บิล เกตส์ ใจป้ำแจกเงินแสนทำทุน ไอเดีย “ถุงยางรุ่นใหม่”

 

Condom (1)

- Advertisement -

ปัจจุบันมีคนใช้ถุงยางอนามัยราว 750 ล้านคนทั่วโลก  ทั้งป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆ  แต่ถุงยางไม่มีเทคโนโลยีอะไรใหม่มานานมากแล้ว  ซึ่งมันถึงเวลาที่จะต้องมีอะไรใหม่ขึ้นบ้าง

มูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation  ของเจ้าพ่อซอฟแวร์ Microsoft   Bill  Gates  จึงมีโครงการสำหรับการพัฒนาต่อยอดถุงยางอนามัยใหม่  โดยให้ทุนเริ่มต้น 100,000 – 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับผู้ที่มีไอเดียเข้าตาคณะกรรมการ

โดยปัญหาปัจจุบันของการใช้ถุงยางอนามัยจากมุมมองผู้ชาย  คือ   มันจะทำให้ความสนุกสนานทางเพศลดลงเมื่อเทียบกับการไม่ใส่ถุงยาง   ดังนั้นถุงยางรุ่นใหม่นี้จะต้องช่วยเพิ่มหรือกระตุ้นให้ผู้ชายอยากใส่ถุงยางให้บ่อยขึ้น   ขณะเดียวกันผู้หญิงต้องการการฝึกอบรมการสวมใส่ถุงยางอนามัย/ห่วงยางอนามัยของผู้หญิงอย่างถูกต้อง   และเรื่องราคาที่สูงกว่าถุงยางอนามัยผู้ชาย

 

ไอเดียที่ส่งให้กับทางมูลนิธิ  ต้องสามารถตรวจสอบและทดลองได้จริง ว่าป้องกันการตั้งครรภ์  และ การแพร่เชื้อโรคต่างๆ  มิฉะนั้นแล้วไอเดียจถูกคัดออกทันที  โครงการคิดค้นถุงยางอนามัยใหม่นี้  อยู่ในโปรเจ็ค  Grand Challenges Explorations ของมูลนิธิ Bill & Melinda Gate ที่มุ่งหวังพัฒนาวิถีชีวิตของคนยากจนทั่วโลก  สามารถส่งไอเดียถุงยางรุ่นใหม่ได้ที่  GrandChallenges.org

 

ที่มา : mashable