กลุ่มเซ็นทรัล เสริมทัพมืออาชีพ “ญนน์ โภคทรัพย์” นั่งประธาน ผลักดันสู่ “truly world-class organization”

resize-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%8d%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%8c-k-yol-crop
คุณญนน์ โภคทรัพย์

กลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของประเทศ ปรับตัวครั้งสำคัญ เสริมทัพผู้บริหารระดับสูง เพื่อเดินหน้าเติบโตต่อในเวทีการค้าโลก พร้อมรับยุคดิจิทัล

คุณทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้เปิดเผยว่า ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดยอดขายของกลุ่มในปีนี้เติบโตมากกว่า 20% และในอนาคตทางกลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า หรือที่เรียกว่ากลุ่ม CLMV และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และที่สำคัญจากเวทีการค้าที่เปิดกว้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Internet และ Online โดยกลุ่มเล็งเห็นเป็นโอกาสที่จะก้าวไปอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อกระแสธุรกิจยุคดิจิทัล

- Advertisement -

เพื่อรองรับกลยุทธ์การขยายงานของกลุ่มอย่างก้าวกระโดดต่อไป กลุ่มเซ็นทรัลได้เสริมทัพผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้วยบุคลากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายแขนง ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง คุณญนน์ โภคทรัพย์ข้ามาดำรงตำแหน่ง President of Central Group ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยก่อนมาร่วมงานกับกลุ่มเซ็นทรัล คุณญนน์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ และเป็นผู้ที่ได้รับยกย่องอย่างมากในเรื่องของการนำความเชี่ยวชาญในด้านสินค้าอุปโภคบริโภคจากประสบการณ์บริหารงานในบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย มาช่วยส่งเสริมให้ธนาคารเป็นผู้นำในการบริการทางการเงินกับลูกค้าบุคคล

พร้อมกันนี้ยังได้เสริมทัพผู้บริหารระดับสูงอีกหลายตำแหน่งสำคัญด้วยการแต่งตั้ง คุณนิโคโล กาลันเต้ (Mr.Nicolo Galante) อดีต Managing Partner บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ McKinsey & Company ดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer, คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ อดีตรองผู้จัดการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ อดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ mai ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, คุณสจ๊วต สเต็มเพิล (Mr.Stewart Stemple และ คุณวิมลมาศ เกื้อโกมลเดช ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทางกลุ่มยังได้รับเกียรติจาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นที่ปรึกษาอาวุโสเริ่มเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

resize-mr-nicolo
คุณนิโคโล กาลันเต้
resize-k-chanitr-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3
คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์

คุณทศ กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลภูมิใจในการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าเจ็ดทศวรรษ การสร้างทีมและการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถโตไปพร้อมองค์กรถือเป็นพันธกิจ Top Priority ของกลุ่ม เพราะเราเชื่อว่าทีมที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานของความสำเร็จ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการเสริมทัพองค์กรครั้งนี้ด้วยทีมผู้บริหารระดับสูงที่มากด้วยประสบการณ์ พรั่งพร้อมด้วยความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ทั้งในและต่างประเทศและในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน และเพื่อนำพากลุ่มเซ็นทรัลให้เป็น “truly world-class organization” ในเวทีการค้าระดับโลก