Homefacebook dating disappearedเตรียมตัวก้าวสู่ Marketing 6.0 กับ 5 เทคโนโลยีสำคัญ ในโลกการตลาดยุคใหม่

เตรียมตัวก้าวสู่ Marketing 6.0 กับ 5 เทคโนโลยีสำคัญ ในโลกการตลาดยุคใหม่

แชร์ :

ความเคลื่อนไหวสำคัญของโลกการตลาดยุคใหม่ ที่จะได้เห็นหลังจากนี้ คือ การก้าวสู่ยุค Postmodern Marketing 6.0 เป็นยุคที่ว่าด้วย Marketing in the Metaverse ตอกย้ำผ่านหนังสือ Marketing 6.0 ของปรมาจารย์ด้านการตลาดระดับโลกหรือบิดาการตลาดสมัยใหม่ Philip Kotler ที่เตรียมเปิดตัวในปลายปีนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ในงานสัมมนา Thailand Marketing Webinar 2023 ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบัญชีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอุปนายกฝ่ายกิจกรรม การสื่อสาร และการตลาดยั่งยืน สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ได้สรุปประเด็น Trends Changing the Marketing Landscape: เทรนด์ความเปลี่ยนแปลงของโลกการตลาดยุคใหม่ ไว้ดังนี้

หากดูเทรนด์การเปลี่ยนแปลงโลกการตลาดยุคใหม่ ที่เรียกว่า Postmodern Marketing คือ ความจริงไม่ได้มีสิ่งเดียวอีกต่อไป แต่เป็นความจริงในแต่ละโลกที่ผู้บริโภคใช้ชีวิตและความจริงขึ้นอยู่กับบริบทการเล่าเรื่องแต่ละคน

จึงเป็นที่มาของ Marketing on Multiverse การตลาดเชื่อมโลก คือ เป็นการตลาดบนโลกหลายใบแบบไร้รอยต่อ ทั้งโลกจริง (Physical) โลกเสมือน (Digital) และโลกอื่นๆ ที่ผู้บริโภคต่างใช้ชีวิตอยู่ในโลกเหล่านี้โดยไม่แบ่งแยกอีกต่อไป ทำให้โลกการตลาดเปลี่ยนเร็วและรุนแรง หากนักการตลาดไม่เห็นโอกาสนี้และตามไม่ทันคง Shock ได้เช่นกัน

การก้าวสู่โลก Marketing 6.0 : Marketing in the Metaverse การผสมผสานโลกจริงและโลกเสมือนไว้ด้วยกัน ในอนาคตจะมีคำถามใหม่ๆ เกิดขึ้นในการทำการตลาดจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ทำให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมี 5 เทคโนโลยี ที่นักการตลาดต้องเรียนรู้ และทำให้โลก Metaverse เกิดขึ้นได้จริง

1. Internet of Things (IoT) สิ่งของที่อยู่รอบตัวผู้บริโภคจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อทำหน้าที่ดึงข้อมูล (Data) ลูกค้า นำมาวางแผนการตลาด สร้างประสบการณ์โลกจริงให้อยู่ในโลกเสมือน การรู้ข้อมูลลูกค้ามากที่สุดจะชนะได้ใน Marketing 6.0

2. AI หรือปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบาทในการตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้งาน ChatGPT ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว การตลาดยุคใหม่โลกจริงและโลกเสมือนจะเดินคู่กัน โดยมี AI เป็นเครื่องมือการตลาดสำคัญ เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุก Gen จากจุดร่วมที่มีความสนใจ ความคาดหวัง และความต้องการเดียวกัน

3. 3D Asset Creation เทคโนโลยีที่มาออกแบบกลยุทธ์และสินค้า ที่ช่วยให้เห็นภาพที่กำลังเกิดขึ้นในโลกเสมือน ต่อไปการทำหนังโฆษณา โปรดักชั่น Artwork จะใช้ AI เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว

4. Blockchain เทคโนโลยีการจัดเก็บและดูแลข้อมูล ที่สร้างขึ้นในโลกเสมือนในรูปแบบ 3D เป็นกุญแจล็อคข้อมูลไม่ให้หายไปไหน

5. AR/VR เทคโนโลยีเชื่อมโลกเสมือน เป็น Interface หรืออุปกรณ์ในการป้อนข้อมูลผ่านทาง AR หรือ VR เช่น Apple Vision Pro

นอกจาก 5 เทคโนโลยีสำคัญที่จะก้าวสู่ Marketing in the Metaverse แล้ว สมาคมการตลาดฯ มองว่าต้องเสริมด้วยความเข้าอกเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ผ่านโลกที่หลากหลาย ด้วยเรื่อง MITRI (ไมตรี) หัวใจของสิ่งนี้คือ การตลาดแบบเกื้อกูลที่อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี ช่วยเหลือกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ดังนั้นการก้าวสู่การตลาดยุคใหม่ Marketing 6.0 จึงสรุปออกมาเป็น Marketing in the META + MITRI (ไมตรี) เป็นการตลาดยุคใหม่ไร้เส้นแบ่ง ที่มุ่งสู่ On-life Marketing หรือ Seamless Experience การออกแบบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เป็นการอยู่ในชีวิตผู้บริโภคและทำให้ประสบการณ์ซื้อสินค้าดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหน การออกแบบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคจะเป็นกลยุทธ์สำคัญของการทำตลาดในยุค Marketing 6.0 และนำไปสู่ MEETANG (มีตัง) คือทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like