“หนังสือพิมพ์” วิกฤติ คนใช้เวลาอ่านน้อยลงเกิน 25% เมื่อเทียบกับ 4 ปีก่อน

รายงานของบริษัท ZenithOptimedia ซึ่งเป็นบริษัทวัดเรตติ้งสื่อของประเทศอังกฤษเผยว่า เวลาโดยเฉลี่ยในแต่ละวันที่คนทั่วโลกใช้ไปกับการอ่านหนังสือพิมพ์ลดลงถึง 25.6% จาก 21.9 นาทีต่อวันในปี 2010 ไปอยู่ที่ 16.3 นาทีต่อวันในปี 2014 แต่เวลาที่ชาวอังกฤษใช้ไปกับการเสพข่าวสารจากหนังสือพิมพ์กลับลดลงเพียงแค่ 3% เท่านั้นโดยลดจาก  19.2นาทีต่อวันในปี 2010 ไปอยู่ที่ 18.6 นาทีต่อวันในปี 2014

- Advertisement -

ที่น่าแปลกยิ่งกว่าคือในปี 2013 และ 2014 ชาวอังกฤษยังมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ที่สวนทางกับพฤติกรรมของคนในประเทศอื่นๆ โดยเวลาในแต่ละวันที่ชาวอังกฤษใช้ไปกับการอ่านหนังสือพิมพ์กลับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.4% และ 3.3% ในปี 2013 และ 2014 ตามลำดับ แต่ ZenithOptimedia  ก็ได้มีการคาดการณ์ว่าเมื่อถึงปี 2017 เวลาที่ชาวอังกฤษใช้ไปกับการอ่านหนังสือพิมพ์จะลดลงเหลือแค่ 18.2 นาทีต่อวัน

การที่ผู้บริโภคลดการเสพข่าวสารจากสิ่งพิมพ์ก็นำไปสู่การซบเซาของวงการนิตยสารด้วยเช่นกัน โดยในปี 2017 ชาวอังกฤษใช้เวลาในแต่ละวันเพียงแค่ 2 นาทีในการอ่านนิตยสารลดลงจากปี 2010 กว่า 58% ในขณะที่เวลาที่คนทั่วโลกใช้ไปกับการอ่านนิตยสารในแต่ละวันอยู่ที่ 7.3 นาทีลดลงกว่า 29% จากปี 2010

ส่วนสื่อที่เข้ามามีบทบาทสำคัญแทนหนังสือพิมพ์และเป็นสื่อที่คนจะใช้เวลาด้วยมากสุดก็คืออินเทอร์เน็ตนั้นเอง ซึ่งก็หมายความว่าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ก็จะได้รับอานิสงค์จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้ PC โน้ตบุ๊คและแท็บเลตนี้จะทำให้เกิดวิวัฒนาการจากในอดีตที่คนเราอ่านข่าวสารทางสิ่งพิมพ์เป็นหลักไปสู่การอ่านข่าวสารผ่านทางหน้าจอ ซึ่งแนวโน้มนี้ก็เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมของชาวอังกฤษที่ในปี 2010 จำนวนเวลาใช้ไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 82 นาทีต่อวันแต่ในปี 2014 ตัวเลขนี้กลับพุ่งพรวดเป็น 127 นาที (ประมาณ 2 ชั่วโมง)ต่อวัน สูงขึ้นกว่า 55% เทียบกับปี 2010 โดยปัจจุบันมีชาวอังกฤษกว่า 20 ล้านคนอ่านข่าวจากสมาร์ทโฟนและกว่า 19 ล้านคนที่อ่านข่าวจากแท็บเลต จากสถิติแล้วก็นับว่าชาวอังกฤษเป็นผู้นำเทรนด์การเล่นอินเทอร์เน็ตเลยทีเดียว เพราะในปี 2014 จำนวนเวลาโดยเฉลี่ยที่คนทั่วโลกใช้ไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เพียงแค่ 109  นาทีต่อวัน

และยังได้มีการคาดการณ์ว่าเมื่อถึงปี 2017 ชาวอังกฤษจะใช้เวลากว่า 176.8 นาที (ประมาณ 3 ชั่วโมง) ต่อวันไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นถึง 115% เมื่อเทียบกับปี 2010 ในขณะที่คนทั่วโลกจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย 144.8 นาที (ประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที) ไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นกว่า 143% เมื่อเทียบกับปี 2010
ความนิยมในสื่ออินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นก็เป็นโอกาสที่สำนักพิมพ์จะสามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการกระจาย content ของตนไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้บริโภคเองก็เลือกที่จะ content จากสื่อที่ไม่ยัดเยียดและสามารถเลือกดูได้ตามความต้องการของตนเช่นเว็บไซต์ต่างๆ ที่มี content เฉพาะด้าน ซึ่งเว็บไซต์ที่มีรูปแบบ content ที่ชัดเจนเหล่านี้จะมีจำนวนผู้อ่านเพิ่มสูงขึ้นและสามารถสร้างแฟนคลับหรือกลุ่มผู้ติดตามได้

เรียบเรียง Belle W.

Source , Photo