HomeInsightอัพเดท 15 เทรนด์ท่องเที่ยวทั่วโลก – ไทย 2020 “ในประเทศโต – คนไทยนิยมไปทะเล และจองที่พักหรู”

อัพเดท 15 เทรนด์ท่องเที่ยวทั่วโลก – ไทย 2020 “ในประเทศโต – คนไทยนิยมไปทะเล และจองที่พักหรู”

แชร์ :

Tourism Trends

เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ COVID-19 อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งภาคการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในรายได้หลักของไทย อย่างไรก็ตามในขณะที่การเดินทางระหว่างประเทศ ยังไม่ได้เปิด 100% แต่หลายประเทศ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้พยายามฟื้นการท่องเที่ยวให้กลับมา ด้วยการกระตุ้น “การท่องเที่ยวภายในประเทศ” 

Santos Or Jaune

อโกด้า (Agoda) เปิดผลสำรวจ GoLocal Survey จัดทำขึ้นใน 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย, ไทย, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, ซาอุดิอาระเบีย, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,200 คน (ในจำนวนี้ประเทศไทย 200 คน) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อฉายภาพแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศหลัก ซึ่งจะเป็นภาพสะท้อนถึงทิศทางการท่องเที่ยวทั่วโลก

พร้อมทั้งเปิดเผยฐานข้อมูลภายใน Agoda ประเทศไทยในช่วงมิถุนายน 2563 เพื่อชี้เทรนด์การท่องเที่ยวในไทยในปีนี้

1. การท่องเที่ยวในประเทศ ความหวังใหญ่ฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก

ผลสำรวจ GoLocal Survey ใน 8 ประเทศระบุว่า ปัจจุบันสัดส่วนการท่องเที่ยว มากถึง 65% มาจากการท่องเที่ยวในประเทศ และอีก 35% เป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศ

Agoda Travel Trends 2020

2. “ประเทศไทย”​ ท่องเที่ยวในประเทศมาแรง!

เมื่อเจาะลึกใน 8 ประเทศ (จากผลสำรวจ GoLocal Survey) ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศ กับเที่ยวต่างประเทศ พบว่า

 • ประเทศไทย: เที่ยวในประเทศมีสัดส่วนสูงถึง 78% ขณะที่เที่ยวต่างประเทศ 22%
 • อินโดนีเซีย: เที่ยวในประเทศ 76% และเที่ยวต่างประเทศ 24%
 • สหรัฐอเมริกา: เที่ยวในประเทศ 74% และท่องเที่ยวต่างประเทศ 26%
 • เวียดนาม: เที่ยวในประเทศ 70% และท่องเที่ยวต่างประเทศ 30%
 • ออสเตรเลีย: เที่ยวในประเทศ 63% และท่องเที่ยวต่างประเทศ 37%
 • ซาอุดิอาราเบีย: เที่ยวในประเทศ 57% และท่องเที่ยวต่างประเทศ 43%
 • เกาหลีใต้: เที่ยวในประเทศ 55% และท่องเที่ยวต่างประเทศ 45%
 • ไต้หวัน: เที่ยวในประเทศ 49% และท่องเที่ยวต่างประเทศ 51%

Agoda Travel Trends 2020

3. นักท่องเที่ยวมองว่าใช้เวลาเดินทางในประเทศ 3 – 4 ชั่วโมง สบายๆ

 • 46% ผู้ตอบแบบสอบถาม GoLocal Survey ใน 8 ประเทศ บอกว่าสะดวกเดินทางในประเทศระยะเวลา 3 – 4 ชั่วโมง
 • 26% บอกว่าต้องการใช้เวลาเดินทางในประเทศไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 • 17% บอกว่าสามารถใช้เวลาเดินทางในประเทศ 5 – 8 ชั่วโมงได้
 • 11% บอกว่าสามารถใช้เวลาเดินทางในประเทศมากกว่า 8 ชั่วโมงได้

4. “ทะเล” จุดหมายปลายทางที่คนอยากไปมากสุด ตามมาด้วย “ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ”

 • 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามใน GoLocal Survey บอกว่าจุดหมายปลายทางที่อยากไปมากที่สุด คือ ทะเล
 • 30% ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ภูเขา
 • 16% ท่องเที่ยวในเมือง

Agoda Travel Trends 2020

5. คนเลือกเดินทางโดยเครื่องบินมากสุด

 • 57% ของผู้ตอบแบบสอบถามใน GoLocal Survey ต้องการเดินทางโดยเครื่องบิน
 • 28% ขับรถไปเอง
 • 7% เดินทางโดยรถโค้ช / รถบัส
 • 6% เดินทางโดยรถไฟ
 • 2% เรือเฟอร์รี / เรือ

จากแนวโน้มการท่องเที่ยวในภาพรวม คราวนี้มาเจาะลึกเฉพาะในประเทศไทย โดยมาจากผลสำรวจ GoLocal Survey ที่มีการสำรวจในไทย กลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 100 คน และผู้หญิง 100 คน วิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูลภายในของ Agoda ได้ข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจดังนี้

Agoda Travel Trends 2020

6. จุดหมายปลายทางในประเทศไทยที่มีการเติบโตเร็วเป็นอันดับต้นๆ คือ

 • พัทยา
 • หัวหิน / ชะอำ
 • เขาใหญ่
 • กาญจนบุรี
 • ระยอง

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวในประเทศ คนไทยนิยมไปเที่ยวทะเล ตามมาด้วยท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ และภูเขา

7. จุดหมายปลายทางยอดนิยมในประเทศของคนไทย 10 อันดับระหว่าง 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2563 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563) ได้แก่

 1. กรุงเทพฯ
 2. พัทยา
 3. เชียงใหม่
 4. หัวหิน / ชะอำ  
 5. ภูเก็ต  
 6. เขาใหญ่
 7. ชลบุรี
 8. กาญจนบุรี
 9. กระบี่
 10. ระยอง

Tourism Trends

8. จุดหมายปลายทางในประเทศ 10 อันดับที่คนไทยค้นหามากที่สุดระหว่าง 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2563 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563) ได้แก่

 1. หัวหิน / ชะอำ
 2. พัทยา
 3. กรุงเทพฯ
 4. เขาใหญ่
 5. เชียงใหม่
 6. ภูเก็ต
 7. กาญจนบุรี
 8. ระยอง
 9. เกาะกูด
 10. ชลบุรี

9. คนไทยใช้จ่ายเงินไปกับโรงแรมที่พัก 4 – 5 ดาวมากขึ้น

ข้อมูลของการจองห้องพักบนแพลตฟอร์มอโกด้าพบว่า ได้ขยับการจองโรงแรมที่พักพรีเมียมขึ้น เช่น จากแต่ก่อนจอง 3 ดาว ขยับไปจอง 4 ดาว และจากระดับ 4 ดาว ขยับไปจอง 5 ดาว

เหตุผลส่วนหนึ่งเนื่องจากคนไทยไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวไทยอยากใช้เงินไปกับการจองราคาห้องพักที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายเงินมากขึ้นกับการพักในโรงแรม 4 – 5 ดาว เป็นเทรนด์ชั่วคราว เพราะเมื่อไรที่เปิดประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศเริ่มกลับมา คนจะใช้เงินกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น

Tourism Trends

10. คนไทยนิยมจองห้องพักล่วงหน้า 0 – 3 วัน และให้ความสำคัญ “ความสะอาด – สุขอนามัย” มากกว่าราคาห้องพัก

คนไทยนิยมจองห้องพักล่วงหน้า 0 – 3 วัน โดยส่วนใหญ่เป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดยาว

ขณะเดียวกันCOVID-19 ทำให้ความต้องการจองที่พักเปลี่ยนไป โดย 3 ปัจจัยที่นำมาใช้พิจารณา คือ

 • ปัจจัยแรก ความปลอดภัยสำคัญที่สุด โดย 52% ของคนไทยบอกว่าความสะอาด และสุขอนามัย สำคัญกว่าราคาห้องพัก และ 43% ของคนไทยคาดหวังให้ทางที่พักทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคในห้องพักทุกวัน
 • ปัจจัยที่สอง ความยืดหยุ่นในการยกเลิกห้องพักได้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่สิ้นสุด และไม่แน่นอน ดังนั้นการจองที่พักส่วนใหญ่เป็นการจองล่วงหน้า ซึ่งไม่มีใครทราบได้ว่าเมื่อถึงวันที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว จะเกิดสถานการณ์อะไร ดังนั้นหากเกิดอะไรขึ้น ผู้บริโภคจะสามารถยกเลิกการจองได้
 • ปัจจัยที่สาม คุ้มค่าคุ้มราคา เป็นปัจจัยการพิจารณาเลือกที่พักอยู่แล้ว แต่จากสภาวเศรษฐกิจซบเซา ทำให้ผู้บริโภคต้องการราคาที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

11. คนไทยสะดวกใช้เวลาเดินทาง 3 – 4 ชั่วโมง

ระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย พบว่า

 • 41% ของคนไทยสะดวกเดินทางในระยะเวลา 3 – 4 ชั่วโมง
 • 36% เลือกเดินทาง 2 ชั่วโมง หรือน้อยกว่านั้น

12. คนไทย เลือกเดินทางด้วย “รถยนต์ส่วนตัว”​ มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก

รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย พบว่า

 • 50% เลือกเดินทางด้วยเครื่องบิน
 • 41% เลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในบรรดาประเทศ/เขตปกครองตนเองที่ถูกสำรวจทั้งหมด และมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกเกือบสองเท่า (28%)

Tourism Trend

13. “ท่องเที่ยวเมืองรอง”​ ได้รับความนิยมมากขึ้น

หลังจากประเทศคลาย Lockdown และคนไทยท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ส่วนใหญ่ยังเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองหลัก เช่น พัทยา, หัวหิน / ชะอำ, ระยอง, ภูเก็ต, เชียงใหม่ แต่ปัจจุบันพบว่าได้ขยายจากการท่องเที่ยวเมืองหลัก ไปสู่การท่องเที่ยว “เมืองรอง” มากขึ้น เช่น นครศรีธรรมราช, นครนายก, อุดรธานี, จันทรบุรี

เหตุผลที่ “เมืองรอง” ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวแสวงหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่าง ดังนั้นจึงเริ่มหาสถานที่ที่ตัวเขาเองไม่เคยได้ไป

14. อโกด้า คาดการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไตรมาส 4/2563 ยังคงไม่ต่างจากสถานการณ์ไตรมาส 3

นั่นคือ การท่องเที่ยวในประเทศยังคงเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่แนวโน้มการเข้ามาของนักท่องเที่ยววต่างประเทศ ยังไม่ชัดเจน ซึ่งเหตุผลสำคัญต้องมาจากนโยบายรัฐบาลด้วยเช่นกัน

15. ประเทศไทย ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

จากข้อมูลการค้นหาของผู้ใช้งาน agoda.com ทั่วโลก ชี้ว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่คนค้นหามากที่สุดเป็นอันดับ 2 สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวจนถึงสิ้นปี 2563

นอกจากนี้ ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ 2 ของนักเดินทางที่เดินทางเป็นครอบครัว และยังอยู่ในอันดับ 3 ของนักเดินทางที่เดินทางเป็นกลุ่ม และเดินทางคนเดียว


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม