Twitter ดันเรตติ้งทีวีพุ่งได้ จริงหรือ ?

 

 twitter-tv

- Advertisement -

ผู้ชมโทรทัศน์ส่วนใหญ่ใช้ทวิตเตอร์ (Twitter)พูดคุยกันเรื่องรายการโทรทัศน์ และจำนวนการพูดคุยผ่านสื่อดิจิตอลที่กำลังเติบโตอย่างมาก จากการสำรวจของเว็บไซต์ SocialGuide พบว่า ในปี 2012 จำนวนประชากรกว่า 32 ล้านคนในสหรัฐฯได้ทวีตกันเรื่องรายการโทรทัศน์ขณะดู ซึ่งมีนัยยะแฝงอะไรบางอย่างกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์  ทางนักโฆษณา นักวางแผนสื่อ และ เจ้าของสินค้าควรจะสนใจประเด็นนี้เป็นอย่างยิ่ง

จากการวิเคราะห์การข้อความทวีตเกี่ยวกับรายการสดบนโทรทัศน์ พบว่าการศึกษาชี้ชัดถึงความเชื่อมโยงระหว่างทวิตเตอร์และเรตติ้ง (Rating)ของรายการโทรทัศน์  อีกทั้งยังเป็นการระบุชัดเจนว่าทวีตเตอร์เป็นหนึ่งในสามตัวแปรสำคัญเชิงสถิติ (รวมถึงเรตติ้งของปีที่แล้วและเม็ดเงินในการโฆษณา)ที่สัมพันธ์โดยตรงกับเรตติ้งรายการโทรทัศน์

 

“ขณะที่เรตติ้งปีที่แล้วสามารถอธิบายส่วนแบ่งที่มากที่สุดของตัวแปรเรตติ้งโทรทัศน์  แต่การปรากฏตัวของทวิตเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามอันดับแอพพลิเคชั่นที่มีอิทธิพลนั่นบ่งบอกว่า  การทวีตกันเรื่องรายการสดบนโทรทัศน์อาจมีผลต่อการสร้าง Engagement ระหว่างรายการกับผู้ชม”  Andrew Somosi  CEO เว็บไซต์ SocialGuide กล่าว

 

การบริโภคสื่อผ่านหน้าจออุปกรณ์หลายชนิดที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างทวิตเตอร์และเรตติ้งโทรทัศน์ เห็นได้ว่า 80% ของคนที่ใช้แท็บเล็ต (Tablet)และสมาร์ทโฟน (Smartphone)จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ขณะดูโทรทัศน์ไปด้วย และ 40% ของผู้ที่ใช้แท็บแล็ตและสมาร์ทโฟนจะใช้บริการโซเชียลขณะดูโทรทัศน์

 

twitter tv rating

ผลการศึกษาของ Nielson และ SocialGuide เร็วๆนี้ ยืนยันว่าการเติบโตของทวีตเตอร์จำนวนมากมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มเรตติ้งของโทรทัศน์ผันแปรตามกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมที่มีอายุน้อย   และมากไปกว่านั้นการศึกษาพบว่า ในกลุ่มผู้ชมอายุระหว่าง 18-34 ปี  เมื่อมีการใช้ทวีตเตอร์เพิ่มขึ้น 8.5% จะทำให้รายการทีวีตอนแรกมีเรตติ้งเพิ่มขึ้น 1%  และสำหรับการใช้ทวีตเตอร์เพิ่มขึ้น 4.2% จะทำให้เรตติ้งเพิ่มขึ้น 1% สำหรับช่วงตอนกลางๆ   นอกจากนี้สำหรับผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 35-49 ปี  เรตติ้งรายการเพิ่มขึ้น 1% เมื่อการใช้ทวีตเตอร์เพิ่มขึ้น 14%  จากทั้งหมดแสดงให้เห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของทวีตเตอร์และเรตติ้งโทรทัศน์จะแข็งแกร่งมากขึ้นในกลุ่มผู้ชมที่มีอายุน้อย

 

ทั้งนี้ การศึกษาชิ้นนี้ยังพบอีกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทวิตเตอร์และเรตติ้งรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะตอนกลางๆ ยังคงมีความเกี่ยวข้องกัน  สำหรับผู้ชมสองกลุ่มอายุได้แก่  13-34 ปี และ 35-49 ปี  โดยที่เรตติ้งขึ้น 1% เมื่อมีการใช้งานทวีตเตอร์เพิ่มขึ้น 4.2% และ 8.4%  ตามลำดับ  นอกจากนี้การทวีตของกลุ่มอายุ 18-34 ปี ช่วงตอนกลางๆรายการสามารถเปลี่ยนแปลงเรตติ้งได้มากกว่าการใช้โฆษณาเสียอีก

 

“อุตสาหกรรมโทรทัศน์มีแรงเคลื่อนไหว และจำเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆเพื่อให้เข้าใจผลกระทบของทวิตเตอร์ต่อเรตติ้งโทรทัศน์   แม้ว่าการศึกษาชิ้นนี้ไม่ได้พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล  แต่ความเชื่อมโยงบางอย่างที่ยังไม่ได้ศึกษาก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน  ทั้งนี้เราจะศึกษาวิจัยให้ลึกลงไปถึงความเชื่อมโยงเหล่านั้นเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้”  Mike Hess  รองประธานด้านการวิเคราะห์สื่อ บริษัท Nielson กล่าว

 

ที่มา :  Nielsen