HomePR NewsDAAT มอบทุน ปริญญาโท สาขา Digital Marketing มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [PR]

DAAT มอบทุน ปริญญาโท สาขา Digital Marketing มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [PR]

แชร์ :

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาหลักสูตร นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ให้กับ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT จำนวน 1 ทุน มูลค่า 302,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่สนใจเเละมีความตั้งใจจริง DAAT จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ผู้สนใจร่วมแข่งขันชิงทุนการศึกษานี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ส่งรายละเอียดมาที่สมาคมดังนี้

 1. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV หรือประวัติใน Linkedin)
 2. สื่อแนะนำตัวเองผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัลชนิดใดๆก็ได้ (Youtube, Facebook, Blog หรืออื่นๆ)
 3. ตัวอย่างผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี)
 4. เหตุผลที่คณะกรรมการสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ควรเลือกมอบทุนให้แก่ท่าน
  ***ส่งมาทางอีเมล์ที่ daatscholarship@gmail.com **
  ** subject email :ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร **
  ** ภายในวันพุธที่ 15 พ.ค. 62 นี้ **

กำหนดการสมัครและคัดเลือก

 • วันพุธที่ 15 พ.ค. 62 หมดเขตส่งเอกสารสมัครชิงทุน
 • วันจันทร์ที่ 20 พ.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสัมภาษณ์
 • วันพฤหัส และวันศุกร์ที่ 23-24 พ.ค. 62 นัดหมายสอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ)
 • วันเสาร์ที่ 26 พค. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
 • เริ่มเรียนเทอมแรก วันเสาร์ที่ 17 ส.ค 62 (ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 4 ส.ค. 62)

เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 9.00-16.00 เป็นเวลา 1 ปีเต็ม สอนโดยทีมงานคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสื่อสารดิจิทัล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่ http://goo.gl/s2yKR6

เมื่อจบการศึกษาแล้ว ท่านจะได้รับพิจารณาเข้าร่วมงานในบริษัท Digital Agency ชั้นนำของประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี (ไม่ผูกมัด)


แชร์ :

You may also like