Between Us…. นานแค่ไหนแล้วที่คุณมองไม่เห็น “ความสุข”…รอบๆตัว

toyota between us

โตโยต้า ถอดอินไซต์ของสังคมทุกวันนี้ที่ เราต่างคนต่างมองหาความสุข ทั้งที่จริงๆแล้วความสุขนั้นมีอยู่รอบตัวในทุกๆที่ แต่เรากลับมักมองข้าม ผ่านโฆษณาชุดล่าสุด “Between Us”  ภายใต้สโลแกน  “โตโยต้า…ขับเคลื่อนความสุข”

- Advertisement -

เรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งที่ต้องตัดใจขายรถยนต์ของตัวเอง เนื่องจากเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าแทน  แต่จู่ๆเรื่องราวความทรงจำต่างๆไม่ว่าจะตอนเป็นสุข  ทุกข์  เศร้า  เหงา  ดีใจ  เสียใจ กลับลอยขึ้นเป็นภาพเด่นชัดอย่างทันที  และรู้สึกเห็นคุณค่าของรถที่เป็นมากกว่าพาหนะ  แต่เป็นกล่องความทรงจำของชีวิตคู่ทั้งสองเอาไว้  จนทำให้ทั่งคู่เปลี่ยนใจไม่ขายรถในช่วงท้ายเรื่อง

โฆษณาชุดนี้สื่อสารเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน แต่จะทำให้คุณได้อมยิ้มกับเรื่องราวในโมเม้นต่างๆของชีวิตคู่รัก และการหาความสุขรอบตัว  ทั้งยังสอดแทรกมุมความสุขที่สะท้อนกับสโลแกน “โตโยต้า…ขับเคลื่อนความสุข”   ผ่าน 3 ช่องทาง คุณภาพสินค้าและบริการ , การมีสวนร่วมสนับสนุน และกิจกรรมเพื่อสังคม   โดยมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความสุขไปพร้อมๆกัน   ติดตามข่าวสารอื่นๆ  https://www.facebook.com/ToyotaCSR