Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: SD

ผ่าแนวคิด Design Thinking ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไรให้ “ยั่งยืน” จาก SC Asset

จากความเชื่อมั่น ชีวิตที่ดีต้องมาจากการเริ่มต้นที่ดีของในทุกๆเช้า เป็นที่มาของการนำความคิดในเชิงออกแบบ Design Thinking  ที่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SD: Sustainable Development) หรือ เอสดีที่ท้าทายด้วยจำนวนพนักงานกว่า 900 คน กลุ่มคู่ค้าธุรกิจกว่า 40 ราย...

The Forestias ส่งแอนิเมชั่น “ความรัก ความสุข ความทรงจำ” แล้วคุณจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร

  การมีความสุข ที่ใช่เพียงลำพังมักส่งผลต่อตัวเราเพียงคนเดียว แต่การมีความสุขที่ส่งผลไปถึงคนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา  นับเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนๆ อื่นในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว คนที่รัก หรือคนอื่นๆ  ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอีกมากมาย การมีความสุขที่เกิดจากการเกื้อกูลและอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนในครอบครัวและในสังคม จึงนับได้ว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง “THE FORESTIAS – เดอะ ฟอเรสเทียส์” เมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์...

SCG ตอกย้ำเป้าหมาย “พัฒนาอย่างยั่งยืน” ไม่ใช่แค่ไทย ต้องผสานพลังทั้งอาเซียน

  เพราะว่าแนวคิดเรื่อง "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Sustainable Development- SD) ในวันนี้ไม่ใช่แค่ทางเลือก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ "ต้อง" (Must Have) วางแผนและลงมือทำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวันนี้ วันที่เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเกิดจาความร่วมมือในระดับภูมิภาค จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “ASEAN Sustainable Development Symposium 2014” ที่ เอสซีจี  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เอสซีจีตระหนักถึงความสำคัญของ ...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR