Homehttps://www.brandbuffet.in.th/real-dating-apps-that-work/WHA Group ประกาศพันธกิจ WHA : WE SHAPE THE FUTURE เดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็น Tech Company ในปี 2567

WHA Group ประกาศพันธกิจ WHA : WE SHAPE THE FUTURE เดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็น Tech Company ในปี 2567


 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

หลังจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจ และเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก จนกลายเป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่านับแสนล้านบาท ปีนี้ “บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” หรือ “WHA Group” ได้ทรานส์ฟอร์มองค์กรครั้งใหญ่ ด้วยแคมเปญ WHA: WE SHAPE THE FUTURE เดินหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายการเป็น Tech Company และต่อยอดการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน สอดรับกับพันธกิจ The Ultimate Solution for Sustainable Growth ของ WHA ที่ไม่ใช่แค่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโต แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ดีขึ้นด้วย

หลายคนอาจยังสงสัยว่า WHA Group เติบโตแข็งแกร่งอยู่แล้ว ทำไมต้องลุกขึ้นมารีเฟรชแบรนด์ด้วยการประกาศพันธกิจ WE SHAPE THE FUTURE ครั้งนี้ Brand Buffet จะพาไปถอดแนวคิดการทรานส์ฟอร์มครั้งสำคัญของ WHA Group กับความมุ่งมั่นภายใต้ Brand Purpose ใหม่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร?

‘From Build to Shape’ the Future

หากมองย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว มีคนกล่าวว่า “ธุรกิจโลจิสติกส์จะเป็นธุรกิจที่เติบโตในอนาคต” คงเป็นคำกล่าวที่ไม่มีใครเชื่อ ทว่าคุณจรีพร จารุกรสกุล กลับมองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยที่จะมีโอกาสเติบโตอย่างมากในอนาคต ดังนั้นในปี 2546 คุณจรีพรจึงตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท ดับบลิวเอชเอ (WHA) ขึ้นมา อันสื่อถึง Warehouse Asia Alliance ด้วยความเชื่อที่ว่า ภูมิภาคเอเชียจะเติบโตและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าในอนาคตอย่างแน่นอน

จึงได้ริเริ่มธุรกิจคลังสินค้า ด้วยแนวคิดใหม่คือ Built-to-Suit ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่ออกแบบตามความต้องการและเหมาะกับการใช้งานของลูกค้าโดยเฉพาะธุรกิจนั้นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการทำงานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 WHA ได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม โดยควบรวมกิจการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จากวันนั้น ธุรกิจก็ค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นจนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่คลังสินค้าให้เช่ารวมกว่า 2.9 ล้านตารางเมตร มีนิคมอุตสาหกรรมรวม 13 แห่ง ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 71,300 ไร่

WHA ยังได้ลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในระยะยาว ภายใต้บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยธุรกิจผลิตน้ำอุตสาหกรรมและบำบัดน้ำเสีย โดยมีกำลังการผลิตน้ำรวมถึง 168 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และธุรกิจไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์รวม 847 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ WHA Group ยังเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการดิจิทัลโซลูชันต่างๆ อย่างครบวงจร จึงเดินหน้าทรานสฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลผ่านโครงการต่าง ๆ กว่า 32 โครงการเพื่อก้าวสู่การเป็น Technology Company ในปี 2567

ด้วยศักยภาพจาก Ecosystem ที่ครบวงจร และแข็งแกร่งของ WHA  ส่งผลให้ทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ อันได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน และธุรกิจดิจิทัล โซลูชัน สามารถต่อยอดพัฒนาโซลูชันทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้นักลงทุนและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งยังช่วยเสริมจุดแข็งทางการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยเป็น “World’s best investment destination”

ความตั้งใจของคุณจรีพรไม่ได้มองแค่การขยายธุรกิจให้เติบโตเท่านั้น แต่ยังต้องการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น WHA Group จึงประกาศแคมเปญ WHA: WE SHAPE THE FUTURE เพื่อสื่อสารจุดยืนและวิสัยทัศน์ของแบรนด์ให้ชัดเจนขึ้น

ที่ผ่านมา องค์กรมุ่งมั่นในการเป็นผู้สร้าง (BUILD THE FUTURE)  มาตลอด เพราะมองเห็นถึงอนาคตที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ จึงได้มีโอกาสเห็นการสร้างอนาคตให้กับหลายๆพื้นที่ ด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม นำพาความเจริญเข้าไปทุกพื้นที่ผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ ที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

นับจากนี้  WHA: WE SHAPE THE FUTURE จะเป็นแนวทางในการทำงานยุคใหม่ ที่หล่อหลอมแนวคิดการทำธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ และเห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครบทุกมิติ เพื่อจุดมุ่งหมายในการร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนไปพร้อมๆกัน

นอกเหนือจากแนวคิดในการทำงานที่เปลี่ยนไปแล้ว สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้แคมเปญ WHA: WE SHAPE THE FUTURE คือ การทรานส์ฟอร์ม Brand Purpose ใหม่ของ WHA มาเป็น Wellbeing, Human Progress และ Accessibility อันสื่อถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม โดย

W – Wellbeing คือการมุ่งสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกชีวิต พร้อมนำพาทุกชีวิตเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

H – Human Progress การพัฒนาคนในทุกภาคส่วนของสังคมให้มีศักยภาพในการแข่งขันและมีความสามารถที่จะรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไป

A – Accessibility การสร้างโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยความก้าวหน้าของประเทศ ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ

ส่งภารกิจ Mission To The Sun สร้างการเติบโตยั่งยืน สู่ Tech Company

การประกาศจุดยืนใหม่ครั้งนี้ของ WHA Group เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทุกภาคส่วนให้ดีขึ้น จำเป็นต้องปรับกระบวนการทำงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืน อันเป็นการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างแท้จริง เพื่อก้าวไปเป็น Tech Company อย่างเต็มรูปแบบในปี 2567 ผ่านภารกิจ “Mission To The Sun” ซึ่งประกอบด้วย 9 โครงการ ครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ ความยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การดูแลลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาคนและกระบวนการทำงาน

ตัวอย่างเช่น โครงการ Green Logistics ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จะเป็นการนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ในคลังสินค้าอัจฉริยะและศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งยังได้นำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ ฉนวนกันความร้อน และระบบควบคุมแสงไฟ อุณหภูมิอัจฉริยะมาใช้เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และ ยังส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งสีเขียวหรือการเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ถือเป็นการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรให้กับลูกค้าตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปที่จะส่งไปยังสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือรถบรรทุกไฟฟ้า ซึ่งจะถูกควบคุมด้วยระบบดิจิทัล และให้บริการลูกค้าผ่าน “ซูเปอร์ แอป” 

โครงการ Digital Assets เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการพัฒนา META W ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแรกที่นำ Metaverse มาใช้งาน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้เห็นพื้นที่ต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมแบบ 360 องศา เสมือนเดินทางมาชมจริงในนิคมอุตสาหกรรม

ส่วนโครงการ Digital Health Tech เป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มโอกาสให้คนภายในนิคมอุตสาหกรรมเข้าถึงบริการและโซลูชันทางการดูแลสุขภาพได้มากขึ้นด้วยแนวคิดแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน WHAbit เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพผ่านระบบดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถจัดการสุขภาพแบบองค์รวมได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา เสริมความครบครันผ่านการจับมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชเพื่อให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพกับแพทย์ผ่านวิดีโอคอล

และสุดท้ายคือ โครงการ Circular เป็นการพัฒนา 3 โครงการหลัก ได้แก่โครงการ WHA Circular Innovation ที่เป็นการพัฒนาแผนปฏิบัติการไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ  โครงการ WHA Waste Management เป็น Platform การซื้อขายแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ระหว่างผู้ประกอบการ เพื่อให้การจัดการวัสดุเหลือใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และโครงการ WHA Emission Trading เป็นตัวกลางในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ส่งเสริมการลดปริมาณคาร์บอนในอุตสาหกรรม

ทั้งหมดนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญขององค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการ Shape The Future เท่านั้น จากนี้ไปเราจะได้เห็นโครงการใหม่ ๆ ของ WHA Group เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน


You may also like