HomeBrand Move !!GULF ตั้งบริษัทร่วมทุน CP ลุย ‘โซลาร์รูฟท็อป-โซลาร์ฟาร์ม’ เจาะลูกค้าพื้นที่โคราช

GULF ตั้งบริษัทร่วมทุน CP ลุย ‘โซลาร์รูฟท็อป-โซลาร์ฟาร์ม’ เจาะลูกค้าพื้นที่โคราช

แชร์ :

Gulf CP cover
ต้องถือว่า GULF ของคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี แชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี 2564 มีสตอรี่การลงทุนใหม่ๆ มาอัพเดทต่อเนื่อง ล่าสุด บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ตั้งบริษัทร่วมทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ทำธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป-โซลาร์ฟาร์ม พื้นที่โคราช เจาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม


ความร่วมมือนี้ทำผ่าน บริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด (Altervim) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ถือหุ้นโดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CP) ในสัดส่วน 99.99%

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยร่วมกันจัดตั้ง บริษัท เอจี โคราช จำกัด (AG Korat) ถือหุ้นโดย GULF1 สัดส่วน 50% และ Altervim สัดส่วน 50% เพื่อดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และลูกค้าภาคธุรกิจ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดย GULF มีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง ขณะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีธุรกิจหลักทางด้านอาหาร การเกษตร และค้าปลีก และมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ GULF ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากธุรกิจหลักในกลุ่มพลังงาน ที่มี 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power generation business), ธุรกิจก๊าซ (Gas business), ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewables business), ธุรกิจพลังงานน้ำ (Hydropower business), และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure & utilities business)

GULF ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ด้วยการเข้าซื้อหุ้นและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ หรือ INTUCH ด้วยเม็ดเงินกว่า 48,000 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา

เริ่มต้นปี 2565 GULF ประกาศความร่วมมือกับ Binance แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อร่วมลงทุนธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ GULF ได้เซ็นสัญญาร่วมพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) กับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) และบริษัท Singapore Telecommunications Limited (Singtel) เพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


แชร์ :

You may also like