Home Brand Move !! กลุ่มเซ็นทรัล เสริมทัพมืออาชีพ “ญนน์ โภคทรัพย์” นั่งประธาน ผลักดันสู่ “truly world-class organization”

กลุ่มเซ็นทรัล เสริมทัพมืออาชีพ “ญนน์ โภคทรัพย์” นั่งประธาน ผลักดันสู่ “truly world-class organization”

resize-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%8d%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%8c-k-yol-crop

คุณญนน์ โภคทรัพย์

กลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของประเทศ ปรับตัวครั้งสำคัญ เสริมทัพผู้บริหารระดับสูง เพื่อเดินหน้าเติบโตต่อในเวทีการค้าโลก พร้อมรับยุคดิจิทัล

คุณทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้เปิดเผยว่า ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดยอดขายของกลุ่มในปีนี้เติบโตมากกว่า 20% และในอนาคตทางกลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า หรือที่เรียกว่ากลุ่ม CLMV และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และที่สำคัญจากเวทีการค้าที่เปิดกว้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Internet และ Online โดยกลุ่มเล็งเห็นเป็นโอกาสที่จะก้าวไปอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อกระแสธุรกิจยุคดิจิทัล

เพื่อรองรับกลยุทธ์การขยายงานของกลุ่มอย่างก้าวกระโดดต่อไป กลุ่มเซ็นทรัลได้เสริมทัพผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้วยบุคลากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายแขนง ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง คุณญนน์ โภคทรัพย์ข้ามาดำรงตำแหน่ง President of Central Group ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยก่อนมาร่วมงานกับกลุ่มเซ็นทรัล คุณญนน์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ และเป็นผู้ที่ได้รับยกย่องอย่างมากในเรื่องของการนำความเชี่ยวชาญในด้านสินค้าอุปโภคบริโภคจากประสบการณ์บริหารงานในบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย มาช่วยส่งเสริมให้ธนาคารเป็นผู้นำในการบริการทางการเงินกับลูกค้าบุคคล

พร้อมกันนี้ยังได้เสริมทัพผู้บริหารระดับสูงอีกหลายตำแหน่งสำคัญด้วยการแต่งตั้ง คุณนิโคโล กาลันเต้ (Mr.Nicolo Galante) อดีต Managing Partner บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ McKinsey & Company ดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer, คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ อดีตรองผู้จัดการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ อดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ mai ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, คุณสจ๊วต สเต็มเพิล (Mr.Stewart Stemple และ คุณวิมลมาศ เกื้อโกมลเดช ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทางกลุ่มยังได้รับเกียรติจาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นที่ปรึกษาอาวุโสเริ่มเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

คุณนิโคโล กาลันเต้

resize-k-chanitr-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์

คุณทศ กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลภูมิใจในการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าเจ็ดทศวรรษ การสร้างทีมและการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถโตไปพร้อมองค์กรถือเป็นพันธกิจ Top Priority ของกลุ่ม เพราะเราเชื่อว่าทีมที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานของความสำเร็จ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการเสริมทัพองค์กรครั้งนี้ด้วยทีมผู้บริหารระดับสูงที่มากด้วยประสบการณ์ พรั่งพร้อมด้วยความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ทั้งในและต่างประเทศและในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน และเพื่อนำพากลุ่มเซ็นทรัลให้เป็น “truly world-class organization” ในเวทีการค้าระดับโลก

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม