เม็ดเงินโฆษณาก.พ.ร่วงกราว เครื่องดื่ม-รถยนต์สวนกระแส

 

media spending thailand 2014 cover

- Advertisement -

รายงาน ข่าวจากบริษัท นีลเส็น ไทยแลนด์ จำกัด (Nielsen) รายงานภาพรวมการใช้งบฯผ่านสื่อในช่วง 2 เดือน (ม.ค-ก.พ) ปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเติบโตลดลง 5.69% มีมูลค่า 15,495 ล้านบาท ประกอบด้วยโทรทัศน์ มีมูลค่า 9,546 ล้านบาท เติบโตลดลง 7.61% วิทยุ มูลค่า 733 ล้านบาทลดลง 12.74% หนังสือพิมพ์ มูลค่า 1,811 ล้านบาท ลดลง 14.78% นิตยสาร มูลค่า 637 ล้านบาท ลดลง 17.91%

สื่อเคลื่อนที่มีมูลค่า 500 ล้านบาท เติบโตลดลง 0.79% สื่อ ณ จุดขาย มูลค่า 203 ล้านบาท ลดลง 15.42% สื่ออินเทอร์เน็ต มูลค่า 119 ล้านบาท ลดลง 14.39% สื่อในโรงภาพยนตร์ มูลค่า 1,269 ล้านบาทเติบโต 56.47% และสื่อนอกบ้านมีมูลค่า 676 ล้านบาท โต 1.96%

สำหรับ 5 อันดับแบรนด์ที่ใช้งบฯโฆษณาสูงสุดในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ ประกอบด้วย 1.โค้ก มูลค่า 249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่า 198 ล้านบาท 2.รถยนต์นั่งโตโยต้า มูลค่า 205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 159 ล้านบาท 3.รถยนต์ปิกอัพโตโยต้า มูลค่า 179 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 69 ล้านบาท 4.แฮปปี้ โมบาย โฟน มูลค่า 107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 84 ล้านบาท และ 5.ตรีเพชรอีซูซุฯ มูลค่า 103 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30 ล้านบาท

 

ขณะที่การใช้งบฯผ่านสื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเติบโตลดลง 8.35% มีมูลค่า 7,766 ล้านบาท ประกอบด้วย โทรทัศน์ มีมูลค่า 4,834 ล้านบาท เติบโตลดลง 9.22% วิทยุ มูลค่า 371 ล้านบาท ลดลง 15.10% หนังสือพิมพ์ มูลค่า 873 ล้านบาท ลดลง 22.61% นิตยสาร มูลค่า 314 ล้านบาท ลดลง 25.77% สื่อเคลื่อนที่มีมูลค่า 258 ล้านบาท เติบโตลดลง 1.90% สื่อ ณ จุดขายมูลค่า 114 ล้านบาท ลดลง 10.24% สื่ออินเทอร์เน็ตมูลค่า 67 ล้านบาทโต 1.52% สื่อในโรงภาพยนตร์ มูลค่า 598 ล้านบาท เติบโต 61.62% และสื่อนอกบ้านมีมูลค่า 337 ล้านบาท โต 0.90%

media spending thailand 2014

ในแง่แบรนด์ที่ใช้งบฯโฆษณาสูงสุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ คือ

1.โค้ก 132 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่า 77 ล้านบาท

2.รถยนต์นั่งโตโยต้า มูลค่า 98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 72 ล้านบาท

3.รถยนต์ปิกอัพโตโยต้า มูลค่า 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 35 ล้านบาท

4.ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพอนด์ มูลค่า 67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 30 ล้านบาท และเครื่องดื่มชาเขียว “อิชิตัน” ที่ไต่ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 5 ด้วยการใช้งบฯโฆษณาถึง 64 ล้านบาท

 

Partner : ประชาชาติธุรกิจ

ภาพ : www.onemcr.co.uk