Homecharlotte speed datingเก็บเงิน “ผู้ใช้งานหน้าใหม่” แนวคิด Elon Musk จัดการบ็อทบน X.com

เก็บเงิน “ผู้ใช้งานหน้าใหม่” แนวคิด Elon Musk จัดการบ็อทบน X.com


elon musk shutterstock

Elon Musk มหาเศรษฐีเจ้าของ X.com เปิดแผนจัดการบ็อทบนแพลตฟอร์ม โดยอาจจะเป็นการคิด “ค่าบริการ” กับ “ผู้ใช้งานหน้าใหม่” ที่เขาให้เหตุผลว่า การจ่ายเงินเมื่อต้องการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มนั้น สามารถลดผู้ใช้งานประเภทบ็อท – โทรลล์ลงได้นั่นเอง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้งานใหม่นั้น  Elon Musk บอกว่า จะเก็บเงินในกรณีที่ผู้ใช้งานใหม่ต้องการโพสต์ กด Like หรือตอบกลับผู้ใช้รายอื่นในช่วงเริ่มต้น พร้อมบอกว่า การตรวจสอบผู้ใช้ด้วยวิธีแบบเดิม ๆ นั้น ไม่สามารถสกัดพวกบ็อทได้อีกต่อไปแล้ว

อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้ก็ถูกโต้กลับโดยผู้ใช้งาน X.com หลายราย ที่มองว่า การเก็บเงินผู้ใช้งานหน้าใหม่จะทำให้คนยิ่งเมิน X.com มากขึ้น และนี่ยังสะท้อนว่า บริการยืนยันตัวตนอย่าง X Premium นั้นไม่ได้ผลด้วย

Source

Source

 


You may also like