำหรือคำสัญญาที่เกินจริง เช่นผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ไม่สมจริง การลดน้ำหนัก หรือโอกาสทางการเงิน
 • ไม่โปรโมตผลิตภัณฑ์ บริการ แผนการ หรือข้อเสนอโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่หลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด รวมถึงการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลอกลวงเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคล
 • ไม่มีข้อความหรือภาพที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติบุคคล เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ชาติกำเนิด ศาสนา อายุ เพศ เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ สถานะครอบครัว ความทุพพลภาพทางร่างกาย สภาพทางการแพทย์หรือพันธุกรรม

3.  การใส่ Landing Page ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโฆษณา

ประเด็นสุดท้ายคือการใส่ Link เพื่อเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาที่ต้องการ หรือ Landing Page ซึ่งสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ มีดังต่อไปนี้

 • Link นั้นมีเนื้อหาที่ชี้นำทางเพศ หรือเนื้อหาที่ทำให้ตกใจ
 • มีสัดส่วนการนำเสนอโฆษณาสูงกว่าเนื้อหา
 • มีการออกแบบโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาเป็นหลัก
 • ใช้โฆษณาที่บล็อกไม่ให้ดูเนื้อหาต้นฉบับ (popup ads) โฆษณาคั่นระหว่างหน้า (interstitial ads) หรือมีการจัดรูปแบบโฆษณาที่ไม่มีคุณภาพ (poor ad formatting)
 • แสดงโฆษณาที่เป็นอันตรายหรือหลอกลวง
 • แสดงภาพระยะใกล้เกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพของบุคคล
 • แสดงถึงการวิพากษ์รูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะในรูปแบบใด
 • โฆษณาที่ใช้งานไม่ได้ รวมถึงเนื้อหาลิงก์ไปยังหน้าเพจที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลออกจากหน้าเพจได้

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกระงับการโฆษณาจากหน้าลิงก์ไปยังเพจ (Landing) Meta แนะนำว่า ควรสร้างเนื้อหาต้นฉบับที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ ลดปริมาณของเนื้อหาที่อาจขัดขวางผู้คนจากการดูข้อความต้นฉบับในหน้าเพจ และหากมีการลิงก์ไปยังบทความ ก็สามารถแสดงบทความทั้งหมดในหน้า Landing Page ได้

การแก้ไขโฆษณาที่ถูกปฏิเสธ

ในกรณีที่โฆษณาถูกระบบอัตโนมัติ (Automation) ปฏิเสธ แบรนด์จะได้รับอีเมลแจ้งเตือน พร้อมลิงก์ไปยังหน้าที่แสดงเหตุผลในการปฏิเสธ จากหน้านั้น แบรนด์มีทางเลือก 3 ทาง นั่นคือ

 • ขอรับการตรวจสอบโฆษณาอีกครั้ง
 • แก้ไขชิ้นงาน หรือ
 • สร้างโฆษณาใหม่

ขอรับการตรวจสอบใหม่ ทำอย่างไร

ในกรณีนี้ แบรนด์สามารถขอรับการตรวจสอบอีกครั้งจาก Meta ได้ โดยเข้าระบบบัญชีโฆษณาของคุณ และไปยังหน้า ศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจของ Meta จากนั้นเลือกโฆษณาที่ถูกปฏิเสธในหัวข้อ ‘Account overview’ และเลือก ‘Request review’

ขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบโฆษณาของ Meta ทำงานอย่างไร

ระบบการพิจารณาจะตรวจสอบการละเมิดมาตรฐานโฆษณา ก่อนโฆษณาจะใช้งานจริง ระบบตรวจสอบนี้อาจรวมถึงการพิจารณารูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย หรือปลายทางโฆษณา เช่น landing page หรือเว็บไซต์

ขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบโฆษณาของ Meta ใช้ระยะเวลานานเท่าไร

โฆษณาส่วนมากจะได้รับการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง และในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น เพื่อให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น โปรดหลีกเลี่ยงการตั้งค่าโฆษณาเหล่านี้ในระหว่างรับการตรวจสอบ

 • การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)
 • การปรับแก้ไขชิ้นงานโฆษณา เช่นรูปภาพ ข้อความ ลิงก์ หรือวิดีโอ
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณา (Optimisation)
 • การชำระค่าโฆษณา (Billing event)

การปรับแก้ไข หรือสร้างโฆษณาใหม่

หากพบปัญหาโฆษณาถูกปฏิเสธ แบรนด์สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการปรับแก้องค์ประกอบที่ละเมิดนโยบาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย หรือ Landing page หรือจะสร้างโฆษณาใหม่ก็ได้

Meta ยังมีการเปิดตัวช่องบรอดแคสต์ธุรกิจ เพื่อให้ความรู้ ตลอดจนเทรนด์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ภายใต้ชื่อ Meta Thailand for Business ด้วย โดยสามารถเข้าร่วมได้ที่ https://www.facebook.com/MetaTH

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ในเครือของ Meta ซึ่งประกอบด้วย Facebook, Messenger, Instagram และ WhatsApp มีผู้ใช้งานรวมกัน 3.98 พันล้านคนต่อเดือน (Monthly Active Users) เพิ่มขึ้น 6% (YOY) และผู้ใช้งานรายวันอยู่ที่ 3.19 พันล้านคน เพิ่มขึ้น 8% (YOY)

ในส่วนของ Facebook พบการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานที่ 3% (YOY) โดยมีผู้ใช้งานรายเดือนอยู่ที่ 3.07 พันล้านคน และผู้ใช้งานรายวันที่ 2.11 พันล้านคน (เติบโต 6% YOY) ขณะที่การเติบโตในส่วนวิดีโอทุกรูปแบบอยู่ที่ 25% (YOY) และบริการ Messenger นั้นมีการส่งข้อความในเชิงธุรกิจมากกว่า 600 ล้านข้อความต่อวัน

Source

Source


แชร์ :

You may also like