สรุปผลประกวดมหกรรมโฆษณา ADFEST 2013

 

 

- Advertisement -

Full-Colour-Final

 Brand Buffet ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานมหกรรมโฆษณาระดับเอเชีย ADFEST 2013 (แอดเฟส) ภายใต้ตีม Connect The Dots  ซึ่งจัดมาเป็นปีที่  16  ณ  โรงแรม Royal Cliff  จังหวัดพัทยา  มีบรรดาครีเอทีฟ นักโฆษณา  นักการตลาดเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน มาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนไอเดียทางโฆษณา  และรวมไปถึงการส่งผลงานโฆษณาเข้าประกวด  Brand Buffet จึงสรุปผลการประกวดโฆษณาทั้งหมดไว้ดังนี้

 

1.Film  Lotus  

มีชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด  226 ชิ้น  ผลงานได้รางวัล 30 รางวัล แบ่งเป็น  4 Gold 7 Silver  และ 18 Bronze   ซึ่งรางวัล Grande (รางวัลสูงสุด) ได้แก่ ผลงาน Dumb Way to Die ของ McCann Melbourne   เหตุผลของการเลือกผลงาน Dumb Way to Die  คือ  มันเป็นวิธีที่ปกติมนุษย์ไม่ทำกัน  มันบ้า  มันตลก  แต่มันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมานวัยรุ่นได้ดี  อีกทั้งเป็นวิธีการสื่อสารที่สดใหม่และน่าจดจำ

รางวัล Gold :  Beer Chase  (BBDO Melbourne) ,  Pound/Stamp/Wash (BBDO Guerrero Manila) , I am Mumbai  (Taproot India) , INsight (Cheil Worldwide Seoul)

Dumb Way to Die

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vfcxV7diITs[/youtube]

 

2.Outdoor Lotus

มีงานส่งเข้าประกวด  646 ชิ้น (ประเภททีมีผลงานเข้ามาประกวดเยอะที่สุด)  37 ชิ้นผ่านเข้ารอบ  แบ่งออกเป็น  4 Gold  10 Silver  และ  22 Bronze  ซึ่งรางวัล Grande ได้แก่  Eclipse Live from Fujiyama  ของ Dentsu Inc., Tokyo

รางวัล Gold Bridge of Life และ Sunny Sale (Cheil  Worldwide  Seoul),  Love Parking Campaign  (INNOCEAN Worldwide Seoul) , A Girl/ A Boy / A Girl2  (Leo Burnett Thailand)

 

Eclipse Live from Fujiyama

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JQhTWEGgBRc[/youtube]

 

 

3.Effective Lotus

ประเภทรางวัลใหม่ของปีนี้  ที่มอบให้กับแคมเปญที่ประสบความสำเร็จเป้าหมายที่ลูกค้าได้ตั้งไว้  ซึ่งผลงานเข้ามาประกวด  40 ชิ้น   โดยทีเพียง 4 ผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่  Beijing Duck (Leo Burnett Thailand),  Chok Chok Chok! (McCann Worldgroup Hongkong) ,  Using the Power of Importance (Belgiovane Williams Mackay Sydney) , You Shave I Shave (BBDO Mumbai)

Beijing Duck

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=No_CDGQqm5w[/youtube]

Chok Chok Chok!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d_wMN0byIHo[/youtube]

Using the Power of Importance

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rbUulyw6o0o[/youtube]

You Shave I Shave

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=F-h7sIY8aaw[/youtube]

 

 

4.Direct Lotus

ผลงานเข้าประกวด  261  ชิ้น  แต่มีเพียง  18  ชิ้นเท่านั้นที่ได้รางวัล  แบ่งเป็น  9 Bronze  7 Silver และ 2 Gold  ปีนี้ไม่มี Grande

รางวัล Gold : Rapid Rescue (JWT Singapore) , Fair Go Bro (Havas Worldwide Australia)

 

Rapid Rescue

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=saRsazA_-s0[/youtube]

 Fair Go Bro

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=r1gUV47hb3U[/youtube]

 

5.Promo Lotus

ผลงานเข้าประกวด 307  ชิ้นงาน  ผลงานได้รับรางวัล  32 รางวัล  แบ่งเป็น  4 Gold  8 Silver  10 Bronze

รางวัล Grande : NMRA – Car Creation (Whybin\TBWA\Group Sydney)

รางวัล Gold :   Volunteer to promote Volunteering (Leo Burnett Melbourne),  Mobile Medic (George Patterson Y&R Melbourne) , Demolition Site (DDB Group Singapore) , Bury the Past (DDB  DM9JaymesSyfu Manila)

 

NMRA – Car Creation

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=acSJ6DAcTKg[/youtube]

 

6.Integrated Lotus

ได้เปลี่ยนชื่อจากรางวัล 360 Lotus  ซึ่งมีผลงานประกวด  81 ชิ้น  มี 3 ผลงานได้รับรางวัล  รางวัล Grande สาขานี้ได้แก่  NMRA – Car Creation  ของ Whybin\TBWA\Group, Sydney

รางวัล GoldDumb Way to Die ( McCann Melbourne) , Fair Go Bro (Havas Worldwide Australia)

 

NMRA – Car Creation

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=acSJ6DAcTKg[/youtube]

 

7.Mobile Lotus

อีกหนึ่งประเภทผลงานใหม่ในปีนี้  มีผลงานเข้าประกวด  62  ชิ้น  แต่ไม่ผลงานใดได้รับรางวัล Grande และ Gold   มีเพียง  2  Silver จาก  9 Heros (Beacon Communications k.k. Tokyo) , Rapid Rescue (JWT Singapore)  และ 4  Blonze   จาก  Dots map (Dentsu Inc. Tokyo) ,Google Future Search (Hakuhodo Inc Tokyo), Share the newspaper with children (Dentsu Inc. Tokyo), A Good Button (McCann Worldgroup Hongkong)

 

 9 Heros – Nike

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yYCnaii0SQ8[/youtube]

Rapid Rescue

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=saRsazA_-s0[/youtube]

8. Press Lotus

ผลงานส่งเข้าประกวดปีนี้  408 ชิ้น (ปี 2012  ผลงาน 335 ชิ้น)  มี 30 รางวัล  3 Gold  10 Silver  16 Bronze  ซึ่งรางวัล Grande  ได้แก่  Butterfly/Catfish/Pig  ของ Leo Burnett Sydney

รางวัล GoldAfrochina/ArabAmerican/Indijap ( PT Hakuhodo  Indonesia) , Life Cycle -Cityscape/Terrain/Roadmap  (DDB Group Singapore ) , Mountain/Orangutan/River (The Leo Burnett Group Thailand)

Bundy_Red_Butterfly_Award.indd

 

Bundy_Red_Catfish_Award.indd

 

Bundy_Red_Pig_Award.indd

 

 

9. Interactive Lotus

จากเดิมรางวัลนี้ชื่อ  Cyber Lotus   ปีนี้มีผลงานเข้าประกวด  203 ชิ้น  มี  21 รางวัล  แบ่งเป็น  3 Gold  6  Silver  11 Bronze  และ รางวัล  Grande ปีนี้ได้แก่ คือ  Mimeisthai  ของ Clemenger BBDO Sydney

รางวัล GoldUnicorn x Space Brothers “Feel So Moon” (PARTY Tokyo), Dumb Way to Die ( McCann Melbourne) , Bury the Past (DDB DM9JamesSyfu  Manila )

TEDxSydney  Mimeisthai 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XK9rqYfn7_4[/youtube]

 

10. Design Lotus

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 210 ชิ้น  มีผลงานได้รางวัล 17 รางวัล   4 Gold  12 Silver  ซึ่งรางวัล Grande  ได้แก่  Catch The Moon, Catch The Blossom ของ Dentsu Inc. Tokyo 

รางวัล Gold :  Dance to Draw X AF1 (Ogilvy & Mather Advertising Taiwan) , Donating 2-Barcode Water (Cheil Worldwide), Catch The Moon, Catch The Blossom ( Dentsu Inc. Tokyo),  Maps 8-bit (Hakuhodo Inc.)

Catch The Moon, Catch The Blossom 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X8J9qLi6iSQ[/youtube]

 

11.Radio Lotus

งานโฆษณทางวิทยุมีส่งเข้ามาประกวด  126 ชิ้น  แต่มีเพียง  4 รางวัลเท่านั้น  แบ่งเป็น  1 Silver 3 Bronze

รางวัล SilverButterfly/Catfish/Pig  ของ Leo Burnett Sydney

Butterfly

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RQda1I2ZQsU[/youtube]

Catfish

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=F4tK1z6_OMo[/youtube]

Pig

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SUAxZle0kHI[/youtube]

 

12. INNOVA Lotus

จากผลงานเข้าประกวด  57 ชิ้น  มีเพียง 1 ผลงานได้รับรางวัล  คือ  Mimeisthai  ของ Clemenger BBDO Sydney

TEDxSydney  Mimeisthai 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XK9rqYfn7_4[/youtube]

13.New Director Lotus

ปีนี้มี 3 รางวัล  คือ  1 Silver  2 Bronze

Silver :  Strangers (Leo Burnett  Malaysia)

Bronze :  Whistle Story (Leo Burnett Solutions Inc) , Memory Sculptor (Pacific Voice Inc.)

 Strangers

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z2EN1UZ6QMY[/youtube]

 

14. Lotus Roots (งานที่สร้างสรรค์โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น)

มีผลงานส่งเข้าประกวด  135 ชิ้น  รางวัล Grande ได้แก่  I Am Mumbai ของ Taproot India  และมีอีก 2 รางวัล  คือ  Abused Goddess 1-3 ของ Taproot India   และ  Bindi/Aarti ของ McCann Worldgroup India

I Am Mumbai

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_PF3ok_jLuM[/youtube]

 

15. Print Craft

ผลงานเข้าประกวดปีนี้สูงกว่าปี 2012 มากกว่า 50% อยู่ที่ 325 ชิ้น  มี 40 รางวัลได้  12 Gold  17 Silver  และ 11 Bronze  (ไม่มีรางวัล Grande)  ……คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดผลงานที่ได้รับรางวัล

16. Film Craft

มีผลงานเข้าประกวด  226 ชิ้น  ผลงานได้รับรางวัล  25 รางวัล แบ่งเป็น  5 Gold  10 Silver  10 Bronze

Seeing Is Believing 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CVBKo3KJ8QY[/youtube]

What Does Your Mind See?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dapjHiGjdMs[/youtube]

Singular Masterpiece 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d3AzahcuK2s[/youtube]

adfest front
ทางเข้างาน
adfest 2
บรรยากาศในงาน

 

>>>>  โปรดติดตาม ผลงานไทยได้รับรางวัล ADFEST 2013  (คลิกที่นี่)  <<<<

Comments are closed.