HomeInsightสมาคมดิจิทัลฯ เผย ดิจิทัลกลายเป็น ‘สื่อหลัก’ เมื่อเม็ดเงินโฆษณาโตไม่หยุดทะลุ 10,000 ล้าน

สมาคมดิจิทัลฯ เผย ดิจิทัลกลายเป็น ‘สื่อหลัก’ เมื่อเม็ดเงินโฆษณาโตไม่หยุดทะลุ 10,000 ล้าน

แชร์ :

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) บริษัทวิจัยชั้นนำเผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2559-2560 จาก 25 ดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำ โดยผลการสำรวจในเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2559 มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า 9,477 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 17% และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 24% ในปี 2560

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ผลสำรวจ 10 อันดับแรกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งบโฆษณากับสื่อดิจิทัลมากที่สุดของปี 2559 ดังนี้

1. กลุ่มสื่อสาร ใช้งบกว่า 1,011 ล้านบาท

2. กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 833 ล้านบาท

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 798 ล้านบาท

4. กลุ่มยานยนต์ 733 ล้านบาท

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์แดรี่โปรดักส์ (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนม) 488 ล้านบาท

6. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 460 ล้านบาท

7. กลุ่มสถาบันการเงิน 360 ล้านบาท

8. กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 319 ล้านบาท

9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน 306 ล้านบาท

10 กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 279 ล้านบาท

Facebook ครองแชมป์ส่วนแบ่งงบโฆษณาดิจิทัลสูงสุด

ในส่วนของการสำรวจประเภทสื่อดิจิทัลในปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่า “Facebook” ยังคงครองความเป็นแชมป์ โดยครอบครองส่วนแบ่งงบโฆษณาดิจิทัลสูงที่สุด ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่สองโดยครอบครองส่วนแบ่งสูงถึง 29% คิดเป็นงบโฆษณาดิจิทัล 2,711 ล้านบาท

ขณะที่อันดับสองคือ “YouTube” ที่ครองส่วนแบ่ง 16% คิดเป็นเม็ดเงิน 1,526 ล้านบาท ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ ยังคงเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของทั้ง Facebook และ YouTube

อันดับสาม คือ “Display” ที่ครองส่วนแบ่ง 15% คิดเป็นเม็ดเงิน 1,461 ล้านบาท แม้ว่า Display จะครอบครองส่วนแบ่งงบโฆษณาดิจิทัลเป็นอันดับที่สามในปี 2559 แต่แนวโน้มของการใช้สื่อประเภทนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะต้องรอดูว่าในปี 2560 นี้สื่อ Display จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

ปี ’60 ทะลุหนึ่งหมื่นล้าน – สื่อดิจิทัลกลายเป็นสื่อหลัก

สำหรับปี 2560 คาดการณ์ว่าแนวโน้มที่เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจะปรับตัวสูงขึ้นอีก 24% ซึ่งจะทำให้มูลค่าตลาดสื่อโฆษณาดิจิทัล อยู่ที่ 11,774 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 6 ปีที่เริ่มทำการสำรวจ โดยคาดการณ์ว่า 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งบโฆษณาในช่องทางดิจิทัลมากที่สุด คือ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คาดว่าจะมีการใช้จ่ายสูงถึง 1,089 ล้านบาท แซงหน้ากลุ่มสื่อสารที่ครองแชมป์อันดับหนึ่งมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มีการแข่งขันกันอย่างสูง และช่องทางโฆษณาดิจิทัลเป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการจัดสรรงบประมาณโฆษณามาใช้ในช่องทางนี้เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 และจะยังคงต่อเนื่องไปในปี 2560

2. กลุ่มสื่อสาร คาดว่าจะมีการใช้จ่าย 1,016 ล้านบาท

3. กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ คาดว่าจะมีการใช้จ่าย 1,016 ล้านบาท

4. กลุ่มยานยนต์ คาดว่าจะมีการใช้จ่าย 984 ล้านบาท

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์แดรี่โปรดักส์ (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนม) คาดว่าจะมีการใช้จ่าย 565 ล้านบาท

6. กลุ่มสถาบันการเงิน คาดว่าจะมีการใช้จ่าย 559 ล้านบาท

7. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คาดว่าจะมีการใช้จ่าย 482 ล้านบาท

8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน คาดว่าจะมีการใช้จ่าย 418 ล้านบาท

9. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะมีการใช้จ่าย 379 ล้านบาท

10. กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นผม คาดว่าจะมีการใช้จ่าย 353 ล้านบาท

ทั้งนี้ กลุ่มเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองในปี 2560 เนื่องจากในปี 2559 มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลสูงถึง 833 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าในปี 2558 ที่ 351 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 137% และคาดการณ์ว่าจะยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2560 นี้

คุณศุภชัย ปาจริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) กล่าวว่าปี 2559 สื่อโฆษณาดิจิทัลยังเติบโตเป็นเลขสองหลัก และปี 2560 จะเป็นปีที่สื่อโฆษณาดิจิทัลจะก้าวผ่านตัวเลขทางจิตวิทยาที่สำคัญคือ 10,000 ล้านบาท ด้วยปัจจัยประกอบกันทั้งด้านเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ผู้บริโภคใช้เวลากับสื่อดิจิทัลมากขึ้น และแบรนด์ต่างๆก็ลงทุนกับสื่อดิจิทัลมากขึ้น ทำให้เรามั่นใจว่าปีนี้จะเป็นอีกปีที่สื่อดิจิทัลจะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นความท้าทายของนักการตลาดคือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวได้คุ้มค่า ในขณะที่คู่แข่งเองก็หันลงมาเล่นกับสื่อดิจิทัลมากขึ้นเช่นกัน

คุณนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และประธานคณะกรรมการจัดทำ รายงานวิจัยสำรวจมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล กล่าวว่า ปีนี้เรายังคงเห็นการเติบโตของสื่อโฆษณาดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในแง่ของเม็ดเงิน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เช่น กลุ่มสื่อสาร หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

จากการรวบรวมความคิดเห็นจากเอเจนซี่ผู้นำทั้งหลายในเมืองไทย ให้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า สื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นสื่อหลัก ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม ตัวเลขคาดการณ์ในปี 2560 แสดงการเติบโตต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงความมั่นใจของการเติบโตในปีนี้ของเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจากเอเจนซี่ที่ร่วมในการสำรวจในครั้งนี้อีกด้วย

ดร.อาภาภัทร บุญรอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กันตาร์ อินไซท์ (ประเทศไทย) กล่าวว่าการที่ทาง กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ กันตาร์ อินไซท์ ประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสำรวจและวิจัยการตลาด ได้รับเกียรติจาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมทำการสำรวจมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ผลการสำรวจทำให้เห็นแนวโน้มการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลของนักการตลาดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสื่อดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถกล่าวได้ว่า สื่อโฆษณาดิจิทัล เป็นสื่อที่จะมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และจะมีบทบาทมากขึ้นในยุคการตลาด 4.0 ที่โลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่คนทุกระดับสามารถจับต้อง และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ยังทำให้เห็นว่ารูปแบบของการโฆษณาดิจิทัลก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม (Right Target at the Right Time) มากขึ้นกว่าการทำโฆษณาในยุค 2.0 และ 3.0 ที่ผ่านมา ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่นักการตลาดจะต้องอัพเดทสื่อโฆษณาดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง (Guideline) ในการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในงบประมาณที่เหมาะสม

คุณกิตติ เศรษฐวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยี และดิจิทัล บริษัท กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) ผู้รับผิดชอบโครงการสำรวจมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล กล่าวว่าปัจจุบันคนไทยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายโดย 80%* (ข้อมูลจาก Connected Life : http://connectedlife.tnsglobal.com/) ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้ Smartphone เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (65% เท่านั้น)

ทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นพฤติกรรมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้คนแทบจะตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของผู้บริโภค ส่งผลให้การบริโภคสื่อดิจิทัลมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น และทำให้สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต รายงานมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ปี 2559-2560 ที่ บริษัท กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ทำการสำรวจผ่าน ดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำของเมืองไทยทั้ง 25 แห่ง ในครั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณกับสื่อดิจิทัลของสินค้าและบริการต่างๆ ในหลากหลายมิติต่าง ทั้งมิติของประเภทอุตสาหกรรม มิติของประเภทสื่อดิจิทัล และได้รวบรวมมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญสื่อดิจิทัลระดับประเทศ และทิศทางของสื่อดิจิทัลในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด นักโฆษณา และผู้ที่สนใจในสื่อดิจิทัล

สำหรับผู้สนใจรายงานฉบับเต็มพร้อมด้วยข้อมูลดิบสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ที่ www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report

 

Credit Photo (ภาพเปิด) : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand


แชร์ :

You may also like