เดอะมอลล์ กรุ๊ป เชิญจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑ ล้านดอก [PR]

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม 2560เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑ ล้านดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ , พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และศูนย์การค้าบลูพอร์ต  หัวหิน

- Advertisement -

โดย คุณปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า “สืบเนื่องจาก กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ งานพระราชพิธีถวาย   พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน ด้วยการจัดเตรียมติดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ รองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีฯ และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์จำนวน ๓ ล้านดอกสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีฯ จึงได้จัดโครงการ ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง ขึ้น โดยเมื่อวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายนที่ผ่านมา ประชาชนส่วนหนึ่งได้มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ที่อาคารกีฬาเวศน์ ๑ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครและอีกส่วนหนึ่ง กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน สนับสนุนนำมอบดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในพระราชพิธีฯ ซึ่งบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นหน่วยงานภาคเอกชน  ที่มีความประสงค์ส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน ๑ ล้านดอกให้กับกรุงเทพมหานครใช้ในการดังกล่าว”

ในส่วนของ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด คุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  กล่าวถึงการนำโครงการฯ มาขยายผลว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เดอะมอล์ กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ได้มากที่สุด ดังนั้น จึงตั้งปณิธานส่งมอบดอกไม้จันทน์ ๑ ล้านดอกให้กับกรุงเทพมหานคร โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑ ล้านดอก ทั้งหมด และรวมพลังจิตอาสามาร่วมกันประดิษฐ์ ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ , พารากอน  ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๓๑ กรกฎาคม ตลอดจนการเชิญชวนพนักงานในองค์กรร่วมโครงการฯ รวมถึง คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ มาร่วมโครงการฯ

สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทน์ ๑ ล้านดอก ที่เดอะมอลล์จะส่งมอบกรุงเทพมหานครนั้น จัดทำในรูปแบบ “ดอกกุหลาบเวียงพิงค์” มีความหมายถึง ความรักอันยิ่งใหญ่ เป็นความรักที่เสียสละ เป็นความรักที่มิได้หวังผลตอบแทน ในครั้งหนึ่งมีประชาชนตะโกนพูดว่า ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน พระองค์บอกว่า เราจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร หากประชาชนไม่ทอดทิ้งเรา

กุหลาบเวียงพิงค์ จึงเป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึง ความรัก ความห่วงใย ที่ในหลวง ร.๙ ทรงมีต่อพสกนิกรไทยทั้งประเทศ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ว่า 
ในหลวงร.๙ ทรงรักและห่วงใยประชาชนมากเพียงใด กว่า ๔,๔๔๗ โครงการ ที่ทรงตรากตรำพระวรกาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อประชาชนของพระองค์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสถิตย์ในดวงใจของคนไทยนิจนิรันดร์

            และในการเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์วันแรกที่ เดอะมอลล์ บางกะปิ นั้น มีจิตอาสาที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงมาร่วมงานจากหลากหลายวงการ ทั้งแวดวงสังคม, ดารา, พิธีกร, ผู้ประกาศข่าว ซึ่งทุกคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการมาร่วมแสดงพลังความรักต่อพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่ง นอกเหนือจากการทำความดีอื่นๆ และอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สัญลักษณ์กุหลาบครั้งนี้ด้วยกัน

            ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ กรกฎาคม 2560 ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รวมถึงสามารถติดต่อขอรับดอกไม้จันทน์ไปประดิษฐ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.๐๒-๓๑๐-๑๕๓๗