เอ็ตด้า(ETDA) เผยผลสำรวจพฤติกรรมนักช้อปออนไลน์

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผย ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ซื้อสินค้างานมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Online Mega Sale 2015 ที่จัดขึ้นโดย ETDA ร่วมกับ DBD และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้หญิงยังคงครองแชมป์นักช้อปตัวยง และ สมาร์ทโฟนยังคงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เหล่านักช้อปใช้ช้อปปิ้งออนไลน์มากที่สุด  ทั้งยังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เกิดนักช้อปออนไลน์รายใหม่ในประเทศเทศไทยถึง   14 % จากจำนวนนักช้อปทั้งหมด กระตุ้นตลาดอีคอมเมิร์ซสร้างมูลค่าการจับจ่ายจาก Thailand Online Mega Sale 2015  รวมมูลค่ากว่า 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาเกือบเท่าตัว

- Advertisement -

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA เปิดเผยว่า “เอ็ตด้า ได้รับความร่วมมือจาก มิลวาร์ด บราวน์ ดิจิทัล สนับสนุนในการสำรวจผลการดำเนินโครงการ Thailand Online Mega Sale 2015 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  1–3 ธันวาคม 2558  ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าผลสำรวจในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ทั้งต่อภาครัฐและเอกชนในการผลักดันโครงการด้านอีคอมเมิร์ซอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังสามารถนำไปเป็นแบบในการกำหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยศึกษาจากพฤติกรรมของผู้ซื้อสิ้นค้าและบริการที่ได้เกิดขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้

จากการสำรวจพฤติกรรม และการเข้าถึงงาน Thailand Online Mega Sale 2015 พบว่า เหล่านักช้อปส่วนใหญ่เข้าถึงเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com ผ่านมือถือ 56.8 % คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) 32.0% และแทปเล็ต 11.2% โดยมีพฤติกรรมการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการพิมพ์ URL โดยตรง 45.9% คลิกผ่านจาก social media 30.3% และจากการค้นหา 9.4% ซึ่งเว็บไซต์ยอดนิยมที่ถูกคลิกต่อเพื่อไปเลือกช้อปสิ้นค้าในโครงการมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1) www.itruemart.com 2) www.buzzebees.com 3) www.konvy.com

นอกจากนี้เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของผู้ซื้อให้ได้ลึกที่สุด ได้มีการทำการสำรวจเพิ่มเติมจากผู้ที่เข้าร่วมงาน Thailand Online Mega Sale 2015 ในครั้งนี้ พบว่า ผู้หญิงยังคงช้อปปิ้งออนไลน์มากกว่าผู้ชาย ในสัดส่วน กว่า 66 : 33 โดยสามารถแจกแจงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักช้อป อันดับหนึ่ง (40%) เป็นผู้มีรายได้ 15,000 – 29,000 บาท  รองลงมาอันดับสอง (23%) เป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ส่วนอันดับที่สาม(21%) เป็นผู้มีรายได้ประมาณ 30,000 – 49,999 บาท อันดับที่สี่(12%) เป็นผู้มีรายได้ 50,000 – 100,000 บาท และ อันดับที่ห้า(4 %) มีรายได้มากกว่า 100,000 บาท

สำหรับประเภทของสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ อันดับแรก กลุ่มเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ 45% อันดับที่สองได้แก่ กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น 27% อันดับที่สาม ได้แก่กลุ่มโทรศัพท์/อุปกรณ์สื่อสาร และ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 23% เท่ากัน รวมมูลค่าการจับจ่ายเฉลี่ยต่อคน ประมาณ 3,857 บาท โดยสามารถประมาณมูลค่าเม็ดเงินการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นใน โครงการ Thailand Online Mega Sale 2015 ระหว่าง      1-3 ธ.ค.58 ประมาณ 56,168,582.51 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมาเกือบ 100 % นอกจากนี้ Thailand Online Mega Sale 2015 ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์รายใหม่ๆเกิดขึ้นได้จริง จากผลสำรวจพบว่า มีนักช้อปออนไลน์ที่ซื้อสินค้าและบริการครั้งแรกจากงานนี้ 14 % จากจำนวนนักช้อปทั้งหมด

“จากผลสำรวจดังกล่าว เอ็ตด้า มองว่า โครงการ Thailand Online Mega sales 2015 ที่ผ่านมา สามารถสร้างความคึกคักในตลาดออนไลน์ได้มากขึ้น ในเวลาเพียง 3 วันสามารถ ช่วยส่งเสริมธุรกิจ และต่อยอดให้มีนักช้อปหน้าใหม่ เข้ามาสู่การจับจ่ายออนไลน์มากขึ้น รวมถึงยังให้เกิดมูลค่าการซื้อขายมากว่าในปีที่แล้ว ซึ่งในปีหน้าคาดว่าน่าจะมีแรงผลักดันจากภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอน” ดร.รัฐศาสตร์ กล่าวทิ้งท้าย