Tag: ภูเก็ต

กรุงเทพฯ สุดยอดจุดหมายปลายทางโลก 3 ปีซ้อน พร้อมควงภูเก็ต-พัทยาติด Top20 ประเทศเดียวสามเมือง

ผลสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ดฉบับที่ 7 ประจำปี 2561 หรือ Mastercard Global Destination Cities Index, GDCI 2018 ระบุอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และไทยยังเป็นเพียงประเทศเดียวจากผลการสำรวจทั่วโลกที่มีเมืองท่องเที่ยวถึง 3 แห่ง ติดอยู่ใน 20 อันดับแรก สำหรับ GDCI 2018 เป็นการจัดลำดับเมืองต่างๆ โดยวัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้าที่มีการพักค้างคืนทั้งหมด รวมถึงการใช้จ่ายข้ามพรมแดนในเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มเดียวกันนี้ในปี 2560 พร้อมคาดการณ์ถึงจำนวนนักท่องเที่ยวและอัตราการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในปี...

เปิดแผน CPN ปั้น “เซ็นทรัล ภูเก็ต” โปรเจ็กต์ 20,000 ล้าน เจาะตลาด 3 กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ...

จังหวัดภูเก็ต นับเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจเจริญเติบโตเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแทบทุกด้าน  และเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ต้องการเข้ามาเยือน  ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตติดอันดับ Top 3 ทำรายได้สูงสุดของประเทศ  ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2561 ด้วยมูลค่าสูงถึง  22,080 ล้านบาท  ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเยือนจังหวัดภูเก็ตมีไม่ต่ำกว่า  13 ล้านคน  แต่สำคัญกว่าปริมาณ  คือ คุณภาพนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ  พร้อมใช้จ่ายเงินด้านการท่องเที่ยวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ CPN...

เผยทัศนคติ “นักท่องเที่ยวต่างชาติ” ต่อเมืองไทย ชื่นชม “กระบี่” ติดลบ “พัทยา-กรุงเทพ”

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 98 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติ จากการที่มีความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจในประเทศ โดยปัจจัยที่ยังกดดันภาคการท่องเที่ยวมาโดยตลอด ได้แก่ ต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรง อีกทั้งเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการบางส่วนได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาส่วนในไตรมาส 4/2560 สทท. คาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ เท่ากับ 103 เป็นการคาดการณ์ในระดับปกติอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังคงมองสถานการณ์ในไตรมาสหน้าในเชิงบวก โดยในปี 2560 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 35.39 ล้านคน...